Atsargos karininkų ir Savanorių kūrėjų talka Alfonso Svarinsko partizanų parke

2016 m. gegužės 28 d., šeštadienį, Atsargos karininkų sąjunga (AKS) organizavo tradicinę, kasmetinę talką Kadrėnų kaime, Ukmergės rajone monsinjoro Alfonso Svarinsko 1996 m. įkurtame Didžiosios kovos apygardos partizanų parke“ (tautoje jis vadinamas tiesiog „Monsinjoro Svarinsko parku“). Prie talkos prisidėti buvo pakviesti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus (LKKSS VAS) nariai. LKKSS VAS „atstovavo“ Vytautas Račkauskas, tarp talkoje dalyvavusių AKS narių buvo savanoriai kūrėjai Jonas Juodka, Vytautas Vaclovas Geštautas ir Vidmantas Mažeika. Autobusą nuvykimui ir grįžimui parūpino KAM.
Visi talkininkai, kas su pjūklu, kas su kirviu, o kas su grėbliu, ryte, 8 val. rinkomės prie KAM ir vykome į Ukmergės Dukstynos kapines, kur gėlių puokšte ir žvakių liepsnele pagerbėme monsinjoro A. Svarinsko (mirusio 2014-07-14) kapą partizanų kapavietėje – memoriale. Apie 10 val. atvykus į minėtą parką, pirmą kartą apsilankiusiems buvo pravesta pažintinė ekskursija, o po to visi kibome į miško pomiškio kirtimo ir valymo darbus. Dirbome 4–ias valandas su 10 min. pertraukomis – kariškai ir tiksliai. Sutvarkėme nemažą miško plotą apie pagrindinę parko aikštę, kur vyksta renginiai (ten yra ir sceninė medinė pakyla). Vėliau, apie 14 val., jaunų pušelių pavėsyje pasitiesę porą palapinsiausčių, visi sunešėme savo vaišes, papietavome ir išsikalbėjome (apie 1–1,5 val.). Atlikus turėtą tikslą (darbą), pailsėjus ir užkandus – visų nuotaika buvo puiki. Po pietų sulaukėme svečių – Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narių, kurie atvyko iš savo susirinkimo Jogvilų kaime (Lyduokių seniūnija, Ukmergės raj.). Apie 17 val. sugrįžome į Vilnių.
Pietaujant ir kalbantis buvo suformuluota idėja, kad ateityje reikėtų organizuoti bendrą AKS ir LKKSS VAS talką tvarkyti „Monsinjoro Svarinsko parką“, nes ir abi organizacijos turi daug bendrų narių, o didesnis būrys ir daugiau nuveiktų. Taigi, savanoriai kūrėjai, palaikykit ir brandinkit šią mintį bei ruoškitės kitais metais patalkininkauti parke – šiam tikslui atsargos karininkai mus mielai priims į savo gretas…

Alfonsas Svarinskas gimė 1925 m. sausio 21 d. Kadrėnų kaime, Ukmergės rajone. 1946 m. jis buvo Didžiosios Kovos apygardos 5-ojo bataliono partizanas, slapyvardis „Laisvūnas“. Lietuvos okupacijos laikotarpiu monsinjoras triskart kalintas Sovietų Sąjungos okupacinės ir jos kolaborantų valdžios. 1991 –1995 m. jis buvo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas, dimisijos pulkininkas – pirmasis šias pareigas ėjęs dvasininkas.

1996 m. monsinjoras A. Svarinskas savo iniciatyva įkūrė Didžiosios Kovos apygardos partizanų parką gimtojo Kairėnų kaimo apylinkėse, prie Mūšios upelio tvenkinio pietinio pakraščio, šalia kelio A6  Kaunas – Zarasai –Daugpilis (Vidiškių seniūnija). Parko teritorija užima beveik 70 ha teritorijos. 2006 m. rugsėjo 22 d. parke atidengtas paminklas generolui Povilui Plechavičiui. Bene vienintelis Lietuvoje paminklas dedikuotas JAV prezidento Ronaldo Reigano, „blogio imperijos“ nugalėtojo, garbei. Čia pastatyti keli Kančios kelią žymintys ir partizanų atminimą įamžinantys kryžiai, iškasti tvenkiniai, įrengtos poilsinės su suolais.

ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS narys
2016-06-06

AKS ir LKKSS nario Jono Juodkos nuotraukos:

Prie generolo Povilo Plechavičiaus paminklo (pažintinė ekskursija po parką, dalis dalyvių)

Parko tvarkymo darbai – pomiškio pjovimas...

Parko tvarkymo darbai – pomiškio rovimas, kirtimas ir nešimas į kaugus...

Prie kryžiaus, skirto monsinjorui A. Svarinskui, AKS ir LKKSS VAS nariai su atvykusiais svečiais iš LLKS

 

 

Paskelbta Antroji banga, Fotogalerija, Naujienos, VAS nariai.
  1. Aktyvus žmogus visada suras ką prasmingo nuveikti kitų labui. Pagarba talkoje dalyvavusiems LKKSS nariams ir kitiems talkininkams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *