Susitikimas su Lietuvos kariuomenės vadu: „aš esu vienas iš jūsų”

Vasario 4 d. LKKSS valdybos pirmininkas dim. plk. ltn. B. Juozaitis ir LKKSS VAS valdybos pirmininkas ats. plk. ltn. V. Kibartas susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus “Geležinio vilko” būrio nariu, gen. mjr. Jonu Vytautu Žuku. Kalbėta apie paskutiniųjų metų situaciją visoje Sąjungoje ir atskiruose skyriuose.

Vadui papasakota apie įvairiabriaunę Vilniaus skyriaus veiklą, pasidžiaugta svarbiausiais pasiekimais. Valandą trukusiame susitikime buvo aptartas visas spektras Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius dominančių klausimų: nuo kariuomenės kūrėjams svarbios moralinės paramos iki praktinės paramos vykdomai LKKSS veiklai, ir kariuomenės kūrėjų savanorių interesų atstovavimo Krašto apsaugos ministerijos ir LR Vyriausybės lygmenyje daromiems sprendimams.

LK vadas tvirtai pasiryžęs kviesti LKKSS narius į LK šventes, karines pratybas, suteikti galimybę palaikyti karinius įgūdžius naudojantis LK infrastruktūra, ginkluote, instruktorių pagalba. LKKSS VAS skyrius gaus paramą organizuojant kasmetinį patriotinį pėsčiųjų žygį “Žaliojo velnio takais”. Kalbėta apie tarnybos pratęsimą dar LK tarnaujantiems LKKSS nariams, jei jie to prašo, kaip pagarbą atėjusiems į Lietuvos kariuomenę tada, kada dauguma Lietuvos vyrų dar laukė kuo viskas pasibaigs 1991 metais. Kalbėta apie karių tarnybos atestacijas, kad kario priklausymas LKKSS turėtų jam būti didelis pliusas dėl visuomeninio aktyvumo. Kalbėta ir apie Karo padėties įstatyme, Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatyme įvardintus “kovinius piliečių ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo (partizanų) vienetus, pavaldžius GP vadovybei”. Kalbėta ir apie karinių pensijų indeksavimą, LKKS medalio valstybinio statuso atstatymą, Savanorio statusą ir dar daug klausimų.

LK vadas įvardino, kad ir kariuomenei reikalinga LKKSS narių parama. Kaip vienas iš svarbiausių galimos pagalbos būdų įvardintas LKKSS narių talkininkavimas Lietuvos šaulių sąjungai, pasiūlyta nariams būti instruktoriais šaulių organizuojamuose kursuose, stovyklose. Toks talkininkavimas leistų LK instruktorius panaudoti LK pratybose, o LKKSS nariams, dirbantiems instruktoriais, LŠS gali sumokėti už atliktą darbą. Paprašyta savanoriškai eiti ir dirbti su Lietuvos mokyklų mokiniais, ypač į rusų ir lenkų mokyklas. Organizuoti su bendrojo lavinimo mokyklomis bendrus, pilietiškumą ugdančius, renginius.

Susitikimas vyko ypatingai draugiškoje aplinkoje. Susitarta, kad tokie susitikimai vyks bent kartą per metus. Baigdamas susitikimą LK vadas pasakė – “aš esu vienas iš jūsų”.

Paskelbta LKKSS veikla, Naujienos, VAS veikla.
  1. Susitikimo atmosfera, kuri atsispindi pateiktoje informacijoje džiugina. Artimiausiais mėnesiais turėsime galimybę įsitikinti, ar žodžiai virs darbais. Ką gi, pabandom dar kartą:)

  2. Perskaityta informacija džiugina. Tikiuosi mes, savanoriai kūrėjai, nepraleisim vienintelio šanso pastatyti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos „ant kojų“. Ir būti naudingi Lietuvai Tėvynei ir Kūrėjų Sąjungos nariams. Kodėl vienintelio šanso? Mes nejaunėjam ir mus „spaudžia“ laikas, tiesiogine prasme… O šis „šansas“ prasidėjo dar seniais gūdžiais laikais (2010 m. spalio mėn.), kai Gediminas Juškevičius ir Vytautas Dilys prikalbino mane, Vytautą Račkauską, jungtis prie Iniciatyvinės grupės ir nuėiti pas tuometinį LK vadą gen. mjr. Arvydą Pocių (LKKSS VAS narį)… Nuėję trise pas LK vadą pradėjome nuo sakinio: „Taip Sąjunga toliau gyvuoti (vegetuoti) negali…“ Nuo tos akimirkos praėjo jau 4,5 metų… Iniciatyva, su LK generolų (A. Pociaus, J. V. Žuko ir A. Leikos) ir kitų karininkų, VAS būrių vadų ir aktyvo, palaikymu, įsibėgėjo… Dabar, 2013-2015 m., prie iniciatyvos jungiasi kiti LKKSS skyriai (Šiaulių, Klaipėdos, Plungės ir kt.). Ir duok Dieve, tolesnės LKKSS atgimimo sėkmės Tėvynės labui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *