Kovo 11-ąją atšventėme iš širdies

LKKSS Marijampolės skyriaus nario Audriaus Brazausko ir VAS nario Vytauto Račkausko įspūdžiai ir palinkėjimai

Kovo 11 d. teko atvykt į šventę Vilniuje. Ačiū jums, vilniečiai savanoriai, kad leidot įsilieti į jūsų gretas, priėmėt į rikiuotę. Kas gali apsakyt tą jausmą, kai tavo siela pakyla aukštai aukštai, širdis dainuoja iš džiaugsmo  tylią dainą, kurią dainavo tavo protėviai. Čia gi Vilnius, Lietuvos širdis, už jį pralieta daug ašarų, kraujo. Čia dužo priešo norai atimti iš mūsų laisvę, nepriklausomybę. Girdi tauro rago garsą ir jauti, kaip nuo kalno į tave žiūri rūstus Gediminas ir klausia mūs kiekvieno  —  ką tu padarei ar dar gali padaryt dėl Lietuvos. Broliai, sesės, nesipykim nesibarkim, mūs gi liko tiek mažai, susiburkim į vieną ratą, užmirškim visas skriaudas, paduokim viens kitam ranką. Atverkim savo širdis geriems tikslams. Kartu mes stiprūs, nenugalimi. Vyrai žygiuoja su daina, ir aidas sklinda toli toli, pasiekia jis kiekvieną Lietuvį, kad ir tolimiausiam pasaulio krašte. O mūs gretos vis auga, prie mūs prisijungia garbingi protėviai, jie uždainuoja tą dainą, kurią pajunti visu kūnu, tai jau dalelė tavęs, tu jau neturi savo minčių, savo norų, tik tą vienintelį —  Lietuva buvo ir bus laisva.

Audrius Brazauskas
LKKSS Marijampolės skyrius

160311 LKKSS kolona


2016 m. kovo 11–ąją, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 12 valandą šventiniame Baltijos šalių vėliavų pakėlime Nepriklausomybės aikštėje, prie Seimo (12 val.),  išsirikiavo 42 LKKSS VAS nariai su juodom beretėm ir kokarda bei LKKSS VAS vėliava (vėliavnešys Rimantas Šileikis). Rikiuotasi aikštės kampe ties paminklu „Žinia“ ant laiptukų, pakopomis, kaip numatyta KAM protokolo skyriaus planuose – schemose.
Po ceremonijos 12 val. 30 min. 38 LKKSS VAS narių kolona – keturių eilių 4×8 „dėžutė“ su LKKSS VAS vėliava ir plakatu – prisijungė prie Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos parado per Gedimino prospektą. Žygiuota už Lietuvos šaulių sąjungos narių ir jaunųjų šaulių kolonos, kuri sekė LK karinį orkestrą, o pastarasis žygiavo iškart už Garbės sargybos kuopos. LKKSS VAS narių žygiavimas ir žygio vieta šventiniame parade buvo suderinta tik šventės išvakarėse dėka KAM protokolo skyriaus vedėjos Salvinijos Taukinaitienės nuoširdaus dėmesio (kitą kartą derinimo veiksmus reikėtų atlikti anksčiau). Šventinei LKKSS VAS narių žygio „dėžutei“ vadovavo ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas. Tai jau 4–as LKKSS VAS narių žygis Gedimino prospektu Kovo 11-ąją (pirmą kartą su juodomis beretėmis ir kokarda pražygiuota 2013 m., rikiuotės vadas V. Račkauskas; antrą kartą – 2014 m., rikiuotės vadas ats. mjr. Albertas Daugirdas; trečią kartą – 2015 m., rikiuotės vadas ats. plk. ltn. Valdas Kibartas). Šiais metais pirmą kartą prieš žygiuojančius savanorius kūrėjus žygiavo ne „vienišas“ vėliavnešys, o vėliavos grupė –, LKKSS VAS valdybos pirmininkas ats. vyr. ltn. Sigitas Vaitulionis, vėliavnešys R. Šileikis ir Alfredas Šklenskas. Pražygiuota su nuotaika, visi žygio dalyviai atstumą atlaikė, mušdami kairę koją į LK orkestro taktą kojų nesumaišė. Be abejo, ateityje nedidelė treniruotė nepamaišytų, nors įgūdžiai kaip taisyklė atsinaujina per pirmas 5 žygio minutes. Į savo žygio dėžutę „vilniečiai“ nuoširdžiai priėmė savanorį kūrėją iš Marijampolės, taip pat Atsargos karininkų sąjungos narį. Mes visi gi esam viena šeima – Lietuvos kariuomenės kūrėjai…
Ankstesniais laikais, kai dauguma LKKSS VAS narių dar tarnavo LK, Vilniuje per šventes jie žygiuodavo su karių uniformomis (ir bordo spalvos KASP beretėmis). Po to ši tradicija nutrūko ir buvo atnaujinta tik 2013 m.

Keli siūlymai ir pastebėjimai, apžvelgiant 4 metų žygio patirtį:
1. LR Nepriklausomybės atkūrimo signatarai renkasi jau nebe taip gausiai, kaip anksčiau, todėl LKKSS VAS narių rikiuotę būtų galima perkelti šalia signatarų. Mes – savanoriai kūrėjai – sutilptume į esamą erdvę padidindami ir sutankindami rikiuotės eiles.Šiemet, pavyzdžiui, jau stovėjome ne trimis, o keturiomis eilėmis. Taip LK Garbės sargybos kuopa galėtų kariškai pagerbti (galvos pasukimu, padalinio vėliavos palenkimu) LK veteranus – savanorius kūrėjus, o pastarieji pagerbtų tarnaujančius karius. Tokia tvarka jau susiklostė liepos 6 d. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros; ir lapkričio 23 d. Katedros aikštėje, švenčiant Lietuvos kariuomenės dieną. Manau, LK savanoriai kūrėjai yra ne mažiau garbingi ir gerbtini už signatarus, nes jie su ginklu rankose 1990 – 1991 m. saugojo Lietuvos Respublikos sienas, blokavo sovietinius karinius dalinius ir saugojo tuos pačius signatarus AT rūmuose. Jie ne mažiau, o kartais ir daugiau rizikavo savo gyvybe ir savo šeimų gerove.
2. Vis tik paradinei LKKSS VAS narių dėžutei būtų geriausia žygiuoti tuoj pat už LK karinio orkestro (jei jau nėra galimybės žygiuoti parado priekyje, kaip „priešakiniam“ kariniam veteranų padaliniui), nes dalis vyresnio amžiaus žmonių sunkiau girdi. Smagu, kad šiemet žygiavo gausi šaulių kolona, tačiau už jos žygiavę veteranai – savanoriai kūrėjai atsidūrė labai toli nuo LK karinio orkestro. Siūlytina kitais metais LKKSS VAS žygio dėžutę apkeisti su LŠS žygio kolona (žygiavo 3 šaulių būriai, trieilėmis).

Dar yra ką derinti su KAM Protokolo skyriumi, kad KOVO 11-osios šventinis paradas būtų įspūdingesnis, žygis šaunesnis, o kariškiai labiau pagerbtų vieni kitus… Mes, savanoriai kūrėjai, gi nejaunėjam, ir ateityje bus vis sunkiau suburti „žygio dėžutę“. Tai žygiuokim kol galim, jauniems Lietuvos gyventojams istoriškai bylodami apie garbingą Lietuvos kariuomenės atgimimo pradžią neramiais 1990 – 1991 metais.

ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS valdybos įgaliotas rikiuotės ir žygio vadas


Šventės video ir foto apžvalga pateikiama skiltyje fotogalerija: 2016-03-11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė

„Lietuvos ryto” televizijos šventiniame reportaže žygiavo ir Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai://tv.lrytas.lt/?id=14577011121456057954#

 

Paskelbta Naujienos, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *