Paminėta Kaniūkų kaimo tragedija. Deja, bet ne be incidento…

4 komentarai
Gedimino nuomonė

33 metai stručių politikos (tylko že by cicho bylo) laikymosi pasekmė. Ar save gerbiantys rinkėjai galėjo rinkti tokius Lietuvą atstovaujančius žmoga, kurie nebalsavo arba susilaikė, kai buvo balsuojama Europos parlamente už rezoliuciją prieš Orbaną? Save gerbianti Lietuvos valdžia, mano nuomone, jau seniausiai privalėjo atšaukti tokius, atsiprašant, Lietuvos atstovus. Nepalaikau kažkada pasakyto Valinsko pasakymo, bet palaikyčiau tokią nuomonę, jog ne vieno penktos kolonos atstovo vieta- kalėjime.

Paminėjimą reiktų rengti drauge su Šalčininkų visuomene.

Valentinas Šapalas

Keistas prof. Rakučio pasakymas, kad sunku dabar pasakyti kodėl taip nutiko (nuimti nuo paminklo lietuvių padėti vainikai ir nurišta trispalvė). Seniai yra laikas kalbėti tiesą ir daiktus vadinti tikrais vardais. Užteks apgaudinėti save. Man tai yra visiškai aišku, kodėl taip nutiko. 1. Lietuvos valdžia šiai tragedijai paminėti, kaip ir daugeliui Lietuvos istorijos datų, neskyrė ir neskiria jokio dėmesio. Iki šiol nesugebėta tame kaime pastatyti jokio paminklo tos egzekucijos, kurią įvykdė žydai komunistai, aukoms. Paminklą pastatė Lenkijos valdžia. Ką tas rodo? O gi tai, kad Lenkija ir vietiniai tuteišiai šį kraštą laiko ne Lietuvos teritorija, o Lenkijos. 2. Vietiniai gyventojai (tuteišiai) savęs nelaiko Lietuvos piliečiais, o Lenkijos. Todėl ir nuėmė tuos vainikus. Jie tokiu veiksmu parodė, kad nekenčia Lietuvos ir lietuvių. Jų galvose tebėra gyvas revanšizmas, atsiimti Vilniaus kraštą, kuris buvo Lenkijos okupuotas tarpukariu. 3. Lietuvos valstybė nepadarė nieko, kad šio krašto lietuviais savęs nalaikantys gyventojai būtų integruoti į Lietuvos valstybę. Valstybinėse šio krašto mokyklose mokoma ne valstybine lietuvių kalba, o kitų valstybių kalbomis: lenkų ir rusų. Taip yra ugdomi ne Lietuvos valstybės piliečiai, o Lenkijos ir Rusijos. Todėl nieko neturėtų stebinti toks kai kurių vietinių gyventojų ir jų Lietuvai nelojalios valdžios elgesys. Šis kraštas Lietuvos valdžios yra paliktas likimo valiai.

Valentino Šapalo mintys atspindi situaciją prie Šalčios teisingai. Ką daryti?

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *