A.A. Valentinas Guršnys

Balandžio 6 d. mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dim. majoras Valentinas Guršnys (1948-09-22 — 2021-04-06)

1991 m. sausio-rugpjūčio mėn. įvykių metu jis vykdė Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos rūmų gynybos užduotis, buvo vienas iš pagrindinių Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės kūrėjų, pirmuoju rinktinės štabo viršininku.

Aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą (LKKSS) 1993 m. bei įsteigiant LKKSS Vilniaus apskrities skyrių 1994 m. Buvo LKKSS VAS narys KASP štabo būryje iki 2009 m.

Apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).

Atsisveikinimas su velioniu Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6) balandžio 9 d., penktadienį, nuo 13:00 iki 17:00.

Šv. Mišios už velionį balandžio 9 d. 17:15 Šv. Ignoto bažnyčioje.
Urna išnešama 18:00. Laidotuvės Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams

Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinė taryba,
Atsargos karininkų sąjungos primininkas dim. mjr. Vidmantas Mažeika,
Krašto apsaugos bičiulių klubo pirmininkas dim. mjr. Antanas Burokas,
LKKSS VAS valdyba

Garbės sargyba prie pirmojo SKAT Vilniaus rinktinės štabo viršininko, dim. mjr. Valentino Guršnio urnos. <br /> Ltn. Vytauto Račkausko nuotr.

Garbės sargyba prie pirmojo SKAT Vilniaus rinktinės štabo viršininko, dim. mjr. Valentino Guršnio urnos.
Ltn. Vytauto Račkausko nuotr.

Fotoreportažas iš atsisveikinimo su a.a. dim. mjr. V.Guršniu publikuojamas skiltyje FOTOGALERIJA—>2021 METAI

Paskelbta Pro memoria.
 1. VALENTINAS YRA LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ISTORIJOS puslapyje palikęs RYŠKIAUSIĄ ŠVIESIAUSIĄ ŽENKLĄ . Jo visas gyvenimas turėjo ir turi prasmę .
  Apie šią asmenybę reikia mums likusiems gyviems jo bendražygiams rašyti savo prisiminimuose .Šios eilutės labai lakoniškos ir nepilnos ….
  VALENTINAS GURŠNYS buvo LIETUVOS SĄJŪDŽIO ŽALIARAIŠTIS , Pirmas Kario Savanorio susidurimas su okupantu buvo Spaudos rūmai.
  MŪSŲ LAISVĖS GYNĖJŲ KARIŲ SAVANORIŲ— MIRTININKŲ PRISIEKUSIŲ pirmuose rūmuose 1991 m. SAUSIO 11 d..VILNIEČIŲ BŪRIO ŠTABO VIRŠININKAS .VADAS ROMUALDAS KATINAS . Valentinas nesitraukė iš posto ir počo metu . Visa Valentino šeima buvo jo stiprybė ir atrama Žmona Virginija mažamečiai vaikai dukrytė Vilma sūnus
  Vidmantas buvo Parlamento gynybos KARIAI SAVANORIAI .Valentinas buvo ir ŠVENTOJO TĖVO JONO PAULIAUS apsaugoje .Valentinas YRA IR LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJAS SAVANORIS MAJORAS , VILNIAUS RINKTINĖS PIRMASIS ŠTABO VIRŠININKAS . (tais laikais Majoro laipsnis prilygo GENEROLUI ,nes GENEROLŲ nebuvo )Mes tada Lietuvos Kariuomenę kūrėme okupanto dalinių apsuptyje visus 3 metus.Beginkliai , be jokio atlyginimo aukojome save savo šeimas negalvojome apie savo ir savo vaikų gerbūvį ,kai tuo tarpu nemaža gyventojų dalis prichvatizavo ne tik komunistų partijos bei kgb auksą , bet murkdė į skurdą ir tuos kurių dėka buvo atkovota Lietuvos Laisvė . Lietuvos Kariuomenė kūrėsi 1991 m. Sausio 11 –13 ir iki rugpiūčio 21 d. prisiekusių pagrindu. Visi še žmonės buvo pasiryžę paaukoti gyvybes gindami savo Valstybe visus Lietuvos žmones , be išlygų ar dvejonių. Jau tada , dalis susitaikėliu ,prisitaikėlių ir okupanto pakalikų ir jų palikuonis pradėjo mūsų bijoti ir nekęsti . Bijojo todėl ,kad negalėjo suprasti , kodėl tie pirmieji kariai savanoriai galėjo nugalėti net mirti vardan savo vaikų ir gimtų namų LAISVĖS . Neapkentė nes galvojo , kad mes juos išvarėme iš vergo aptvaro su pila geldą pašaro.
  Gaila ,kad dabar po 30 metų ta baimė ir neapykanta ne tik nedingo ,bet ir persikėlė į valdžios viršūnes . MŪSŲ atkovota LAISVĖ vėl yra pavojuje, nes buvęs okupantas pradėjo prieš mus informacinį paruošiamąjį hibridinį karą į jį pasitelkė net demokratiškai išrinktos valdžios jaunimą bei buvusių okupacinių jėgos struktūrų atžalas ir jų šeimų narius. Kai kurios grupuotės ne tik pasivogė mūsų ATKOVOTOS LAISVĖS žodį ,,graužia LIETUVIŲ TAUTOS pagrindinius polius ; kėsinasi į Lietuvos Žemių vientisumą ( Autonomijų kūrimas ) Lietuvių kalbą , (dvikalbystė ,raidynas ) ŠEIMOS kaip VALSTYBINGUMO pamatą (stambūlo konvensija ) LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ istorinės atminties trynimas ( išpuoliai prieš istorinės atminties komisiją ,prieš Lietuvos genocido ir gyventojų rezistencijos centrą , didžiulis pasipriešinimas ir tyčinis vilkinimas LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ MONUMENTO su VYČIO–LAISVĖS KARIO simbolio skulptūra , Sostinės Vilniaus Lukiškių Valstybinės reikšmės reprezentacinėje aikštėje .( IKI šio nevykdomas viso Seimo darniai priimtas Lietuvos Prezidento PASIRAŠYTAS ĮSTATYMAS, net norima nukelti įstatymo vykdymą DAR 5 metus ) NET PO 30 metų mūsų atkovotos Lietuvos Laisvės yra VENGIAMA PRIIMTI LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJO –KARIO SAVANORIO STATUSĄ .
  Iš mūsų 700-800 Laisvės gynėjų KARIŲ SAVANORIŲ – mirtininkų NELIKO IR PUSĖS.
  Iš AT PIRMŲ RŪMŲ , Vilniečių SAVANORIŲ ir KAD būrio( 1991mSausio 11-13 priesaika ),kurio Vadas buvo Romualdas Katinas , ŠTABO VIRŠININKAS , VAKAR palikęs mus A.A VALENTINAS GURŠNYS Esame likę Darius Užkuraitis, Arvydas Pocius, Valdas V. ,R. Pavilionis ,R. Surginevičius G. Kasparas Genzbigelis ,Valdas Masionis , Vidmantas Mažeika ir dar keletas vyrų .
  Todėl visas krūvis ginant LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ ir kovojant informaciniame hibridiniame kare tenka mums likusiems gyviems ,kol valdžios viršūnės dar mūsų neužkase gyvų.

 2. Balandžio 6 17.15 Šv. Ignoto Bažnyčioje bus aukojamos mišios už Valentiną palikusį mus prieš metus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *