A.A. dim. vyr. ltn. Stanislovas Baltrūnas

2021 m. vasario 13 d. eidamas 94-uosius metus Amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Didžiosios kovos apygardos partizanas, dim. vyresnysis leitenantas Stanislovas Baltrūnas-Aukuras

S. Baltrūnas gimė 1927 m. gruodžio 17 d.  Staškūnų k., Ukmergės r. 1944 m. įstojo į Uosio (Prano Krupausko) partizanų būrį, gavo slapyvardį Aukuras. 1945 m. Uosio, Žvirblio ir Erškėčio būriai sudarė kuopą, kuri priklausė Didžiosios Kovos apygardos Žalio Velnio junginiui. Būriai veikė Giedraičių, Želvos, Širvintų, Gelvonų, Musninkų valsčiuose, visoje Ukmergės apskrityje. 1948 m. kovo 25 d. kautynėse prie Vilniaus Kirtimų buvo sunkiai sužeistas, atsidūrė ligoninėje, o vėliau kalėjime. Saugumo rūsiuose buvo tardytas, kankintas. Karo tribunolo 1948 m. liepos 14 d. nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties be teisės grįžti į tėvynę. Po Maskvos ir  Vologdos kalėjimų atsidūrė Intos lageryje (Minlagas) Komijos ASSR. Lageryje dirbo šachtininku akmens anglies kasyklose. 1956 m. gegužės 25 d. perkeltas į tremtį. Į Lietuvą S. Baltrūnas grįžo 1968 metais, apsigyveno Trakuose.  Dirbdamas statybininku – apdailininku dalyvavo Trakų pilies restauravimo darbuose, Trakų katilinėje dirbo  dujinių įrengimų mašinistu.
Prasidėjus Atgimimui įsijungė į Sąjūdžio veiklą, įstojo į atkurtą Lietuvos Šaulių sąjungą. Buvo Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Trakų VI kuopos vado pavaduotojas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atkurtos LLKS Didžiosios Kovos apygardos vėliavnešys.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino medaliu (2009 m.), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.), Šaulių Žvaigžde, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio pirmo laipsnio Partizanų Žvaigžde.
2007 metais už aktyvią pilietinę poziciją visuomenėje ir patriotizmo idėjų diegimą jaunai kartai tapo Trakų rajono savivaldybės kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominantu ir apdovanotas III laipsnio diplomu.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams

LKKSS VAS valdyba

Atsisveikinimas su velioniu nuo vasario 15 d. 15:00 Trakų laidojimo namuose.
Šv. Mišios už velionį vasario 16 d. 12:00 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje. Karstas išnešamas vasario 16 d. 13:00. Laidotuvės Naujose Trakų kapinėse šalia žmonos ir Lietuvos partizanų.

Paskelbta Pro memoria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *