Siūloma reglamentuoti Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimą

5 komentarai
Vytautas Račkauskas

… gal ir gerai, kad atsiras toks bent oficialiai įteisintas terminas „Kariuomenės veteranas”, jei jau nesiruošia Valstybės pareigūnai atstatyti į buvusį garbingą valstybinį statusą terminą „Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris“.
Dabar turbūt ateityje turėsime 2 terminus: LAISVĖS GYNĖJAS ir KARIUOMENĖS VETERANAS. O kur dingo ir neatsiranda teisinėje valstybėje teisinis statusas LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJAS SAVANORIS ??? Išnyko kaip dūmas, neblaškomas vėjo… (čia mintyje atgimė liaudies posakis, ne kitaip).

Gedimino nuomonė

Palaikau Vytauto nuomonę. Tačiau man nesuprantamas politikų užsispyręs nusistatymas prieš Lietuvos istorijos tęstinumą, bet- palankus jos nutylėjimui. O tai prilygsta jos klastojimui. Nesuprantamas, švelniai tariant, abejingas požiūris į ankstesnių kadencijų Seimo narių nuveiktus gerus, bet nebaigtus darbus. O juk per užpraeito Seimo kadenciją, per Seimo posėdį buvo svarstyta Apdovanojimų įstatymo pataisa, kurią priėmus būtų ištaisytas 2002 m. Seimo padarytas akibrokštas. Jį ištaisius, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliui būtų buvęs grąžintas valstybinio apdovanojimo statusas. O kol taip nėra, Lietuvos Prezidentai yra pastatyti į Konstitucijos pažeidėjų poziciją. LR Konstitucijos 82 str. sako, kad LR Prezidentas privalo „sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas”. O tai reiškia, pagal mane, kad privalo neleisti jog už tuos pačius nuopelnus būtų apdovanojama nevienodai teisingai. Mat už tuos pačius nuopelnus šiai dienai yra apdovanotų valstybinio lygmens medaliu ir KA lygmens to paties pavadinimo medaliu. Todėl nesuprantu kaip kariuomenės kūrėjui, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medalio kavalieriui, generolui leitenantui- svarbiau karys, kuris pvz. „nepertraukiamai ne mažiau kaip 30 dienų dalyvavęs tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose”, negu visi pirmos, antros ir trečios kartos kariuomenės kūrėjai savanoriai. O juk iš jų- trečios kartos kariuomenės kūrėjai, kuriuos šiuo medaliu apdovanojo ne Prezidentas, bet KA ministras, kariuomenės priešams (mano tokia asmeninė nuomonė) pakeitus Apdovanojimų įstatymą, nors kario priesaiką- davę iki pučo, nėra kariuomenės kūrėjai savanoriai. Pateiksiu tik keletą tokių. Tai Artūras Sakalauskas,Gintaras Žagunis, Algirdas Meškauskas, Vytautas Čepukas, Vidas Zabiela ir daugelis kitų. Manau, kad kol nebus medaliui grąžintas valstybinio lygmens statusas su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, generolo siūlomas naujas Įstatymas sukels painiavą ir medalio reabilitacija bus palaidota galutinai. Todėl jo priėmimo procedūra, bent laikinai, privalo būti sustabdyta. Ir tai privalo padaryti LKKSS, turinti iškilų savo narį generolą leitenantą Algirdą Pocių. Valdybų vyrai, galų gale pradėkite dirbti su valdžios atstovais.

Pritariu Gediminui. Aiškiai ir argumentuotai. Deja, niekas nepasikeis.

Karys veteranas – Lietuvos Respublikos pilietis, ginklu gynęs Lietuvos valstybę Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sudėtyje 1991 01 13 -1991 08 21d. taip pat karys ar karys savanoris, tarnybos metu netekęs dalies ar pilno darbingumo.
Kariuomenės veterano statusas neturėtu būti suteikiamas SSRS (Rusija de jure ir de facto yra Sovietų Sąjungos teisių perėmėja) bet kokia forma asmenims įgijusiems karininko (praporščiko , mičmano) karinio laipsnio kurie neatsisakė okupacinės kariuomenės karininko (praporščiko , mičmano) laipsnio iki 1990 m. kovo 11d. (imtinai) ,nes „Ženevos konvencijos „51 str.skelbia ,kad: „Okupuojanti valstybė negali versti Konvencijos saugomų asmenų tarnauti savo ginkluotosiose pajėgose ar pagalbinėse jos dalyse. Draudžiamas bet koks spaudimas ar propaganda, agituojanti savanoriškai stoti į karo tarnybą”.
Jeigu tokie apribojimai nustatomi civiliniams gyventojams, nedera net kalbėti apie okupacinės kariuomenės kariškių ar kitų represinių struktūrų darbuotojų teisę į okupuotos valstybės pilietybę.
Sutinkamai su tuo ,kad siekiant tapti SSRS karininku (praporščiku , mičmanu) asmuo turėjo baigti karinius, kursus , karine katedrą prie aukštųjų mokyklų , ar įstoti į specializuota karine mokykla laikoma laisvu pasirinkimu .
Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 4 punktas, nustatęs terminus (iki 1992 m. kovo 1 d.) karinei bei kitokiai tarnybai svetimos valstybės institucijose nutraukti.
1989 m. Pilietybės įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytus asmenis) ir toliau tęsė karinę tarnybą, buvo du kartus pažeisti įstatymai: 1) jie neteisėtai gavo Lietuvos pilietybės pažymėjimą, nes minėti kariškiai pagal Pilietybės įstatymo 1 straipsnio 3 punktą negalėjo tapti Lietuvos piliečiais; 2) jie neteisėtai įgijo dvigubą pilietybę, nes Lietuvos Respublikos įstatymais šiai asmenų kategorijai dviguba pilietybė nenumatoma.
SSRS (Rusijos Federacijos) kuri buvo okupavusi Lietuvos valstybę , okupaciniai kariniai laipsniai – niekiniai ir jų Lietuva neturėjo teisės konvertuoti ir juos prilyginti prie Lietuvos kariuomenės karinių laipsnių , atitinkami neužskaityti savanoriškos tarnybos laiką SSRS (Rusijos Federacijos ) kariuomenėje ir ji prisilyginti prie Lietuvos kariuomenės tarnybos stažo („Vž” 1993 09 17 LRV nutarimo Nr.46-923) tokiu būdu sukelta diskriminacija politiniu pagrindu ir toliau išlieka.

Silvestrai Jūs esate teisus… Deja čia yra „Marijos žemė”… Arba „Kas galima Jupiteriui, tas negalima jaučiui”…

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *