Šaukiamas visuotinis LKKSS VAS narių susirinkimas

2020-01-25 LKKSS VAS visuotinis susirinkimas įvyko. M.Abaravičiaus nuotr.2022 m. sausio 23 d., sekmadienį, 11:00 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius). Registracijos pradžia 10:00

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus (LKKSS VAS) valdyba, vadovaudamasi Asociacijų įstatymo 10 str. bei LKKSS VAS įstatų 15 punkto nuostatomis, 2021-12-02 posėdyje nutarė sušaukti visuotinį LKKSS VAS narių susirinkimą 2022 m. sausio 23 d., sekmadienį, 11:00 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Registracijos pradžia 10:00.
Pagrindinis dalyvio dokumentas – LKKSS nario pažymėjimas.

Visuotinio LKKSS VAS narių susirinkimo darbotvarkė nustatyta LKKSS VAS įstatų 18 punkte.

Susirinkimo dalyviai privalo dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius bei laikytis visų kitų teisės aktuose nustatytų saugaus atstumo, visuomenės sveikatos saugos bei higienos reikalavimų.
Dėl Covid-19 situacijos susirinkimas gali būti atšauktas arba keičiama susirinkimo data.

Su visuotinio narių susirinkimo organizavimu susijusius klausimus LKKSS VAS valdyba numato aptarti LKKSS VAS valdybos ir būrių vadų posėdyje, šaukiamame 2022 m. sausio 6 d., ketvirtadienį, 18:00 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.

Paskelbta Skelbimai, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *