Vilniečiai kariuomenės kūrėjai savanoriai uždegė Vėlinių žvakes

rsz_img_1050 J. T. Vaižgantas yra pasakęs – ,,Garbė žuvusiems už Tėvynę ir garbė Tėvynei, kad yra kam už ją žūti…“ Prisimindami savo Didžiavyrių žygdarbius turime progą susimąstyti ir apie nūdienos iššūkius – nedraugiškų valstybių ir penktosios kolonos informacinį ir kitokių formų karą prieš Lietuvą, virš valstybės interesų iškylančias partines ambicijas, valstybės institucijų nepagarbą savo žmonėms, mūsų pačių nepagarbą vieni kitiems, susiskaldymą tarp patriotinius siekius deklaruojančių organizacijų ir susipriešinimą net gi tarp pačių narių organizacijų viduje…Ar tikrai mūsų laikotarpis yra sunkesnis už galvas vardan Tos padėjusiųjų kovotojų? Ar neišduodame Jų Aukos nuolat verkšlendami apie tai, kaip mus nuskriaudė valstybė, nuolat savo asmenines ambicijas iškeldami aukščiau svarbiausių vertybių, dėl kurių plikomis rankomis stojome prieš tankus?

Tokių minčių apimti sulaukėme ir tradicinės lietuviams mirusiųjų pagerbimo dienos. Spalio 31 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė LK vado gen. ltn. A. Pociaus (LKKSS VAS nario) vardu Rasų kapinėse padėjo vainiką ir uždegė žvakę prie kenotafo žuvusiems generolams ir karininkams. Vykdant LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. veiklos planą bei tęsiant prieš du metus pradėtą tradiciją šių metų spalio 31 ir lapkričio 1-2 d. buvo pagerbti žymūs Lietuvos žemės sūnūs ir dukros. Vilniaus apskrities skyriaus nariai Antanas Burokas (pasirūpino transportu), Audrius Vareikis (nupirko žvakes), Vytautas Račkauskas, Jonas Juodka, Rimantas Šileikis, Artūras Armonavičius Vilniuje, Rasų kapinėse, žvakeles  uždegė ant Nepriklausomybės kovose žuvusių karių kapų, prie kenotafų, skirtų partizanams ir partizanėms, tremtiniams ir laisvės kovotojams, prie paminklo ,,Motinėlė“, ant valstybės patriarcho dr. Jono Basanavičiaus ir kompozitoriaus, dailininko, kultūros veikėjo M. K. Čiurlionio kapų, prie žvalgės Marcelės Kubiliūtės ir prie okupantų nužudytų 1918 m. vasario 16 Nepriklausomybės akto signatarų kapų. Vykdant šią misiją maloniai nuteikė tai, kad tradiciją sutvarkyti ir pagerbti kovotojų už laisvę kapus tęsia ir Lietuvos kariuomenė bei Lietuvos šaulių sąjunga.

Tuo tarpu kitas skyriaus narys, kpt. Vytas Šareika ir visa jo šeima, aplankė Jono Misiūno-Žalio Velnio paminklą, jo štabo viršininko Benedikto Trakimo-Genelio (VAS nario Gedimino Trakimo tėvelio) bei partizano Saulio Liongino-Vanago kapus Kaugonių apylinkėse, kūrėjo savanorio (1918 m.) Juozo Lelešiaus kapą Sabališkių kapinėse, partizanų kapus Vindžiulių ir Semeliškių kapinėse, o taip pat paminklą partizanams Elektrėnų bažnyčios šventoriuje.

VAS valdybos narys mjr. Ramūnas Grėsius pagerbė Jono Misiūno-Žalio Velnio atminimą Kaišiadoryse, o Antanas Burokas – žuvusius savanorius Ukmergės kapinėse.

Iš viso per šias Vėlines buvo įžiebtos 53 žvakės. Be abejonės, ne žvakių skaičiuje esmė…Svarbu atminti, iš ko mes galime pasisemti stiprybės ir pasiryžimo darbams Tėvynės labui atlikti.

Fotoreportažą galite pažiūrėti Fotogalerijoje – Vėlinės Vilniaus apskrityje.

 

Vilniaus apskrities skyriaus valdybos pirmininkas ats. mjr. Albertas Daugirdas

Paskelbta Naujienos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *