Teismas nusprendė iškeldinti Laisvės premijos laureatą Albiną Kentrą ir jo įkurtą „Miško brolių“ draugiją

4 komentarai
Vytautas Račkauskas

Liūdna, kai per 30 metų atgautos Lietuvos Nepriklausomybės… Lietuvos Respublikos valdžia (ar buvusios visos valdžios) „meta į gatvę” ar „atima iš griuvėsių prikeltą turtą” iš žmonių ar organizacijų, kurios ar jų žmonės ir kovojo, kad būtų atgauta Lietuvos Nepriklausomybė ir išsaugota istorinė tos kovos atmintis… „Kertama medžio šaka, ant kurios patys sėdime”.
Jei nepuoselėsime istorinės kovos atminties ir naratyvo… O tik „šoksime ir dainuosime”, dar „kokią žolytę sutrauksime” – tai vieną kartą „atžlegsės neprietelių tankai” ir vėl gali tekti vergijoje būti 50 (kaip sovietų laikais) ar 200 (kaip Rusijos carizmo laikais) metų… O gimstamumo syvai iš kaimų jau nebe tie… Ar pakiltume ir atgimtume iš naujo…
Tai gal turi būti pusiausvyra: ir ruošti naujus kovotojus galimoms ateities kovoms (ir protu, ir širdimi…), ir „mokytis šokti ir dainuoti” (besišypsantį žmogų nugalėti sunkiau)… na dėl „žolytės rūkytojų” – tai susilaikau, „apsirūkęs” – nei gerai kovos, nei šoks…
Esame (o gal buvome, nes didesnė Lietuvos dalis gyventojų jau susikėlė į miestus) ne tik žemdirbių, bet ir KARIŲ tauta… Tai parodė 1991 m. SAUSIO KARAS (1991- 01-08 –1991-08-21)… Tą ir atminkim, o Albinas Kentra ir jo „Miško brolija” deda visas pastangas tokiam atminties naratyvui išlaikyti gyvastį ir tęstinumą…

„Kur daug gėrybių, ten daug ir valgančių. Tad kokia nauda yra savininkui iš turtų? Nebent ta, kad jis mato juos savo akimis”. Ekleziasto knyga 5:10. Senasis testamentas.

Algimantas Švegžda

Iš teksto: „Lietuvai atstovaujantis Turto bankas teigia, kad tokia situacija susidarė dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių” – gili mintis. Nebuvo savo laiku priimtas priimtas desovietizacijos įstatymas – tai ir turime tokį teisėjų sprendimą.

Jei neturime savo organizacijos nuomonės, tai nors perspausdinkime tai, ką rašo kiti: https://www.pozicija.org/patriotines-organizacijos-ir-partizanai-uzsistojo-prof-v-rakuti-v-valiusaiti-ir-lggrtc/

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *