Paminėtas LKKSS VAS 20-ties metų jubiliejus

2014 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje LKKSS Vilniaus apskrities skyrius paminėjo skyriaus 20-ties metų įkūrimo sukaktį. Kartu turėjo įvykti ir neeilinis visuotinis susirinkimas, tačiau, nesusirinkus būtinam narių skaičiui, kad būtų sprendimams reikalingas kvorumas, susirinkimas pagal Įstatus perkeltas į rugsėjo 13 d.

Tuo tarpu šventė praėjo kukliai vyriškai. Po to, kai buvo įnešta skyriaus vėliava, susirinkusieji sugiedojo Himną, tylos minute pagerbė visų laikų kovotojus už Lietuvos laisvę ir žuvusius bei mirusius bendražygius. Gėlės nuvežtos ir prie Liepynės kapinėse esančio paminklo ,,Kariams – Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams“. Sveikinimo kalbas tarė LKKSS garbės narys Albinas Kentra, brg. gen. Gintautas Zenkevičius, Lietuvos šaulių sąjungos vadas Liudas Gumbinas, LKKSS valdybos pirmininkas Sigitas Ozgirdas (šventėje dalyvavo ir atstovai iš LKKSS Kauno bei Šiaulių apskrities skyrių, sveikinimus perdavė LKKSS Utenos apskrities skyrius). Vėliau, po darbotvarkės pristatymo bei trumpų diskusijų, ,,Ilgiausių metų“ buvo sugiedota devyniolikai jubiliatų, kuriems šiemet sukako nuo 50 iki 85 metų. Pranešimą apie Vilniaus apskrities skyriaus susikūrimą perskaitė Vytautas Račkauskas (atsisiųsti pranešimo LKKSS VAS 20 metu pateiktį), o Arvydas Pocius pasidalino prisiminimais apie priežastis, vertusias atkurti LKKSS. Už svarią veiklą skyriaus labui per 20-ties metų gyvavimo istoriją buvo pagerbti 13 VAS narių.

Po skyriaus vėliavos išnešimo salėje buvo demonstruojama LKKSS garbės nario A. Kentros filmuota istorinė medžiaga apie LKKSS 70-ąją sukaktį. Karaliaus Gedimino auloje visus susimąstyti vertė plk. ltn. Valerijaus Šerelio atliekamos karinės dainos, o vėliau prisiminimais buvo dalinamasi prie kuklaus vaišių stalo.

…gimtadienį paminėjome…Pasidžiaugti galime tuo, kad skyrius gyvuoja iki šiol, tuo, kad pastaruosius ketverius metus jis stiprėja ir ,,stojasi ant kojų“. Pasidžiaugti galime ir tuo, kad turime galimybę nuveikti dar daugiau gerų darbų Tėvynės labui.

Mes buvome, esame, būsime!

P.S. Šventės metu kaip tik ir buvo daromas geras darbas – renkamos finansinės aukos Ukrainos kariuomenei paremti. 46 nariai paaukojo 1630 Lt, dar du žmonės paaukojo 151,60 Lt internetu. Iš viso vien tik VAS iki rugsėjo 6 d. surinko  1781,60 Lt. Pinigų rinkimo akcija vyks iki rugsėjo 22 d.

Daugiau nuotraukų galite pamatyti fotogalerijoje.

Renginio apžvalgą parengė A. Daugirdas

Paskelbta Naujienos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *