„Studenčiokai atėjo“

1991 m. sausio 8 d. aš, kaip ir kiti Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos ir geografijos fakulteto studentai, ruošiausi paskaitai. Staiga pasirodė fakulteto prodekanas Algimantas Šatas ir pasakė: „Vyrai skubiai renkamės kieme“.