Paremkite atminimo ženklo – LIETUVOS LAISVĖS ŽINIA – sumanymą

Atminimo ženklas LIETUVOS LAISVĖS ŽINIA yra bronzinė paminklo „Žinia“, skirto 1990 m. kovo 11-ajai atminti, kopija.  Šį ženklą patriotinės organizacijos planuoja įteikti LKKSS Garbės nariui prof. V. Landsbergiui sausio 13 dieną 9 val. Paremkite šį sumanymą. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos kreipimasi perskaitysite suaktyvinę (paspaudę) informacijos pavadinimą.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos kreipimasis
Atminimo ženklas – LIETUVOS LAISVĖS ŽINIA – yra bronzinė paminklo „Žinia“, skirto 1990 m. kovo 11-ajai atminti, kopija. Šis prie Mažvydo centrinės bibliotekos pastatytas paminklas vaizduoja lietuvaitę, kuri pakėlusi lanką šauna auksinę strėlę į dangų ir taip praneša Lietuvai bei visam pasauliui, kad Lietuva po sovietinės okupacijos jau laisva.
Jau tapo tradicija kasmet, devintą valandą ryto sausio 13 ir kovo 11 dienomis, prieš pradedant Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingus posėdžius, susirinkti prie šio paminklo ir padėti trispalvius vainikus bei gėlių puokštes. Šiuose pagerbimuose visada dalyvauja ir prof. Vytautas Landsbergis.
Šiais metais Laisvės premijų komisija, remdamasi Laisvės premijos įstatymu, išrinko prof. Vytautą Landsbergį pretendentu Laisvės premijai gauti, tačiau Seimas, pažeidęs Įstatymą ir Lietuvos Respublikos Konstituciją, nubalsavo tos premijos neskirti. 2016 metais sausio 13 dieną, minėdami
25 metų tragiškų įvykių sukaktį, liksime be Laisvės premijos teisėto pretendento.
Toks neteisėtas Seimo veiksmas papiktino pilietines patriotines organizacijas, kurios ėmėsiiniciatyvos pagerbti nusipelniusį valstybės vadovą ir nors iš dalies kompensuoti moralinę skriaudą. Iniciatoriai kreipėsi į autorinių teisių paveldėtoją, skulptoriaus dukrą Kotryną Patamsytę-
Adomonienę, kad jos parinktas skulptorius pagamintų atminimo ženklą LIETUVOS LAISVĖS ŽINIA, autentišką skulptūrai „Žinia“, skirtai Kovo 11-osios atminimui. „Žinios“ autoriaus dukra tokiam pasiūlymui su džiaugsmu pritarė. Su jos pasirinktu skulptoriumi suderinta bronzinio 40 cm aukščio atminimo ženklo LIETUVOS LAISVĖS ŽINIA gamyba kainuos iki 1 000 eurų.
Kviečiame laisvos Lietuvos piliečius paremti šį sumanymą ir savo auką pervesti į Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos(LLKS) tuo tikslu atidarytą sąskaitą LT927300010002492561, esančią„Swedbanke“.
Apie surinktas lėšas bei jų panaudojimą aukotojus ir visuomenę informuosime per LLKS interneto portalą www.llks.lt.
LLKS Valdybos pirmininkas Ernestas Subačius
LLKS Garbės pirmininkas, laisvės kovų dalyvis Jonas Burokas
Paskelbta Skelbimai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *