A.A. Alma Adamkienė

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės vyrui LKKSS garbės nariui Prezidentui Valdui Adamkui

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdyba,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus valdyba

Atsisveikinimas su velione p. Alma Adamkiene vyks Prezidento rūmų Kolonų salėje gegužės 22 d., pirmadienį, 18:00–21:00 val. ir gegužės 23 d., antradienį, 9:00–11:30 val.
Karsto išnešimas planuojamas antradienį 12:10 val.
12:30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje už velionę bus aukojamos šv. Mišios.
Laidotuvės – antradienį 16:00 val. Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Norinčiųjų atsisveikinti su p. Alma prašoma nenešti gėlių, joms skirtus pinigus, tęsiant Almos Adamkienės gyvenimo ir darbų dvasią, paaukoti filantropiniams tikslams.

Alma Adamkienė
(1927-02-10 – 2023-05-21)

Gimė 1927 m. vasario 10 d. Šiauliuose, Lietuvos kariuomenės kūrėjo, savanorio Stasio Nutauto ir Onos Soblytės-Nutautienės šeimoje. Tėvas – Stasys Nutautas, savanoriu įstojęs į besikuriančią Lietuvos kariuomenę, dalyvavęs kovose su bolševikais, buvęs sužeistas, už parodytą narsą gavęs viršilos laipsnį, vėliau vadovavo Vakarų Lietuvoje veikusiems prekybos namams. 1944 m. artinantis antrajai sovietų okupacijai Alma Nutautaitė su tėvais ir seserimi Danute traukėsi į Švediją, tačiau nacių okupantų visa šeima buvo sulaikyta, motina su dukterimis pateko į Rygos kalėjimą, vėliau – į darbo stovyklą Vokietijoje.
Pasibaigus karui Alma Nutautaitė įstojo į Vokietijoje, Eichštete, įsteigtą lietuvišką gimnaziją, kur susipažino su savo būsimu vyru Valdu Adamkumi. Vėliau studijavo Erlangeno universiteto Filologijos fakultete. 1949 m. Nutautų šeima persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas.
Atvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas, Alma Adamkienė dirbo plieno gamyklos laboratorijoje laborante, vėliau draudimo kompanijoje. 1951 m. ištekėjo už Valdo Adamkaus. Nuo 1962-ųjų net dvidešimt penkerius metus ji vadovavo Adamkų įsigytai Tabor Farmos vasarvietei, kuri tapo svarbiu lietuvybės centru. Čia daug metų vykdavo lietuvių išeivių organizacijos „Santara–Šviesa“ suvažiavimai.
Ir 1997 m., ir 2004 m. vyrui apsisprendus kandidatuoti Prezidento rinkimuose, A. Adamkienė aktyviai jungėsi į V. Adamkaus komandą, o po pergalės rinkimuose ištikimai padėjo jam eiti valstybės vadovo pareigas.
15 metų pirmoji Lietuvos ponia vadovavo Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondui, suteikusiam milijoninės vertės paramą daugybei Lietuvos kaimo mokyklų, vaikų ligoninėms ir vaikų globos namams.

Paskelbta Pro memoria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *