Konferencija „Kariuomenės rezervo vieta valstybės gynyboje“

Spalio 28 d. Lietuvos karininkų ramovėje Kaune gausiai susirinkę konferencijos dalyviai kalbėjosi, kaip Lietuvos kariuomenė, pasitelkusi rezervą, per kuo trumpesnį laiką galėtų pereiti prie karo meto struktūros, būtų pasirengusi greitai duoti atsaką.

A.A. Zenonas  Vegelevičius

Spalio 27 d. mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, pirmasis Karinių oro pajėgų vadas, ats. pulkininkas Zenonas Vegelevičius  (1958–2023)

Paskutinis horokrusas

Pagal LKKSS garbės nario Ukrainos karo veterano Evgen Dykyj 2023-10-22 20:52 įrašą facebook‘o sienoje apie Rusų stačiatikių bažnyčią, kuri nėra bažnyčia jokia šio žodžio prasme ir tėra Rusijos valstybės aparato dalis

E.Dykyj: Rusija dabar – kaip Reichas 1944 metais (2 dalis)

Rusijos silpnoji vieta yra ne „mėsa“.  o „geležis. Kaip Ukrainą paveiks „Hamas“ karas prieš Izraelį? Kaip ukrainiečiai suklydo dėl „separatistų“? Kaip ir kodėl Ukraina reikėtų ruoštis D. Trumpo pergalei JAV 2024 metais?