NAUJIENOS

A.A. Gintaras Beržis

Kovo 2 d., mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris ats. št. srž. Gintaras Beržis (1964-04-21 — 2024-03-02)

Tretieji lemiamieji

Buvęs bataliono „Aidar“ 24-osios kuopos vadas, karo veteranas Evgen Dykyj savo facebook‘o sienoje pasidalino mintimis, kam turėtų ruoštis Ukraina, kad 2024-aisiais įgytų persvarą kare

Ilsėkis ramybėje, bendražygi

Sausio 30-ąją Karveliškių kapinėse amžinojo poilsio atgulė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dimisijos grandinis Tomas Valentas Alencevičius

A.A. Tomas Valentas Alencevičius

Sausio 27 d., eidamas 95-uosius metus, amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Tomas Valentas Alencevičius (1930-01-20 –2024-01-27)