Prasidėjo VAS piketas prieš Žaliojo tilto figūrų statusą. Foto 1, 2, 3 d.

1 komentaras
Vytautas Račkauskas

Būtų gerai, kad Gasparui Gensbigeliui, kaip piketo kordinatoriui, padėtų gausesnis LKKSS VAS narių būrys. Tuomet jis galėtų paskirstyti žmones, po 2-3, pabudėti 1-2 val. O pabūti valandą, kitą prie „stovylų” nėra sunku – pasišnekučiuojant ir aptariant „pasaulinius įvykius”… Pirmą dieną G. Gensbigeliui „budėti” padėjo Dalius Butkauskas (porai valandų), po to pasijungė ir Vytautas Račkauskas. Bet buvo pusvalandis kada Gasparas liko vienas – ir buvo provokacijų… žodinių žinoma. Kai stovėjome dviese ir su juodomis beretėmis, norinčių būti „aršiais” iškart sumažėjo iki minimumo… Buvo ir palaikančių žmonių mūsų akciją, ypač jaunimo, su jais buvo malonu pasišnekučiuoti… Padėkite Gasparui kas galite, nepalikite jo vieno atlikti darbo už mus visus… kaip ten sakoma: vienybėje – jėga, tikėjime – pergalė…

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *