Šauliai mokėsi saugoti ir naikinti

Šių metų rugpjūčio 19-21 dienomis vyko Lietuvos šaulių sąjungos kovinių būrių pratybos „Juodasis Vilkas 2016“.  

2016-08-19 - 21 „Juodasis Vilkas 2016“ A.Daugirdo fot.

Šių pratybų tikslas įvertinti ar formuojami koviniai būriai pasirengę vykdyti numatomas užduotis, kurios gali būti skiriamos ekstremalių situacijų metų.
Pratybų metu buvo aptartos objektų apsaugos ir gynybos, transporto priemonių ir asmenų patikros, žvalgybos ir kovinės savigynos temos bei išbandyti naujai įsigyti taikliojo šaulio ginklai HK MR 308.
Pratybos prasidėjo rugpjūčio 19 dieną iki 21.00 val. į LDK Kęstučio batalioną atvyko 4 šalių skyriai: 6-osios rinktinės štabo kuopos būrys (Šiauliai – V. R. papildymas), 7-osios rinktinės „Juodas Vilkas“ (Jurbarkas – V. R. papildymas), 10-osios rinktinės Vilniaus šaulių kuopos, 4 būrio ,,Žalio Velnio“ ir 8 būrio „Apuoko“ skyriai“ (Vilnius – V. R. papildymas), kurie įrengė miške stovyklavietę ir organizavo dienos tarnybą.
20 dieną iki 13.00 val. vyko kovinės savigynos užsiėmimai, kurių metu šauliai buvo mokomi apsiginti nuo peiliu ginkluoto užpuoliko, stabdyti ir patikrinti transporto priemones, sulaikyti ir apieškoti įtartinus asmens saugomo objekto teritorijoje.
Nuo 14.00 val. skyriams buvo paskirstytos užduotys. „Žalio Velnio“ ir „Apuoko“ skyriai vykdė objekto apsaugos ir gynybos užduotis, o „Juodo Vilko“ ir 6-osios rinktinės štabo kuopos skyriai vykdė žvalgybos ir objekto puolimo užduotis.
21 dieną vyko šaudymo pratybos iš pistoletų GLOCK 17, automatinių šautuvų AK 4 ir pusiau automatinių taikliojo šaulio ginklų HK MR 308.
Pratybų pabaigoje vyko rezultatų aptarimas, kurio metų buvo išsakyti pastebėjimai, kas pratybų metu pavyko ir ką reikės tobulinti.
Apibendrinant šias pratybas galima pasidžiaugti dalyvavusių šaulių motyvacija, profesionalumu ir atsakingu požiūriu, kurį parodo dalyvių skaičius – iš 42 planavusių dalyvauti pratybose šaulių dalyvavo 41, vienas nedalyvavo dėl pateisinamos priežasties.
Iš poligono kovinių būrių šauliai išvyko pakilios nuotaikos ir su viltimi, kad tokio pobūdžio pratybos bus organizuojamos dažniau.
Taip pat dar kartą sveikiname pratybų dalyvį ir instruktorių Edgarą Gabševičių, kuriam pratybų metu įteikta Vytauto Didžiojo bataliono vado padėka už parodytą sumanumą ir profesionalumą pratybų „Liepsnojantis kalavijas“ metu.

ats. kpt. Vytas Šareika
LKKSS VAS narys
2016-08-22


Pastaba: Šis tekstas 2016-08-22 publikuotas Lietuvos šaulių sąjungos internetinėje svetainėje www.sauliusajunga.lt

Komentaras: Šaulių būrio „Juodas Vilkas“ (LŠS 7-oji rinktinė) ir skyriaus „Žalias Velnias“ (LŠS 10-oji rinktinė) dauguma šaulių – Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Tauragės ir Vilniaus apskričių skyrių nariai. Tai jau 2-osios tokio masto ir tikslo respublikinės LŠS kovinės pratybos, kuriose dalyvauja „juodieji vilkai“ ir „žalieji velniai‘ (1-osios tokio pobūdžio kovinės pratybos vyko 2015 m. rugpjūčio 29-30 d. Gaižiūnų poligone, Kauno r.). Į tokio pobūdžio respublikines šaulių kovines pratybas kviečiami tik organiškai integralūs koviniai šaulių padaliniai specifinėms užduotims vykdyti. 2017 m. rugpjūčio mėnesį Šiaulių apskrities teritorijoje jau numatyta organizuoti 3-ąsias tokio masto respublikines LŠS kovines pratybas.

ats. ltn. Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS narys


Nuotraukos Alberto Daugirdo ir Gintauto Šniro 

2016-08-19 - 21 „Juodasis Vilkas 2016“ A.Daugirdo fot.

2016-08-19 - 21 „Juodasis Vilkas 2016“ A.Daugirdo fot.

2016-08-19 - 21 „Juodasis Vilkas 2016“ G.Šniro fot.

 

 

2016-08-19 - 21 „Juodasis Vilkas 2016“ G.Šniro fot.

2016-08-19 - 21 „Juodasis Vilkas 2016“ G.Šniro fot.

2016-08-19 - 21 „Juodasis Vilkas 2016“ G.Šniro fot.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskelbta Fotogalerija, Naujienos, VAS nariai.
 1. Džiugu matyti ir malonu skaityti apie kariuomenės kūrėjus- šaulius,kurie dalyvavo šiose pratybose.Reiškia, kad vyrai dar turi parako.

  ats. ltn. Alfredas Juozas Šklenskas
  LKKSS VAS narys
  2016.08.27

 2. Ko tylit? Kodėl nekomentuojat?.. kad vyrai dar su ginklu rankose miškuosna bėgioja ir mokosi GINTI TĖVYNĘ? Kaip ir 1991 m., be jokio piniginio atlygio? Ar dabar jau „nebemadinga” mokytis ginti Tėvynę be piniginio atlygio? O gal Vilniaus krašto savanoriai kūrėjai savo LKKSS Vilniaus skyriaus internetinės svetainės neskaitot ar tingit kokį komentarą parašinėt… Negi dauguma patriotų taip suseno, nuvargo ir įsiskaudino, kad net savo tinklalapyje savo minčių išdėstyt nenorit… Bulvės jau pradėtos kasti… Nusikasat ir pradedat rašyti į mūsų svetainę… Ir taip iki LAPKRIČIO 23 d., LIETUVOS KARIŲ DIENOS. Tuomet švenčiam, ir gerai švenčiam, nes mes gi KARIAI SAVANORIAI – tokiais negimėm, bet reikiamu monentu Tėvynei TAPOME, tokiais garbingai ir oriai ir mirsime. Daugiau optimizmo mielieji ir brangieji bendražygiai…

 3. Labai gerai, kad vyrai nemiega. Dar norėtųsi išgirsti komentarą apie išbandyto pusiau automatinio taikliojo šaulio ginklo HK MR 308 charakteristiką.

 4. Džiugu, kad iškyla puiki jaunoji karta, kuri remiasi patriotizmu, meile ir atsakomybe savo Valstybei, savo šeimoms. Taip šie vyrai savo darbais tampa tikru gyvu pavyzdžiu Lietuvos vaikams ir visiems piliečiams. Jie rodo kaip turi gyventi doras atsakingas žmogus. Garbingas,sąmoningas žmogus yra bet kada pasiruošęs apginti tas vertybes, kurios yra mums brangios.

  Manau šie pasiaukojantys žmonės yra pavyzdys ir politikams – gal ir jiems pasidarys gėda toleruoti ir nieko konkretaus nedaryti stabdant agresoriaus nešvarias užmačias. Kai kurie Seimo ir Vyriausybės nariai nusikalstamai vilkina gynybos stiprinimą bei NIEKO nedaro stabdant Astravo AS (kaip atominio šantažo priemonę).
  Astravo AS neprognozuojami kremliniai gali ateityje panaudoti kaip nekonvencinį ginklą sunaikinant Lietuvą ir kaimynines valstybes.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *