Mokomajam junginiui – 30

Vilkams 30 metų

2021 metų vasario 22 dieną sukanka lygiai 30 metų kai buvo įkurtas Mokomasis junginys. Tai legendinis kariuomenės vienetas. Kuo jis toks išskirtinai ypatingas? Kas ir kiek apie tai žinote? Jei atsakysite trumpai, kad Mokomasis junginys tai šiuolaikinės Geležinio Vilko brigados ištakos – taip, atsakymas bus teisingas, bet neišsamus. Nors Mokomasis junginys buvo įkurtas parlamento gynėjų pagrindu, tačiau patekti į šį vienetą nepakako būti vien tik patriotišku ir tėvynę mylinčiu piliečiu, nors šie reikalavimai ir buvo labai svarbūs. Norint suprasti kokie žmonės tarnavo Mokomajame junginyje, reikia žinoti, kokias užduotis 1991 metais šis padalinys vykdė ir kokiu tikslu buvo įkurtas.

Pirmasis Lietuvos reguliariųjų pajėgų karinis vienetas turėjo kelis esminius uždavinius:

Pirmasis uždavinys – ginti ir saugoti parlamentą, Lietuvos strateginius objektus, teikti kovinę paramą pasieniui, vadovybės apsaugai, dalyvauti kovinėse greito reagavimo operacijose. Tiesa, labai dažnai – su minimalia ginkluote, o dar dažniau – ir be jos.

Antrasis uždavinys – per minimaliai trumpiausią laikotarpį parengti Lietuvos kariuomenei jaunesniuosius vadus, kurie pradėtų priimti Lietuvos jaunuolius privalomajai karo tarnybai ir pradėtų jų karinį rengimą bei mokymą tėvynės gynybai, vertinant, kad dar Sovietų kariuomenė „pilnu pajėgumu“ buvo Lietuvoje.

Norėčiau paklausti bet kurio dabartinio kario, kaip suplanuoti gynybą, apsaugą, pasalas, užtikrinti kovinę paramą be ginklų prieš iki ausų ginkluotus sovietų karius – t. y. tankus, šarvuočius, aviaciją, desantininkų padalinius, specialiųjų operacijų padalinius, pėstininkus… nei daug nei mažai – virš keliasdešimt tūkstančių Lietuvoje dislokuotų sovietų kariuomenės padalinių karių bei papildomai dar atsiųstų „tvarkai palaikyti“, tiesa nepamirštant parsidavusios sovietų milicijos OMON, Sovietų saugumo KGB bei kolaborantų?…

Mokomojo junginio kariai nuo pirmosios įkūrimo dienos iš savo pajėgumų suformavo instruktorius ir pačius mokomuosius vienetus, viso dvi kovines kuopas. Mokomojo junginio vadu paskiriamas vienas iš pagrindinių Aukščiausiosios tarybos gynybos vadovų Česlovas Jezerskas, štabo viršininku – Liutauras Paužuolis, pirmosios kuopos vadu – Rimantas Baltušis, antrosios kuopos vadu ir atsakingu už fizinį parengimą – Pranas Kasteckas. Kariai nuo ankstyvo ryto iki išnaktų mokosi taktikos, medicinos, topografijos, ryšių, karo inžinerijos, šaudybos, parašiutinio rengimo; nuolat vyksta fizinis rengimas bei kovinės savigynos užsiėmimai… Kovinė savigyna tapo pagrindine kovos priemone Mokomajam junginiui. Per intensyvias treniruotes, kurios dažnai būdavo 2 – 3 kartus per dieną, kariai tapo geležiniais ir kūnu ir siela. 1991 metų pavasarį Mokomojo junginio kariams suteikiama garbė nešioti Geležinio vilko ženklus. Moralė ir kovinė dvasia buvo Mokomojo junginio karių nesunaikinamas ginklas.

Mokomojo junginio kariai be to, kad turėjo skubiai semtis karinių žinių, paraleliai vykdė daugybę kovinių užduočių: parlamento apsauga, priešo objektų žvalgyba, pasienio sustiprinimas, valstybinių objektų apsauga, patruliai, svarbių asmenų apsauga… Jei galėdavai eidamas užmigti, tai būtinai taip ir padarydavai, jei budėjimuose tavęs nepakeisdavo po keletą dienų, tai nepykdavai, kadangi žinodavai, kad kitur yra lygiai tokie patys kaip tu – tavo pervargę bendražygiai. Mūsų nebuvo daug, bet mes didžiavomės tuo, kas esame – mes Mokomojo junginio kariai, mes Vilkai, mes Lietuvos kariuomenės kariai!

Mokomąjį junginį reorganizavus, jo kariai išsisklaidė po visą Lietuvos kariuomenę, nors dauguma liko Geležinio Vilko brigadoje. Jie tarnavo visur, kur buvo reikalingi.

Mokomasis Junginys yra Lietuvos kariuomenės pamatas, kadangi jis buvo suburtas iš savanorių, iš karių, kurie tėvynę mylėjo bei vertino labiau, nei savo asmeninį gyvenimą ar net savo gyvybę. Kariai dažnai slėpdavo traumas, kad tik galėtų likti tarnauti Mokomajame junginyje. Jie buvo Kariai iš didžiosios raidės ir tapo pavyzdžiu kiekvienam Lietuvos kariui.

Su gimtadieniu MOKOMOJO JUNGINIO KARIAI, su gimtadieniu Lietuvos kariai, ir net, jei nežinojote, kas buvo jūsų pradžia, tai nereiškia, kad negalite to sužinoti dabar.

Rekomenduoju knygą (autorius – Mokomojo junginio karys Artūras Katilius) kuri pasakoja apie Mokomąjį junginį: https://kam.lt/download/25646/katilius%20mokomasis%20junginys_internetui.pdf

kariuomenės kūrėjas savanoris
plk. Aleksiejus Gaiževskis

pagal vilkuklubas.lt

Vietoj P.S. Už kiekvienos nuotraukos slypi istorija. Už kiekvienos istorijos yra žmogus kuris yra tos istorijos dalyvis. Surinkau 30 nuotraukų iš bendražygių archyvų apie prabėgusius 30 tarnybos metų Lietuvos Kariuomenėje.

1990-04-25 įkurtas KAD1990-11-23 KAD Vilniaus savanoriai prieš išvykimą į Kauną1990-11-23 įvyko pirmasis LK paradas Kaune 1990-11-23 Pirmasis LK paradas Kaune 1991-01-13 TV bokšto šturmas 1991 sausis. Parlamento gynyba. Pauliaus Lileikio nuotr.1991 sausis-vasaris. Parlamento fortifikaciniai įrengimai 1991-01 Medikai – Parlamento gynėjų angelai sargai 1991-01 Parlamento gynyboje dalyvavo ir broliai ukrainiečiai 1991 vasario 22 d. įkurtas Mokomasis Junginys1991-03 Mokomasis junginys kovinėse operacijose 1991-03-11 Mokomojo junginio rikiuotė 1991-03-11 Mokomasis junginys su pirmosiomis karinėmis aprangomis 1991-03-11 Mokomojo junginio priesaika prie Parlamento1991-03-11 Mokomojo junginio karių priesaika prie Parlamento Mokomojo junginio kariai buvo nuolatinėje karinėje parengtyje Prieš išvykimą į kovinę užduotį Parlamento gynyboje pučo metuMokomojo junginio kariai save grūdino alinančiose treniruotėse Pirmieji Lietuvos kariuomenės parašiutiniai šuoliai 1991 m. birželį įkurtas specialios paskirties oro desanto būrys Mokomojo junginio kariai periminėja sovietų karinį dalinįMokomojo junginio kariai Visagino karinėje bazėje Pranas Kasteckas mokomojoje treniruotėje šokinėjant nuo pastatų Mokomojo junginio vadovybė Mokomojo junginio ir Geležinio vilko įkūrėjaiLK papildo pirmojo šaukimo kariai Pirmasis LK žvalgybos būrys 1992-06-06 Geležinio Vilko įkūrimo dieną

Paskelbta Fotogalerija, Trečioji banga.
  1. Kaip SKAT karys savanoris didžiuojuosi tuo, kad pažįstu ne vieną Mokomojo junginio karį- Vilką. Vilkai savonoriams buvo tie, kurių pavyzdžiu sekėme. Su Švente, ginklo broliai!
    Kariuomenės kūrėjas savanoris
    dimisijos vyresn. serž. Gediminas Juškevičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *