Paminklas Subačiuje – kariuomenės ir visuomenės bendrystei

2019 m. rugsėjo 7 d., Senajame Subačiuje, Kupiškio raj., LKKSS VAS nario, subatėno, ats. gr. Dainiaus Gudelio iniciatyva ir rūpesčiu buvo atidengtas paminklas, skirtas Lietuvos valstybės ir Lietuvos kariuomenės 100-ečiui atminti.

Šventėje dalyvavo 70 žmonių iš Senojo Subačiaus, Subačiaus (anks. buv. Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietė), Kupiškio ir net Vilniaus: vietos bendruomenės nariai, kariškiai ir kt. patriotiškai nusiteikę svečiai.
Renginio metu buvo prisiminti I-osios kartos Lietuvos savanoriai, kovoję 1919-1920 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovose (kalbėjo 1990 m. savanoris, Stračnių k. gyventojas Algirdas Stašys), apie savo įdėją pasakojo D. Gudelis, pasisakė Subačiaus seniūnijos seniūnė Laisva Čiuliepienė, Lietuvos karių asociacijos „Suopis“ prezidentas vyr. srž. Valdas Rasimavičius. Muzikiniais intarpais renginį papuošė Subačiaus dainininkai ir gitaristai. Paminklą pašventino Subačiaus parapijos klebonas Vidmantas Bloškis. Visi dalyviai nusipaveikslavo bendrai nuotraukai. Renginys užsibaigė šv. Mišiomis Senojo Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčioje ir pabendravimu prie arbatos puodelio Senojo Subačiaus bendruomenės namuose.
Paminklas pastatytas privačios D. Gudelio ir jo tetos Irenos Žalienės sodybos pakraštyje, visai šalia kelio Subačius-Senasis Subačius-Viešintos, ties jo posūkiu. Nors paminklas nedidelis, bet atvykstant keliu iš Subačiaus į Senąjį Subačių, kylant nuo Viešintos upės tilto šlaitu aukštyn ir ties posūkiu mažinant greitį – paminklas puikiai matomas.
Renginyje dalyvavo 5 LKKSS VAS narių delegacija, atvykusi iš Vilniaus.

ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS narys


„Kupiškėnų mintys“2019-09-10 Nr.72(10192)

Paminklas Subačiuje – kariuomenės ir visuomenės bendrystei

Banguolė Aleknienė-Andrijauskė

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 7 dieną į senąjį Subačių vietos bendruomenės narius, kariškius ir kitus svečius buvo subūrusi paminklo, skirto Lietuvos valstybės ir Lietuvos kariuomenės 100-mečiui atminti atidengimo šventė.
Buvo prisiminti pirmieji kariai savanoriai, skambėjo sovietinį gyvenimo būdą pašiepiančių liaudies dainų įrašai. Muzikavo Subačiaus jaunieji dainininkai ir gitaristai. 

2019-09-07 Subačiuje. L.Dovydėnienės nuotr.

Šis kraštas, pasak renginio vedėjos Ingos Dovydėnienės, Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio kultūrinės veiklos vadybininkės, nuo seno garsėja talentingais, patriotiškais žmonėmis. Vienas iš jų ir šio susibūrimo iniciatorius Dainius Gudelis, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Vilniaus apskrities skyriaus vadovas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, apdovanotas Sausio 13-osios medaliu.
„Dainius mielai lankosi ir Subačiaus bibliotekoje. Jai yra dovanojęs knygų. Kai atvyksta į tėviškę, jį galime išvysti įvairiuose subatėnų kultūros renginiuose. Tikiu, kad šis paminklas bus ne vienintelė Dainiaus iniciatyva puoselėjant gimtinėje istorinę atmintį, skatinant patriotizmą ir pilietiškumą“, – kalbėjo I.Dovydėnienė.
Atidengus paminklą ir jį pašventinus Subačiaus parapijos klebonui Vidmantui Bloškiui, sugiedojus visiems tautinę giesmę, savo mintimis apie šį sumanymą pasidalijo ir pats D.Gudelis.
„Man kaip kariui savanoriui, kilo mintis savo tėviškės žemėje pastatyti paminklą Lietuvos valstybės ir Lietuvos kariuomenės šimtmečiui.
Privačiose valdose tokių paminklų Lietuvoje  dar nedaug yra. Karių asociacijos „Suopis“, karių rezervo asociacijos tikslas- savo žemėje statyti patriotinius paminklus, kad žmonės žinotų, kokie buvo mūsų tikslai, kokia buvo mūsų šalies istorija.
Noriu priminti, kad su Subačiumi yra susijęs Jonas Jackus, Lietuvos karinis veikėjas, Vyčio kryžiaus kavalierius, generolas leitenantas. Jis 1918 metais su I pėstininkų pulko užduotimi atvyko į Panevėžio apskritį verbuoti savanorių į Lietuvos kariuomenę. Buvo apsistojęs Subačiuje, tapo pirmuoju Subačiaus valsčiaus pirmininku. Daug vietinių jaunuolių jo paskatinti tapo kariais savanoriais.
Prie šio paminklo pastatymo prisidėjo rezervo kariai, karių asociacija „Suopis“ ir kitos organizacijos, susijusios su Lietuvos krašto apsauga. Taip pat šią iniciatyvą parėmė kultūros centro Subačiaus padalinys, Subačiuko bendruomenė, Subačiaus parapijos klebonas. Šis paminklas – bendruomenės, tautos ir kariuomenės vienybės simbolis“, kalbėjo paminklo iniciatorius.
Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavusi Subačiaus seniūnijos seniūnė Laisva Čiuliepienė pabrėžė, kad nežinia, kokia kalba kalbėtume, kokioje valstybėje gyventume, jei ne pasiaukojanti mūsų karių savanorių, partizanų kova. Kovotojus už laisvę turime visada prisiminti. Ji uždegė prie paminklo atminimo žvakę.
Šia proga žodį taręs karių asociacijos „Suopis“ prezidentas Valdas Rasimavičius sakė, kad jam malonu dalyvauti tokiose šventėse, susitikti su žmonėmis. Svarbiausia, anot jo, neužmiršti tų žmonių, kurie krito kovose už laisvę, kurie daug metų kūrė mūsų valstybę. Apie tai turime pasakoti savo vaikams ir anūkams bei visada galvoti, kad esame ir būsime laisvi. Tai ne pirmas projektas, iniciatyva, siekiant išsaugoti istorinę atmintį ir ugdyti patriotizmą, prie kurios įgyvendinimo prisideda jų asociacija.
Prisiminimais apie savo senelį, Lietuvos kariuomenės savanorį Povilą Stašį, šia proga pasidalijo ir Subačiaus seniūnijos Stračnių kaimo gyventojas Algirdas Stašys. Pasak jo, iš Subačiaus valsčiaus į Lietuvos kariuomenę išėjo 36 savanoriai. Jo senelis savanoriu tapo vos 16 metų. Iš pradžių jo, kaip nepilnamečio, niekas nenorėjo priimti į kariuomenę. Tik vienai tetai paliudijus, kad jis neva jau turi 18 metų, buvo priimtas ir tapo kulkosvaidininku. Jo vadas buvo majoras Kazys Škirpa. Savanorio statusas daug reiškė. Grįžęs iš kariuomenės, senelis gavo 8 ha žemės, buvo apdovanotas dviem medaliais, turėjo vardinį ginklą.
„Daug ko iš senelio pasakojimų nebeprisimenu. Kai senelio netekau, man buvo 11 metų. Gaila, kad jo prisiminimų neužrašiau. Augęs tokioje aplinkoje, aš negalėjau abejingai stebėti permainų Lietuvoje ir pats 1990 metais įstojau savanoriu į kuriamą kariuomenę. Tautai, kuri neatsimena savo praeities, sunku išlikti. Savo šalies istoriją turime prisiminti ir perduoti ją jaunajai kartai“, – kalbėjo A.Stašys.
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas, mokslų daktaras Vytautas Račkauskas pakalbintas po renginio sakė, kad jam labai malonu, kad D.Gudelio iniciatyvą palaikė vietiniai žmonės, kad į paminklo atidengimo ceremoniją buvo susirinkę arti šimto žmonių.
„Tai ne pirmas ir ne paskutinis atvejis, kai žmonės savo žemėse stato kryžius, paminklus atminti iškiliems žmonėms, kurie tarnavo Lietuvai ir gynė jos nepriklausomybę. Manau, kad ateityje inicijuosime ne vieną panašų projektą. Tie projektai nepavyktų, jei nebūtų visuomenės palaikymo, bendrų talkų“, – pabrėžė pašnekovas.
Paminklo Lietuvos valstybės ir Lietuvos kariuomenės šimtmečiui atminti atidengimo intencija buvo aukojamos šv. Mišios Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčioje. Vėliau šio renginio dalyviai buvo susirinkę Senojo Subačiaus bendruomenės namuose pabendrauti prie arbatos puodelio.

2019-09-07 Subačiuje. D.Gudelio nuotr. 2019-09-07 Subačiuje. D.Gudelio nuotr.2019-09-07 Subačiuje. D.Gudelio nuotr. 2019-09-07 Subačiuje. D.Gudelio nuotr. 2019-09-07 Subačiuje. D.Gudelio nuotr.

 

Paskelbta Naujienos, Pirmoji banga, Trečioji banga, VAS nariai.
  1. Labai geras buvo renginys. Pamiršom paminėti, kad renginyje dalyvavo: Krašto apsaugos bičiulių klubo pirmininkas ats. mjr. Antanas Burokas, Šaulių sąjungos Vilniaus apskrities pirmasis vadas RimvydasvMintautas ir Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos prezidentas kpt. (R) Bronius Žaromskis. Ačiū visiems, kurie dalyvavo mano renginyje. Dainius

  2. Išėjo labai geras straipsnis. Be to, renginyje dalyvavo Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos prezidentas kpt. (R) Bronius Zaronskis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *