Hobitų Grafystės kariai

Ukrainos mokslininkas, publicistas, LKKSS (ir LKKSS VAS) garbės narys Evgen Dykyj apie kario kultą Ukrainoje

Kovoję dėl Laisvės niekada nebus pamiršti

Tradiciškai Vėlinių išvakarėse Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus nariai aplanko Nepriklausomybės kovose žuvusių karių savanorių ir mirusių 1990–1991 m. kariuomenės kūrėjų savanorių kapus

15-oji LKKSS VAS siunta Ukrainos kariams

Prie spalio 21-25 d. Jungtinės „Pagalbos sparno“, Pasieniečių klubo, LKKSS narių misijos Ukrainoje prisidėjo ir LKKSS VAS nupirkdamas šildančius įdėklus į batus iš paramai Ukrainai suaukotų lėšų

Konferencija „Kariuomenės rezervo vieta valstybės gynyboje“

Spalio 28 d. Lietuvos karininkų ramovėje Kaune gausiai susirinkę konferencijos dalyviai kalbėjosi, kaip Lietuvos kariuomenė, pasitelkusi rezervą, per kuo trumpesnį laiką galėtų pereiti prie karo meto struktūros, būtų pasirengusi greitai duoti atsaką.