Pietų Lietuvos partizanų vado plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio laidotuvių ceremonija

Spalio 21 d. Vilniuje bus iškilmingai perlaidotas plk. J. Vitkus-Kazimieraitis – praėjus lygiai metams nuo tada, kai po ilgų ieškojimo buvo atrasta vieta, kur jį buvo paslėpę sovietų saugumiečiai.

ŽYMAUS LIETUVOS VISUOMENĖS VEIKĖJO, REZISTENTO,
PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ APYGARDOS VADO,
VYČIO KRYŽIAUS ORDINO KAVALIERIAUS
PULKININKO JUOZO VITKAUS – KAZIMIERAIČIO
VALSTYBINIŲ LAIDOTUVIŲ CEREMONIJŲ PROGRAMA

2023 m. spalio 20-21 d., Vilnius

Spalio 20 d., penktadienis

~13:30 val. Velionio palaikų atvežimas į Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčios kiemą

14:00-20:00 Visuomenės atsisveikinimas su velionio palaikais Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje

18:00  Šventosios Mišios Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje

Spalio 21 d., šeštadienis

10:00-13:00 Visuomenės atsisveikinimas su velionio palaikais Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje

13:00  Šventosios Mišios Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje

14:00  Karsto išnešimas iš Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčios

Gedulingos procesijos vykimas į Antakalnio kapines

~14:40 Laidotuvės Antakalnio kapinėse
(Lietuvos kariuomenės karių laidojimo kvartale)

14:15 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narius maloniai kviečiame rinktis prie Antakalnio kapinių vartų ir procesijoje eiti kartu  LKKSS rikiuotėje 

Mano gyvenimas taip suskirstytas: maldos brangiausiajai šeimynėlei, kad Jus Dievas išlaikytų, globotų ir vestų didesnei Dievo garbei ir kad greičiau sugrįžtų į pasaulį tiesa ir teisingumas; mano darbai Lietuvai Tėvynei, mažinant neteisybes, skriaudas, guodžiant nusiminusius ir vilties nustojusius, o mano vargai bei nepritekliai, patirtas šaltis, nuovargis, darganos, ir gilūs širdies skausmai, išgyvenimai – už skaistykloje kenčiančias sielas.

Juozas Vitkus-Kazimieraitis

Įvyksta tai, ko artimieji ir Tėvynė laukė 77-erius metus. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimas patvirtino tikėjimo tiesą, kad mirties nėra, yra nemirtingumas.

Paskelbta LKKSS veikla, Skelbimai, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *