NAUJIENOS

Su Lietuvos kariuomenės diena!

Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Valdemaro Rupšio ir Vilniaus karinės įgulos vado brg. gen. Raimundo Vaikšnoro sveikinimas

Skulptūra, skirta Giedraičių mūšio šimtmečiui paminėti (autorius – Džiugas Jurkūnas). D.Jurkūno nuotr.

Minime Nepriklausomybės kovų 100-metį

Šiomis dienomis sukanka 100 metų nuo Giedraičių arba Širvintų–Giedraičių mūšio, kuomet Lietuvos kariuomenei sustabdžius lenkų generolo Liucijaus Želigovskio dalinių veržimąsi gilyn į Lietuvą buvo apginta Lietuvos laisvė.

2020-11-08 Atsisveikinant su a.a. Valentu Žilėnu

Ilsėkis ramybėje, bendražygi,

Lapkričio 8 d. šarvojimo salėje po pal. J. Matulaičio bažnyčia velionį LK kūrėją savanorį Valentą Žilėną pagerbė LKKSS VAS nariai

a.a. Valentas Žilėnas

Lapkričio 7 d. eidamas 78 metus mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Valentas Žilėnas