Gasparui Genzbigeliui įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis

4 komentarai

Manau mes visi esame daug kam sąžinės priekaištas, nes esame gyvi liudininkai, todėl visos televizijos, tame tarpe ir Lietuvos visuomeninis transliuotojas, norėtų mus palaidoti dar gyvus. Buvę ir esami okupantų kaloborantai stengiasi mus niekinti, juodinti ir persekioti, ypač pakėlė galvas kremliniai, kurie pasitelkę visokius žemelius ir jų advokatų kontoras bando susidoroti su tais, kieno dėka šiandien gali naudotis mūsų aukos dėka atkovota laisve. Užverčia policiją skundais, ieškodami kaltininkų del savo prarastos „garbės”, kurios niekada ir neturėjo. Taip bando palaužti tikėjimą savo valstybe, palaužti demokratiją, laisvę, nes šie žmogeliukai pajungia net laisvos valstybės institucijas, kad būtų įgyvendinta putlerio kgbistinė tvarka Lietuvoje. Lietuvoje priviso visokių putino teisių gynimo organizacijų. Gal kas atsakytų, kokias teises turi putinas į Lietuvos nepriklausomybe?

P.S. Prašau ištaisyti klaidą. Aš 1991 m. BUVAU LIETUVOJE. Nuo 1990 m. lapkričio užsirašiau į KAD, nuo 1991 sausio 8 iki vasario 28 Pirmų Rūmų 3 burys Aukščiausios Tarybos gynėjas VIDUJE. 1991 m. Vasario 16 parašiau pareiškimą į Vilniaus Rinktinę . Tarnauta iki 1994 m. Veikla JAV dėl mūsų įstojimo į NATO nuo 1995 iki 1999 m.

Gal liko dar lysnu ordinu? ar jau visi isdalinta?

Jei įdėmiau perskaitytumėte pirmosios pastraipos antrąjį sakinį, matyt sutiktumėt, jog tokį klausimą reikėtų pateikti kitur 🙂

Vytautas Račkauskas

Labai atsiprašau p. Gasparo Genzbigelio dėl netikslumo suformuotoje žinutėje. Jo veikla dėl Lietuvos stojimo į NATO vykdyta 1995-1999 m. , o ne 1991 m. vasarą ar rudenį (kaip įsivaizdavau iš pokalbių su G. Genzbigeliu). 1991 m. sausio-vasario mėn. G. Genzbigelis buvo aktyvus LR Aukščiasiosios Tarybos rūmų (dabar Seimo rūmai) gynėjas – tai patvirtina išlikusios nuotraukos ir dar gyvi liudininkai bei apdovanojimas – „Sausio 13-osios atminimo medalis”.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *