Parama Ukrainai. Kiek kainuoja Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio garbė?

Norėtųsi, kad ji kainuotų… bent 10 eurų… O ką mano patys Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus nariai?

Karas Ukrainoje už savo tapatybę, už savo šeimą, savo miestą ir kaimą, už Tėvynę… Ir gausa pasaulio šalių ir jų visuomeninių organizacijų atsiliepusių į ukrainiečių pagalbos prašymus, o gal tiksliau šauksmą ir tuo pačiu raudą… Atsiliepė ir Lietuva, atsiliepė ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (LKKSS) ir jos gausiausias nariais Vilniaus apskrities skyrius. Visi laisvo pasaulio žmonės supranta – neparemsi kovojančios Ukrainos, karas didelė tikimybė „pasibels ir į tavo namo duris“.

Į LKKSS Vilniaus apskrities skyrių (VAS) paramos kreipėsi konkretūs kariai ukrainiečiai, kurie bendrauja ar bendravo su mūsų skyriumi – 1991 m. Lietuvos Parlamentą gynę studentai ukrainiečiai, 2014-2021 m. Ukrainos kariai iš Donbaso ATO…

Į tai reaguodama, 2022 m. vasario 26 d. naujai išrinkta LKKSS VAS valdyba nutarė, paskelbė ir 2022 m. kovo 2 d. pakvietė visus skyriaus narius paaukoti lėšų akcijai „Parama Ukrainai“, siekdama lėšas „konvertuoti“ į konkrečių ukrainiečių karių prašomus daiktus, ir per patikimus žinomus asmenis nugabenti į frontą, kur išties „karšta“.

LKKSS VAS akcija „ Parama Ukrainai“ jau tęsiasi 22-a diena, nuo 2022 m. kovo 2 d. iki dabar, ir ji dar tęsis, nes karas Ukrainoje ukrainiečių pergale dar nesibaigė. Bet turimus rezultatus fiksuokim 2022 m. balandžio 1-osios data (ir čia ne pokštas, pagal karišką išsireiškimą „čia ne pratybos“):

 1. Surinkta ir skirta pinigų: 4052,00 Eur.:
  • iš jų LKKSS VAS iždo lėšos – 1000,00 Eur. (skirta VšĮ „Mėlyna ir geltona“),
  • narių ir rėmėjų suaukotos lėšos – 3052,00 Eur.
LKKSS VAS būrys (aukotojų skaičius iš būrio narių kiekio) Paaukota pinigų suma (Eur) Procentinė dalis nuo visos narių ir rėmėjų paaukotos sumos (3052,00 Eur)
ATAS (2 iš 11-os narių) 334 Eur 10,9 proc.
Geležinio Vilko (2 iš 61-o nario) 150 Eur 4,9 proc.
KAM (1 iš 31-o nario) 30 Eur 1,0 proc.
KASP 8R DKA (2 iš 21-o nario) 120 Eur 3,9 proc.
KASP 8R KS (13 iš 30-ies narių) 1341 Eur 43,9 proc.
KASP Štabo (4 iš 33-ių narių) 290 Eur 9,5 proc.
Pasieniečių (3 iš 27-ių narių) 210 Eur 6,9 proc.
Visuomeninių organizacijų (3 iš 18-os narių) 330 Eur. 10,8 proc.
Karininkų kurso klubo (0 iš 10-ies narių)  0 Eur 0,0 proc.
Rėmėjai iš visuomenės (6 asmenys) 247 Eur 8,1 proc.
 1. Išleista pinigų, perkant reikiamus daiktus Ukrainos kariams: 5096,57 Eur. (čia priskaičiuota ir minėta parama VšĮ „Mėlyna ir geltona“).
 2. Pinigų likutis (trūkumas): 1044,57 Eur.

 Įdomiausia, kad mes turime virš 1000 Eur. „skolą“ savo skyriaus nariams, kurie už savo lėšas nupirko reikiamus daiktus ir jie jau „naudojami arba jau kelyje į frontą“, o didelė dalis LK kūrėjų savanorių Vilniaus apskrityje vis dar „taikiai miega“… Gal jie kitais „kanalais“ aukoja daug ir gausiai Ukrainai, mes to nežinome, bet prašome kaip LK kūrėjus savanorius atstovaujančius Vilniaus apskrities skyrių, atsiliepkite į savo organizacijos vadovų kvietimą ir paaukokite vardan paskelbtos akcijos bent 10 eurų… Tai irgi veikla… – nepatingėti, prisėsti prie kompiuterio ir atlikti bankinį pavedimą…

Kodėl 10 Eur.? Čia ir pajuokaujant, ir kartu rimtai. „Į kepurę“ metant aukojimui „solidesnį“ pinigą turėtų būti popierinis banknotas. Mažiausio nominalo banknotas – 5 eurai. Jį palikim eiliniams ir seržantams. O va Lietuvos karininkas galėtų ir 10 eurų banknotą paaukoti… Na būtų vienu „pasisėdėjimu“ kavinėje mažiau ir 10 eurų aukai atsirastų… O jei dar rimčiau, ne aukos dydis svarbu, o pats aukojimo faktas, kaip parama pačiai įdėjai. Ir už 1 eurą būtume dėkingi.

Tai kiek kainuoja Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio garbė? … ir aktyvumas?  Mano galva ؘ– šiuo metu bent 10 eurų. O kaip manote Jūs?

Tuštokų patriotinių papostringavimų, renkant minėtą paramą Ukrainai, teko prisiklausyti tiek, kad turbūt visi Dangaus angelai ir Pragaro demonai „būtų sotūs“… Gal jau verčiau elektroninėje aplinkoje atsidarykit savo bankinę sąskaitą ir perveskit į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių Vilniaus apskrities skyriaus bankinę sąskaitą Nr. LT86 7300 0100 0244 8049 banke SWEDBANK 10 eurų, paskirtyje užrašydami „Parama Ukrainai“. Ukrainiečiai kariai bus dėkingi, o mes vėl suksim galvas iš kur nupirkti reikiamus daiktus, juos pakuosim, krausim, tiesim logistinį kelią, seksim, kad tie daiktai papultų reikiamiems kariams… Tai  milžiniškos valdybos narių bei aktyvo laiko sąnaudos, bet viskas aukojama Ukrainos pergalei…

Prašant, aiškinat ir renkant lėšas akcijai „Parama Ukrainai“ nustebino ne vienas ypatingo gerumo ir net, sakyčiau, heroizmo pavyzdys. Pirmiausia, 30 (trisdešimt) LKKSS VAS narių (iš 243 sąrašinių) ir paramos įdėjai pritarę 6 (šeši) visuomeniniai rėmėjai paaukojo įspūdingą virš 3 tūkstančių eurų sumą. LABAI AČIŪ UKRAINOS KARIŲ VARDU, JUMS VISIEMS. Ne vienas narys aukojo dukart, o kai kurie jau net tris kartus… Apie aukojamas konkrečias sumas nekalbėsiu, nors kiekvienas aukotojas turėjo įvertinti savo aukojimo galimybes, bet man žinomas ne vienas atvejis, kai tokie pajėgumai buvo viršyti… Šiek tiek konkrečiau apie kelis faktus. Narys Algimantas R., sunkiai bevaikščiojantis, pasiremdamas dviem lazdomis nusileido iš savo namų ketvirtojo aukšto, atvyko į susitikimo vietą ir užkilo į antrą aukštą, kad įteiktų kelių šimtų eurų paramą ukrainiečiams kariams, o po kelių valandų tą pačią dieną paskambinęs pasakė, kad nori paaukoti dar… Teko „stabdyti arklius“, nes žmogui reikia gi iš kažko ir gyventi saugant sveikatą… Kitas atvejis, Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologas Valdas S. paaukojo, kaip jis sakėsi simboliškai 10 eurų, nes jau šimtą ar šimtus esą pervedęs VŠĮ „Mėlyna ir geltona“ (gerai nenugirdau), pas jį gyvena ukrainiečių pabėgėlių šeima – moteris su vaiku… buvo net nepatogu imti tą „dešimtinę“, nes jis turi ir taip apsčiai išlaidų remdamas minėtą pabėgėlių šeimą… Arba ūkininkas ir medžiotojas Linas V., pritaręs mūsų organizuotai akcijai ir paaukojęs virš šimto eurų… Tokie mūsų narių ir mūsų paramos rėmėjų pavyzdžiai įkvepia nenuleisti rankų ir akciją tęsti…

Slava Ukraine! Herojam slava!

Vytautas Račkauskas
LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus
valdybos pirmininko pavaduotojas

2022-04-03

Ukrainos kariai su LKKSS VAS padovanotomis ryšio priemonėmis (1-oji siunta)

Ukrainos kariai su LKKSS VAS padovanotomis ryšio priemonėmis (1-oji siunta)

2-oji LKKSS VAS siunta kovojančiai Ukrainai jau Kyive

2-oji LKKSS VAS siunta kovojančiai Ukrainai jau Kyive

Paskelbta VAS veikla.
 1. Apie garbę leptelsiu ir aš. Aš esu norintis tikėti tuo, kad pvz. Dievas yra. Šventame Rašte yra pasakyta, kad be jo valios ir plaukas nuo galvos nenukris. Priėmus šitą aksiomą ir kyla man visokių klausimų. Tada, negalėdamas paaiškinti kodėl mus valdo toks didelis blogis, aš kaltinu save tuo, jog aš apie Šv. Raštą mažai išmanau. Todėl, norėdamas Dievą pateisinti ir ieškau galimų priežasčių, kodėl jis leidžia, kad šitaip būtų. Šitokios įžangos reikėjo štai kam. Mat panagrinėjus LKKSS VAS narių sudėtį, matyti jog didesnę dalį narių sudaro karininkija. Sovietmety karininku aš netapau todėl, jog tada, kai susidegino Romas Kalanta, aš leptelėjau tai, kas nepatiko sovietams. Įkurus SKAT, teko būti ir būrio vadu, tačiau vėl dėl tos pačios priežasties (nebuvau sovietinis karininkas) vėl karininko laipsnis nebuvo suteiktas. Dabar galvoju, kad gerai, nes man būtų sarmata būti dimisijos karininku LKKSS, AKS, LAKS sudėtyje. Mat aš kaip neįstengiu paaiškinti (kaip ir Dievo atveju jo veiksmų), kodėl karininkija (daugelis) neaukoja, kovojantiems ir už mūsų laisvę Ukrainos kariams paremti, niekaip šito nesuprantu ir negaliu paaiškinti. O jei aukoja per kitas organizacijas, tai kam mums tokie reikalingi- tegul eina pas juos. O aš didžiuojuosi, kad tarnavau SKAT (KASP) Didžiosios kovos apygardos 8-toje rinktinėje su kariais, kurie, gerbia save, supranta aukos ir savo vertę.

 2. Pono Gedimino komentarui galimai tinkami būtų tokie Jėzaus žodžiai: „Argi ne todėl klystate, kad neišmanote nei Raštų, nei Dievo galybės” … (Mk 12, 24)

  p.s.
  1. Patvirtinta, kad LKKSS VAS valdyba iš „bendrų lėšų” VŠĮ „Mėlyna ir geltona“ skyrė 1000 Eur.
  „Bendros lėšos“ juk ne valdybos narių kažkur surasta parama – šie pinigai yra visų VAS narių, kurie moka nario mokestį; žinant, kad ne visi VAS sąraše esantys kasmet sumoka nario mokestį, tai visa ši parama jau laikytina kiekvieno VAS nario 6-7 eurų auka ukrainiečiams.

  2. Lietuvos Respublikoje yra daugybė paramos Ukrainai ir ukrainiečiams rinkėjų, sąskaitų, ir paramos būdų bei akcijų.
  Jeigu kažkas nepervedė į VAS sąskaitą pinigėlių paskirtyje užrašant „Parama Ukrainai“, tai dar nieko nereiškia; renkant lėšas gal nereikėtų įsijausti lyg būtum „socialistinio lenktyniavimo dėl primilžių didinimo“ dalyvis – kiekviena visuomeninė organizacija, kaip ir kiekvienas VAS narys – aukoja pagal savo supratimą, galimybes ir pasirinkimą.

 3. Kiekvienas, LK kūrėjas savanoris, remia Ukrainos kovą su Rusijos karinių pajėgų invazija, kaip gali, kuo gali ir pasirenka kokiais būdais paremia… Tai jo teisė. Daugelis jau yra parėmę šią ukrainiečių kovą didelėmis sumomis ir daiktais, ir ne būtinai per LKKSS VAS akciją „Parama Ukrainai”.
  Bet vedama statistika parodo, kurie LKKSS VAS būriai ir jų nariai aktyviai remia LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdybos sprendimą tokią akciją organizuoti – tai parodo organizacijos gyvybingumą ir gebėjimus… Nes pervesti 5 eurus telefono žinute yra paprasčiausias būdas… O va surinkti lėšas, nupirkti reikiamus daiktus, juos supakuoti ir įduoti patikimiems žmonėms, kad nuvežtų ir įduotų į rankas gavėjams kariams fronte arba teritorinei gynybai pafrontėje – tai jau logistinis iššūkis… Ir remiame tuos, kurie su mūsų skyriumi palaikė ryšius taikos sąlygomis.
  Norisi tik padėkoti tiems LKKSS VAS kariuomenės kūrėjams, kurie skiria lėšas, kurie perka daiktus, kurie transportuoja juos į vietą…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *