Šventėme Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 29-ąsias metines

Kovo 11 d., minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 29-ąją sukaktį, Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų surengta šventinė trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija.

Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimą vykdė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras, Baltijos valstybių himnus giedojo valstybinio ansamblio „Lietuva“ choras. Vėliavas pakėlė Lietuvos, Estijos ir Latvijos garbės sargybos kuopų kariai.
Iškilmingoje ceremonijoje kalbą tarė LKKSS VAS garbės narys, pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos vadovas – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vytautas Landsbergis:

019-03-11 Nepriklausomybės aikštėje. KAM nuotr.Sveikinu jus, piliečiai, laisvos respublikos žmonės!
Šiandien ypatinga diena ir nepaprastas prisiminimas, kaip Lietuva dar sykį istorijoje kėlėsi tartum iš numirusiųjų.
Net Adomas Mickevičius 19-me šimtmety buvo liūdnai sakęs, kad jo tėvynė Lietuva – visa jau praeityje…
Ne, ji ligi dabar nuolat sako „Aš čia – gyva“, ir prieš 30 metų su Sąjūdžiu kėlėsi vėl gyventi.
Dar pirmojo Atgimimo ir knygnešystės pragiedrulių dainius Maironis regėjo ir skelbė:
Žiūrėkit, Vasario 16-osios keliais vėl ateina Lietuva, „pati savęs valdovė“.
Įsiklausykim, kokie žodžiai!
2019-03-11 Nepriklausomybės aikštėje. J.Kalinsko (15min) nuotr.Ne Rusija – Lietuvos valdovė, ne Vokietija arba Lenkija, o pati tauta ir šalis su savo teise būti ir tikėjimu, kad verta būti. Nūnai tai vadinama suverenumu, suverenitetu. Pati savęs valdovė.
Ir vėl ji sunaikinama, vėl pavergta, kovojanti laisvės kovą, ir dar sykį keliasi.
Griūna eilinė imperija, melagingai pasivadinusi mitologine „Sovietų Sąjunga“, nors jokia savanoriška sąjunga nė nekvepėjo.
Įvyko! Žmonės norėjo gyventi kitaip.
Radosi dvasioje laisva Antroji Respublika, Kovo 11-osios Lietuva! Mūsų valstybės atkūrimo akte pasakyta: Lietuvoje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija, o Aukščiausioji Taryba pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą.
Dar syk atmesta graudi pasmerktųjų nuostata: išnyksim kaip dūmas neblaškomas vėjo…
Nenorim išnykti. Ir dar vardan šviesios komunizmo vergų ateities. Nejau? Kas taip nutarė?
O, tai ne tik istorijos vėjo valia, ponai draugai; dar ir mes turim ką pasakyti. Ligi dabar pasauliui teskamba mūsų žodis. Lietuva.
Pasakėm kovo 11-ąją ir toliau sakom: esame! Būsim!
Tai tu, sūnau Šiaurės ir žiaurusis tirone, milijonų trėmike, žinok: „suluš tavo peiliai, pats tu teksi eilei!“
Kieno, kurio senovės pranašo tai žodžiai? Čia kietos kaip plienas Antano Baranausko daĩnos – iš tamsiausio 19-ojo šimtmečio.
„Anei rašto, anei druko
mums turėt neduoda,
sako: tegul bus Lietuva
ir tamsi ir juoda.“ 
Ir vis dėlto nebus, kaip tu nori, ciesoriau.
„Nebus kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos,
ne tavo priesakai nedori!“
Kokie jie bebūtų, tie priesakai – marksistiniai ar deržaviniai – bet „suluš tavo peiliai“, net jei būtų branduoliniai ir kibernetiniai. Visi grobiamieji karai – be prasmės.
O mano kabinete šaltuose AT rūmuose po Kovo 11-osios stovėjo didelis posėdžių stalas užtiestas kaimo moters išausta juosta:
„Palaimink, Viešpatie galingas,
lietuvių pastangas teisingas“.
Anuomet Jis palaimino. Tad ir dabar neišduokim nei patys savęs, nei Dievo palaimos.
Budėkite, kariai!

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, Prezidentas Valdas Adamkus, Nepriklausomybės Akto signatarai, užsienio šalių diplomatinio korpuso atstovai, Lietuvos Laisvės kovų dalyviai, Lietuvos kariuomenės rūšių ir pajėgų vadai, NATO padalinių Lietuvoje atstovai, nevyriausybinių visuomeninių organizacijų atstovai., apie 250 Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus rinktinės šaulių, kurie šiandien surengtoje ceremonijoje iškilmingai pasižadėjo ir prisiekė Lietuvos Respublikai. Ceremonijoje dalyvavo ir 45 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių rikiuotė, vadovaujama LKKSS VAS valdybos pirmininko pavaduotojo Rimo Litvino.
Skrydžiu virš Nepriklausomybės aikštės šventės proga iškilmingos ceremonijos dalyvius ir visą Lietuvą pasveikino mūsų sąjungininkai – Lenkijos Respublikos karinių oro pajėgų naikintuvai, vykdantys NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse.
Garbės sargybos kuopos parodomojo būrio kariai iššovė tris salves, skirtas Lietuvos valstybei, Baltijos valstybių vienybei, Laisvei ir Nepriklausomybei.

Garbės sargybos kuopos karių ir Lietuvos kariuomenės orkestro vedami kariuomenės kūrėjai savanoriai pakiliai pražygiavo Gedimino prospektu į Katedros aikštę.

Daugiau nuotraukų ir informacijos iš renginio skiltyje FOTOGALERIJA->2019 METAI

 

 

Paskelbta Naujienos, VAS veikla.
  1. Labai šaunu, kad tiek daug Lietuvos kariuomenės KŪRĖJŲ SAVANORIŲ susirinko Kovo 11-ąją į iškilmingą rikiuotę Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje ir išlaikydami tradiciją PRAŽYGIAVO Gedimino prospektu iki pat Katedros aikštės. LK kūrėjų savanorių „parakas dar sausas…”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *