Nuo lietuvių tautos bendrą pergalę

1 komentaras

Tai įvykis įeisiantis į Lietuvos ir Lenkijos įstoriją. Gaila, kad LKKSS tradiciškai ir šį syki nebendradarbiavo su patriotinėmis organizacijomis. Džiugu, kad nors pavieniai LKKSS nariai, nebodami Sąjungos ir VAS valdybų, mano nuomone, organizacinio neįgalumo, finansiškai prisidėjo prie šio patriotinio sumanymo įgyvendinimo. Tai nors šiek tiek nuplauna Sąjungos gėdą. Girdėjau, kad organizatoriai tuos, kurie prisidėjo didelėmis sumomis, nemokamai nuvež į Žalgirio mūšio vietą, kur lenkai kasmet organizuoja jo paminėjimą, o paminklas bus pašventintas. O ką darys LKKSS ir VAS valdybos?

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *