Ar išmokome 1991 m. sausio 8 d. pamokas?

1 komentaras

Knygoje „Lietuvos KA sistemos atkūrimas 1989 – 1993 metais” rašoma, kad „KAD gen. direktoriaus 1990-08-21 įsakymu Nr.12 įsteigta Krašto apsaugos departamento Apsaugos tarnyba, o jos viršininku paskirtas Jonas Užurka”. O štai šio seminaro programoje rašoma, kad jame pasisakys: „Buvęs (1991 m.) Krašto apsaugos departamento Apsaugos tarnybos vadovas Arnoldas Kulikauskis”. Ne vienas KAD sistemos darbuotojas, tarp jų jr paminėtos tarnybos tarnautojas yra pasakęs, kad šis žmoga yra buvęs tik kuopos vadas. Ar čia tas pats žmoga, kuriam dauguma NGS valdybos narių dar pernai yra pareiškę nepasitikėjimą, kurį visuotinis narių susirinkimas nuėmė nuo NGS pirmininko pareigų, suteikdamas laikinai einančio pirmininko pareigas tam, kad labai rimtai organizuotų NGS Įstatų koregavimą? Tačiau jis save, šiemet bus net du metai, pristato Sąjungos pirmininku. Nuotraukoje yra labai gerbiamų žmonių. Kaip čia yra, ar jie nežino su kuo turi reikalų, o gal jie savęs negerbia, kad leidžiasi save mulkinti? O gal aš, visko nežinodamas klystu ir be reikalo šmeižiu gerbiamą žmogų, kuris net portupėją turi ir dėvi? Tada nuoširdžiai prašau man atleisti, mat manau, jog geriau mušti savus, kad svetimi bijotų, negu prieiti prie to, kad svetimi mus muštų.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *