Lapkričio 29 d. vyks LKKSS arba LKKSS VAS visuotinis susirinkimas

2014 m. lapkričio 29 d. LKKSS valdyba šaukia visuotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Po ilgos pertraukos jis vėl vyks Vilniuje, Karininkų ramovėje. Registracija nuo 9.00 iki 10.50 val. Nariams būtina turėti organizacijos pažymėjimus. Bus išklausytos Valdybos pirmininko, Etikos komisijos ir Revizijos komisijos ataskaitos. Po to bus balsuojama dėl kandidatų į Sąjungos valdymo organus.  Numatomi balsavimai dėl Įstatų pakeitimų, valdymo organų nuostatų.

Vilniaus apskrities skyrius pateikė Sąjungos valdybai siūlymą pasirašyti vieningos veiklos susitarimą, siekiant numaldyti pastaruosius kelerius metus vyravusią įtampą organizacijos viduje (tekstas pateikiamas žemiau). Ir nors iki šiol nė vienas skyrius aiškiai neišreiškė savo pritarimo tokiam susitarimui, tačiau viliamės, kad tai bus padaryta šeštadienį.

Jeigu nebus LKKSS visuotinio susirinkimo kvorumo (Sąjungoje apytiksliai yra 600 narių), tuomet LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdyba iš karto šaukia skyriaus visuotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Bus išklausytos Valdybos, Revizijos ir Garbės teismo ataskaitos, renkamos naujos valdymo organų sudėtys, tariamasi dėl atminimo lentelės ant paminklo ,,Kariams – Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams”, o taip pat dėl situacijos LKKSS ir veiklos kitiems dvejiems metams.

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS

SKYRIŲ VALDYBŲ PIRMININKŲ

SUSITARIMAS DĖL TOLIMESNĖS VEIKLOS VIENYBĖS

 2014-11-28

Vilnius 

LKKSS skyriai, 

  • vadovaudamiesi LKKSS Įstatais, teigiančiais, kad Sąjunga yra savanoriška asociacija, vienijanti visų laikų Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius ir tęsianti 1927 m. įkurtos Sąjungos tikslus, uždavinius ir tradicijas;
  • suvokdami, kad organizacijos vienybė ir susitelkimas prisideda prie Lietuvos visuomenės ir kariuomenės konsolidavimo ir stiprinimo;
  • patvirtindami, kad LKKSS Įstatuose apibrėžti Sąjungos veiklos tikslai yra visų skyrių prioritetas;

sutaria dėl vieningo požiūrio į tolimesnę veiklą Sąjungai stiprinti. Sąjungos apskričių skyrių nariai taip pat įsipareigoja laikytis šių nuostatų.

LKKSS skyrių tarpusavio santykiai 

Atsižvelgdami į tai, kad LKKSS yra viena seniausių visuomeninių organizacijų Lietuvoje, tiesiogiai susijusių su Lietuvos kariuomene, ir poreikį ją stiprinti vardan Lietuvos ir kariuomenės kūrėjų gerovės, taip pat į tai, kad pastaruosius kelerius metus Sąjungoje vyravo įtampa, paralyžavusi asociacijos veiklumą, skyrių valdybų pirmininkai susitaria atsisakyti kaltinimų vieni kitų atžvilgiu ir  siekti  tolimesnės veiklos vienybės, o būtent:

  • laikytis tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo principų, vengdami įrodymais nepagrįstų priekaištų kitų skyrių ar kariuomenės kūrėjų atžvilgiu;
  • spręsti bet kokius nesutarimus vadovaudamiesi bendražygiška dvasia, o, reikalui esant, pirmiausia pasiremti Sąjungos Etikos komisijos rekomendacijomis;
  • vykdyti atvirą/skaidrią skyrių narių, mokesčių ir veiklos politiką;
  • vadovautis LKKSS Įstatais, nekonfrontuojant su skyrių, kaip atskirų juridinių asmenų, savarankiškumu;
  • remti pagal savo galimybes vieni kitų veiklą ir vystyti bendrus projektus;
  • stiprinti skyrius ir Sąjungą, pritraukdami tikrųjų narių statusą atitinkančius asmenis ir praktikoje įgyvendindami LKKSS Įstatuose apibrėžtus tikslus.

 

LKKSS Karininko Antano Juozapavičiaus Alytaus apskrities  skyrius

LKKSS Kauno apskrities skyrius

LKKSS Klaipėdos apskrities skyrius

LKKSS Vinco Kudirkos Marijampolės apskrities  skyrius

LKKSS Karaliaus Mindaugo Panevėžio apskrities skyrius

LKKSS Prisikėlimo apygardos Šiaulių apskrities  skyrius

LKKSS Plungės skyrius

LKKSS Tauragės apskrities skyrius

LKKSS Telšių apskrities skyrius

LKKSS Utenos apskrities skyrius

LKKSS Vilniaus apskrities skyrius

Paskelbta LKKSS veikla, Naujienos, Skelbimai, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *