NAUJIENOS

Vilniečiai kariuomenės kūrėjai savanoriai uždegė Vėlinių žvakes

J. T. Vaižgantas yra pasakęs – ,,Garbė žuvusiems už Tėvynę ir garbė Tėvynei, kad yra kam už ją žūti…“ Prisimindami savo Didžiavyrių žygdarbius turime progą susimąstyti ir apie nūdienos iššūkius – nedraugiškų valstybių ir penktosios kolonos informacinį ir kitokių formų karą prieš Lietuvą, virš valstybės interesų iškylančias partines ambicijas, valstybės institucijų nepagarbą savo žmonėms, mūsų […]

Suteikta materialinė parama kariuomenės kūrėjo artimiesiems

2013 m. spalio 29 d. Lietuvos kariuomenės  kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus valdyba gavo a.a. ats. kpt. Algimanto Sauliaus našlės Rimutės prašymą dėl materialinės pagalbos, susijusios su paminklo pastatymu buvusiam mūsų skyriaus nariui. Valdyba apsvarstė šį prašymą bei remdamasi skyriuje patvirtintais ,,Materialinės paramos skyrimo LKKSS VAS nariams (jų artimiesiems), valstybinių institucijų ir asociacijų iniciatyvoms […]

Kariuomenės kūrėjai stebėjo Sausumos pajėgų pratybas

 Lietuvos kariuomenės  Sausumos pajėgų vado gen. mjr. A. Leikos kvietimu 2013 m. spalio 29 d. LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus atstovai stebėjo pratybas ,,Stiprus Ulonas 2013“. Į Pabradės poligoną kariuomenės skirtu autobusu išvyko penki skyriaus nariai, o ,,mūšio lauke“ prie jų prisijungė ir Vilniaus apskrities skyriaus Geležinio Vilko būrio vadas plk. ltn. G. Jurčiukonis bei būrio […]

LKKSS VAS valdyba svarstė socialinius savo narių klausimus

2013-10-08 įvykusiame LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdybos posėdyje, vadovaujantis VAS 2013 m. veiklos planu, buvo priimti sprendimai, tiesiogiai liečiantys skyriaus narių socialines garantijas. Svarstant VAS narių atleidimo nuo nario mokesčio klausimą buvo prieita nuomonės, kad daliai skyriaus narių dėl garbaus amžiaus ir sveikatos būklės yra nelengva jį susimokėti. Todėl vienbalsiai buvo priimtas nutarimas, kad VAS […]

,,Apvalaus stalo“ diskusija su KAS atstovais

2013-10-08 Krašto apsaugos ministerijoje įvyko Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus ir KAS atstovų – KAM Viešųjų ryšių departamento, Protokolo skyriaus ir Lietuvos kariuomenės Strateginių komunikacijų departamento – susitikimas.