Registrų centro Damoklo kardas virš LKKSS ir kai kurių jos skyrių

Prieš tris mėnesius Registrų centras įspėjo LKKSS ir kelis jos skyrius apie numatomą inicijuoti likvidavimą dėl to, jog nėra pateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

Kiekvienas asmuo, Registrų centro portale: https://www.registrucentras.lt/jar/p/ paieškoje nurodęs „kariuomenės kūrėjų savanorių” šiandien galėjo pamatyti tokį rezultatą:

Kodas Pavadinimas, buveinės adresas Teisinė forma Teisinis statusas Pranešimo apie numatomą inicijuoti likvidavimą data Sprendimo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą data
291696950 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga Asociacija Teisinis statusas neįregistruotas 2022-03-22  
293485610 Lietuvos kariuomenės kūrėjų Savanorių sąjungos Alytaus apskrities skyrius Asociacija

Inicijuojamas likvidavimas

2022-02-22 2022-06-06
191828244 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos karaliaus Mindaugo Panevėžio apskrities skyrius Asociacija Teisinis statusas neįregistruotas 2022-03-01  
302673685 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Prisikėlimo apygardos Šiaulių skyrius Asociacija Teisinis statusas neįregistruotas 2022-04-05  
193462393 Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių sąjungos Telšių apskrities skyrius Asociacija Teisinis statusas neįregistruotas 2022-05-17  

Pastaba:
Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 12 mėnesių Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

Kiekvieno raudona spalva išskirto juridinio asmens valdymo organo Registrų centre registruotam nariui lentelėje nurodytą pranešimo apie numatomą inicijuoti likvidavimą dieną buvo išsiųsti maždaug tokio turinio laiškai:

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ INICIJUOTI JURIDINIO ASMENS LIKVIDAVIMĄ

Pranešame, kad Juridinių asmenų registro (toliau — Registro) duomenimis [juridini asmens pavadinimas]  (toliau — juridinis asmuo), kodas […], Valstybes įmonei Registrų centrui — Registro tvarkytojai nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinių, todėl Registro tvarkytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — Civilinis kodeksas) 2.70 str. 1 d. 1 p., numato inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose Juridinių asmenų registro nuostatuose (toliau — JAR nuostatai) nustatyta tvarka. JAR nuostatų 188 punkte nustatyta, kad Registro tvarkytojas, nustatęs, kad atsirado bent viena iš Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, į juridinio asmens buveinę ir Registre nurodytais juridinio asmens valdymo organo narių adresais, nurodydamas atsiradusias aplinkybes, išsiunčia pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. Kai pranešimo išsiųsti buveines ir (ar) valdymo organų narių adresais nėra galimybės, Registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.

Informuojame, kad per tris mėnesius nuo pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiuntimo ar viešo paskelbimo dienos Registro tvarkytojui turite pateikti JAR nuostatų 189.1 p. nurodytus dokumentus (JAR nuostatų 120 ir 127 punktuose nurodytus praėjusių finansinių metų dokumentus), paneigiančius aukščiau nurodytų aplinkybių buvimą. Registro tvarkytojas per nurodytą laiką negavęs minėtų dokumentų, priims sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir įregistruos teisinį statusą „Inicijuojamas likvidavimas“.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 ir 6 dalimis, per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso „Inicijuojamas likvidavimas“ įgijimo juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys gali kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą, o juridinio asmens kreditoriai turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl skolininko prievolių įvykdymo ar bankroto bylos iškėlimo. Negavęs teismo pranešimo apie sprendimą atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą arba teismo pranešimo apie ieškinio dėl skolininko prievolių įvykdymo ar bankroto bylos iškėlimo priėmimą, Registro tvarkytojas priims sprendimą likviduoti juridinį asmenį ir išregistruos jį iš Registro.

Informuojame, kad, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.95 straipsnio 3 dalimi, juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Registro.

Atkreipiame dėmesį, kad, pasibaigus juridiniam asmeniui, kartu pasibaigtų ir juridinio asmens dalyvių turtinės teisės gauti tam tikrą dalį likviduojama juridinio asmens turto, o juridinio asmens turtas, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.57 straipsnio 1 dalimi, taptų bešeimininkiu.

Kol kas be komentarų…

Paskelbta LKKSS veikla, Naujienos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *