Pagerbti Aukštaitijoje prieš šimtą metų už Nepriklausomybę kovoję savanoriai

← Ankstesnis puslapis

— Pagerbti Aukštaitijoje prieš šimtą metų už Nepriklausomybę kovoję savanoriai —

Į pradžią→

Gegužės 26 d. Pakalniuose ir Leliūnuose (Leliūnų sen. Utenos raj. saviv. ) buvo pagerbti savanoriai, kovoję už Lietuvos nepriklausomybę

Minėjimai prasidėjo Šv. Mišiomis Pakalnių Švč. Trejybės ir Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčiose. Prisiminti istoriniai mūšiai Pakalnių ir Leliūnų krašte.

Šv. Mišias už žuvusius Lietuvos kariuomenės karius aukojo Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Stasys Tamulionis. Pagerbti visi iš Pakalnių (20 karių) ir Leliūnų (34 kariai) parapijų kilę savanoriai, kovoję su bermontininkais, lenkais, bolševikais.
Pagerbiant savanorius, sugiedotas Lietuvos himnas, aplankytos kapinės, Pakalniuose prisiminimais apie savo gimines-savanorius pasidalino pakalniškės Bronė Kairienė (Miknevičiutė), Guogienė Veronika (Čepėnaitė). Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Utenos skyriaus narys plk. Vytautas Kelevišius supažindino su planuojamu Leliūnų ir Pakalnių savanorių pagerbimu, įrašant juos į atminimo lentą. Minėjime dalyvavusi LKKSS Utenos skyriaus pirmininkė ats. virš. Marytė Kazlauskienė kalbėjo apie bendruomenės ir 3-ios kartos savanorių bendrą darbą įamžinant kovų atminimą.
Atsiliepiant į Lietuvos Sąjūdžio Kauno Tarybos, LKKSS Kauno skyriaus, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ iškeltą iniciatyvą „Ateik, organizuok, pagerbk!“, minėjimus Pakalniuose ir Leliūnuose su vietos bendruomenėmis organizavo Pakalnių seniūnaitė Greta Ivanauskienė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys Alvydas Malinauskas, Leliūnų bendruomenės pirmininkas Kęstutis Udras, seniūnaitis Remigijus Loginovas. Bendruomenės dėkoja Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonui kun. Stasiui Tamulioniui už ypatingą Lietuvos savanorių pagerbimą ir patriotizmo puoselėjimą jo aptarnaujamose parapijose.

2019-05-26 Pakalniuose. utena.lt nuotr.2019-05-26 Pakalniuose. utena.lt nuotr.2019-05-26 Pakalniuose. utena.lt nuotr.2019-05-26 Pakalniuose. utena.lt nuotr.2019-05-26 Pakalniuose. utena.lt nuotr.2019-05-26 Pakalniuose. utena.lt nuotr.

Pagal www.utena.lt

← Ankstesnis puslapis

— Pagerbti Aukštaitijoje prieš šimtą metų už Nepriklausomybę kovoję savanoriai —

Į pradžią→

Paskelbta Naujienos, Pirmoji banga, Trečioji banga, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *