Pirmieji LR piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos klausymai

Kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas surengė klausymus nuotoliniu būdu dėl Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ patvirtinimo“ projektas+ strategija (projekto Nr. XIVP-1308).

Valandą ir 40 minučių trukusių klausymų pabaigoje 10 minučių buvo skirta ginkluoto piliečių pasipriešinimo klausimams, t.y. 10% renginio laiko. Iš 14-os renginio prelegentų ginkluoto piliečių pasipriešinimo klausimais pasisakė LKKSS atstovas ryšiams su Seimu, signataras Saulius Pečeliūnas ir Lietuvos ginklų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas advokatas Arūnas Marcinkevičius. Pateikiame jų pasisakymų stenogramą.

Nuo 1: 24‘ 00“

Arūnas Marcinkevičius. Laba diena visiems. Ačiū, pirmininke, už pakvietimą dalyvauti […] Mes šioje vietoje pritardami visiems prelegentams iki šiol kalbėjusiems, kalbame apie ginkluotojo pasipriešinimo dalį. Ir mūsų pagrindas šitoje kalboje yra asmenys, kurie turi visas kompetencijas tam, specialiąsias kompetencijas, t. y. buvę policijos pareigūnai,  buvę antiteroristinių operacijų „Aras“ pareigūnai, buvę prokuratūros operatyvinio sąstato (kadaise taip vadinto) tardymo pareigūnai, kurie savo žiniomis ir gebėjimais ginkluotam pilietiniam pasipriešinimui gali būti labai naudingi. Mes tuo neabejojame esame tu įsitikinę, bet sakome štai ką; mes šitoje strategijoje matome vieną dalyką – labai daug dėmesio, kas, be abejo, reikalinga ir gerai, yra skirta neginkluoto pasipriešinimo ugdymui ir visuomenės rengimui, kas besąlygiškai reikalinga, nes kitaip nebus jokio pasipriešinimo, bet apie ginkluotą pasipriešinimą realiai turime vos keletą pastraipų. Su kuo tai susiję? Čia pirmininkas užsiminė, kad bus dar diskusijų daugiau, tai gal, per daug nesiplečiant, ginkluotame pasipriešinime mes matom vieną paprastą dalyką, ginkluoto pasipriešinimo dalyviai turi būti atsakingai atrinkti, pirmiausia įsitikinus, kad tai yra lojalūs Lietuvai asmenys… (S. Pečeliūnas. Ar girdisi?)… Tai aš tada perduodu žodį gerbiamam signatarui, nes turim paisyti jo patirties.

Saulius Pečeliūnas. Svarstom strategiją neturėdami koncepcijos. Todėl tokie debatai čia ir vyksta. Kalbam apie socialinę atskirtį… Na, kokią įtaką pilietiniam apsisprendimui pasipriešinti Ukrainoje turėjo socialinė atskirtis? Žinom, ten buvo nemažesnė, dar didesnė atskirtis nei Lietuvoj – jokios įtakos neturėjo. Tai ir nedėkim į šitą reikalą visokių dalykų.
Dabar iš esmės kalbam apie teritorinę gynybą. Dabar „nelįsiu“ į neginkluotus visokius būdus. Čia jau buvo daug kalbėta, ko reikia ir kaip, bet diskusiją reikėtų skaidyti apie ką mes kalbam, o ne apie viska vienu metu. Yra okupuota teritorija ir neokupuota. Tai kalbėkim apie pilietinę gynybą, ir kaip vyksta visuotinis ginkluotas pasipriešinimas neokupuotoj teritorijoj, o paskui, jeigu reikia, pereina į okupuotą. Toliau, čia buvo kalbėta apie SOP‘ą ir Šaulių sąjungą, kaip SOP‘o kariai galėtų padėti, vadovauti ir visa kita. Bet atsiprašau, Šaulių sąjunga nėra visa visuomenė. Kitas dalykas – kalbat apie visuotinę tarnybą – tvarkoj, bet ne šito dokumento reikalas. Kalbat apie aktyvųjį rezervą – ne šito dokumento reikalas. Šito dokumento reikalas yra pasyvusis rezervas, apie kurį nėra nė žodžio, nei mokymų, ir netgi išreiškiamas jam nepasitikėjimas, nes jam A kategorijos ginklas nebus duotas, kol jis netaps Šaulių sąjungos nariu, tame tarpe ir mūsų atlikę tarnybą išėję į pensiją karininkai. Taigi, nėra sistemos. Dėl rodiklių. Visos tos sociologinės apklausos yra gerai, bet turėtų būti labai konkretūs, labai apčiuopiami ir pamatuojami techniniai rodikliai. Tai apie tą mes visuomet kalbam, bet nelabai kas keičiasi. Kitas dalykas – prašymas Krašto apsaugos ministerijai. Na, jeigu mes pataisas ar pasiūlymus pateikėm, negudraukit ir nesakykit, kad mes pavėlavom. Kalendorių mes matom ir matom, kad taip nėra. Tai kalbėkim dalykiškai. Nepatinka – sakykit kodėl. Dabar nekalbėsiu apie tas pataisas, kurias komitetui pateiksim raštu, nes matom: kol nepaduodi rašto, tai atmintis veikia labai paprastai – jeigu patinka, tai atsimena, jeigu kelia problemų, tai tiesiog neatsimena ir užmiršta. Labai norėčiau, kad šitame dokumente būtų labai aiškūs dalykai suskirstyti apie ką mes kalbam kiekvienoje iš dalių ir kiek šitas dokumentas veda, ką sakė A. Daugirdas, į praktinius dalykus. Atsimenu, kai ruošėm Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą , iš pradžių irgi buvo kalba apie koncepcijas ir strategijas, bet priėjom prie įstatymo, kuriame yra beveik instrukcijų lygyje kai kurie dalykai surašyti, kad niekas negrybautų nei į kairę, nei į dešinę, nes daug dalykų buvo pakankamai nauji. Kadangi ir šitame [dokumente daug kas] yra nauji, dvidešimt metų apie tai išvis nebuvo kalbama, tai reikėtų ir labai tiksliai dalykiškai surašyti, vos ne instrukcijom, kas po ko eina. Aš kalbu apie ginkluotą pasipriešinimą. Asmenų turi būti atranka, patikra, dalinių formavimas, kompetencijų tikrinimai, ir visa kita ir panašiai. Paskutinė pastaba. Čia buvo užsiminta apie Krizių valdymo centrą, kuris gal vadovaus čia karo metu. Na, žinot, juokinga. Yra Gynybos štabas, kuris viską planuoja – ir kariuomenės veiksmus, ir pasipriešinimo veiksmus, ir Šaulių sąjungos veiksmus. Tai… apie ką mes kalbam? ,

LRS NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Vertiname jūsų atkaklumą, nors jūs kaltinate mus, kad darom po kruopelytę, bet mes darom. {…] Krizių valdymo centras neturėtų vadovauti karo padėty. Be abejo, jūs visiškai teisus, karo padėties atveju įsijungia Gynybos štabas, kariuomenė, visa kita. Apie tai mes kalbam toj erdvėj, kai civilinės krizės gali virsti karinėmis, trinasi riba, tai čia labai svarbu, kad kažkas vyriausybėje būtų tas, kas galėtų integruoti skirtingas šakines ministerijas…

S. Pečeliūnas. Ponas pirmininke, noriu paklausti vieno dalyko. Prezidento buvo iniciatyva apie nepaprastosios padėties valdymo centrus, kitaip sakant krizių valdymo centrus. Ar kas nors sudėliojo, kokiu būdu ir kaip jisai pereina į karo komendanto pavaldumą. Nėra šito viso. (L. Kasčiūnas: Jūs teisus) Aš galiu begalę sakyti, ko trūksta, ir tada mes pamatom, kad šiandien, duok Dieve, kad rytoj turėtume kitaip, turim visišką eklektiką ir neturim sisteminio požiūrio, nes neturim kai kurių sisteminių dokumentų. Tai mano tiktai noras, kad mes tai suprastume, galvotume ir stengtumės tai padaryti, nežiūrėdami, ar tas žmogus kam nors patinka, ar nepatinka. Tai toks būtų tiesiog pageidavimas dirbti konstruktyviai. Ačiū.

L. Kasčiūnas. Labai teisingai. Aš iš karto priimu. Ne tik dėl krizių valdymo centro, bet ir dėl visuotinio šaukimo, ką Ignas kalbėjo, apie organizuotą rezervą. Čia kalbam tik apie kontekstą. Be abejo, tai ne pilietinio pasipriešinimo strategijos veiklos baras – puikiai suprantam. Tiesiog kontekste kalbėta. Bet dėl to, kad ruoštis rezistencijai… aš sutinku su jumis, su gerbiamu Arūnu, kad dalis ginkluoto pasipriešinimo strategijoje turi būti daug didesnė, todėl mes laukiam jūsų pasiūlymų raštiškų, bus daug lengviau juos vėliau integruoti.(S.P. Ministerijai buvo paduota, ar jie jums neperdavė?) Viskas yra komitete dabar, ne ministerijoje. Gerb. Arūnai, dar turėsim progų. Laukiam jūsų minčių raštu. Gerai?

A. Marcinkevičius. Labai trumpai, pirmininke. Aš išgirdau, kad jūs mus išgirdote ir supratote. Tik už tai noriu padėkoti tamstai ir komiteto nariams, papildyti neturiu ką.


Žemiau pateikiame visų klausymuose pasisakiusiųjų sąrašą ir nuorodą į LRS publikuotą renginio įrašą

Kalbėtojas Laikas nuo pr.
NSGK pirm. dr. Laurynas Kasčiūnas 0:00
KAM viceministras Žilvinas Tomkus 0:05‘ 36“
VU TSPMI prof. dr. Ainė Ramonaitė 0:11‘ 33“
VU FsF doc. dr. Rūta Žiliukaitė 0:21‘ 40“
VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas dr. Šarūnas Liekis 0:25‘ 54“
VU TSPMI dėstytojas dr. Deivydas Šlėkys 0:33‘ 55“
LKA Gynybos analizės centro politikos analitikas Liudas Zdanavičius  apie Ukrainos pamokas 0:42‘ 15“
Plk. Eugenijus Vosylius 0:47‘ 19“
Prof. Valdas Rakutis 0:56‘ 15“
Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas Robertas Ramanauskas 0:59‘ 20“
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas 1:07‘ 26“
diskusija
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM  Pilietinio pasipriešinimo sk. patarėjas mjr. Albertas Daugirdas 1:14‘ 02“
ŠSM ministro patarėjas
Ignas Gaižiūnas
1:18‘ 11“
Arūnas Marcinkevičius (LiGSA) 1: 24‘ 00“
Signataras Saulius Pečeliūnas 1:26‘ 20“
VRM Viešojo saugumo politikos gr. vadovas
Darius Domarkas
1:33‘ 47“
L. Kasčiūnas 1:35‘ 20“
pabaiga 1:37‘ 06“

Paskelbta LKKSS veikla, Pilietinė gynyba, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *