Apie lėšų rinkimo akciją Ukrainos kariams paremti

LKKSS VAS akcija „ Parama Ukrainai“ vyksta nuo 2022 m. kovo 2 d. iki dabar, ir ji dar tęsis, nes karas ukrainiečių pergale dar nesibaigė.  Informuojame apie jos eigą pagal gegužės 21-osios vakaro duomenis:

  1. Surinkta ir skirta: 7029,57 Eur.:
    • iš jų LKKSS VAS iždo lėšos – 1000,00 Eur
    • narių ir rėmėjų suaukotos lėšos – 6029,57 Eur
LKKSS VAS būrys (aukotojų skaičius iš būrio narių kiekio) Paaukota lėšų suma (Eur) Procentinė dalis nuo visos narių ir rėmėjų paaukotos sumos (6029,57 Eur)
ATAS (2 iš 11-os narių) 334,00 Eur 5,54 proc.
Geležinio Vilko (3 iš 61-o nario) 170,00 Eur  2,82 proc.
KAM (2 iš 31-o nario) 80,00 Eur 1,33 proc.
KASP 8R DKA (6 iš 21-o nario) 470,00 Eur 7,49 proc.
KASP 8R KS (13 iš 30-ies narių) 1631,00 Eur 27,05 proc.
KASP štabo (7 iš 33-ių narių)  567,20 Eur 9,41 proc.
Karininkų kurso klubo (1 iš 10-ies narių)  20,00 Eur 0,33 proc.
Pasieniečių (8 iš 27-ių narių) 645,00 Eur 10,7 proc.
Visuomeninių organizacijų (3 iš 18-os narių) 1435,37 Eur. 23,8 proc.
Rėmėjai iš visuomenės (16 asmenų) 677,00 Eur 11,23 proc.

2. Išleista: 6926,57 Eur

Pervesta VŠĮ „Mėlyna ir geltona“ (03-03) 1000,00 Eur
1-oji sunta Ukrainos kariams (03-21) 1764,00 Eur
2-oji siunta Ukrainos kariams (03-31) 2332,57 Eur
3-oji siunta Ukrainos kariams (04-23) 1830,00 Eur

3. Lėšų likutis: 103,00 Eur .

Paskelbta Naujienos, Rusijos agresija, VAS veikla.
  1. O tai ką, remiantys Ukrainos didvyrius išsisėmė? Daugiau norinčių aukoti nėra? Likutis kaip buvo 53 eu., taip ir neauga. Klausiu todėl, kad pagal išgales galėčiau trečiasyk paaukoti, tačiau šiame fronto lauke vienas- ne karys. Neseniai sutikau vieno mūsų organizacijos skyriaus narį ir paklausiau ar jie aukoja. Jis mislingai atsakė, kad kiekvienas aukoja individualiai. O čia mano nuomone- kaip su gudriais žydais, norinčiais neišsiskirti iš aplinkinių, todėl nutarusių, kaip ir jie- gerti. (Veiksmas vyko dar sovietmety, kada net šnapso trūko). Buvo nutarta mokytis gerti. Tad kiekvienas į kitas pamaldas privalo atsinešti po butelį šnapso, kokį tik sugebės gauti. Kai vyras šitai pasakė žmonai, tai ta pasiūlė nusinešti butelį vandens, mat per daugumą niekas šios aferos nesupras. Žmogus taip ir padarė. Po pamaldų visų atsineštas šnapsas buvo supiltas į bendrą indą. Kai visiem buvo pripilta po taurelę, prasidėjo mokslai. Tačiau, kai visi paragavo, susižvalgė ir tyli. Tada pilstytojas ir paklausė ar visi suprato kodėl šitokių „gudručių” niekas nei gerbia , nei myli. Štai taip ir mes, neskelbdami aukotojų pavardžių, remiame daugiau „gudručius”, negu Ukrainos karius, aukojančius savo gyvybę, sveikatą, šeimas, šituo kovojančius ir už mūsų laisvę.

  2. Pritariu Gedimino komentarui „100 proc.” (paskelbtas 2022-05-23). Kol vyksta karas Ukrainoje, tol turi būti ir parama kovojanties už „Mūsų ir Jūsų laisvę” (1863 m. sukilimo šūkis). „Įkris alga” į mano bankinę sąskaitą ir vėl paukosiu 50 eurų… (eilinį kartą)…
    O jei sekti Gedimino pavyzdžiu, ir kalbėti apie Išrinktosios Tautos išmintį, aukojama pinigų suma yra žymiai mažesnė sąnauda, negu atstatyti savo sugriautus miestus ir kaimus, bei gydyti ar laidoti savo žuvusius artimuosius „karo audroje”…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *