Suomijos didvyriškas pasipriešinimas Rusijos agresijai 1939 m. Žiemos kare

 Tokia tema lapkričio 28 d., minint Žiemos karo pradžios 80-ąsias metines, LKKSS VAS nario, LR Seimo nario Emanuelio Zingerio iniciatyva LR Seime buvo surengta spaudos konferencija.

Spaudos konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas E. Zingeris kartu su Suomijos ambasadoriumi Kristeriu Gustavu Michelsonu (Christer Gustaf Michelsson), Latvijos ambasadoriumi Lietuvoje Induliu Bėrziniu (Indulis Bērziņš), Estijos ambasadore Lietuvoje Jana Vanaveski ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doc. dr. Algirdu Jakubčioniu.
Dr. A. Jakubčionio teigimu, Molotovo ir Ribentropo paktas Suomiją buvo pasmerkęs tokiam pat likimui kaip ir Lietuvą, Latviją, Estiją. Visų šių šalių prijungimo prie stalininės Rusijos scenarijus buvo panašus: trenkti ultimatumais ir brutaliu jėgos demonstravimu, dviem etapais įvedus kariuomenę okupuoti šalį, suformuoti marionetinę vyriausybę ir jai padedant suteikti aneksijai teisinį pavidalą. Suomijai nepavykus pasiekti kompromiso derybose su Maskva ir nesutikus patenkinti jos teritorinių reikalavimų, Sovietų Sąjunga metė prieš Suomiją milijonines Raudonosios armijos pajėgas ir gausybę karo technikos. Tačiau Suomija nepasidavė, turėjo daugybę ryžto ginti savo nepriklausomybę.
Pasak E. Zingerio, suomių drąsa ir ryžtas yra pavyzdys, kaip nedidelė tauta gali susivienyti ir stoti į kovą su nepalyginamai didesniu agresoriumi, kad išsaugotų tai, ką turi brangiausio – savo laisvę, nepriklausomybę ir demokratiją. Ši Žiemos karo pamoka yra aktuali visoms Baltijos šalims ir kitoms nedidelės valstybėms, kurios šiandien taip pat susiduria su tokiu pačiu agresoriumi.
„Manau, kad visa mūsų laisvės kova yra susijusi ir su legendinio maršalo Karlo Gustavo Emilio Manerheimo (Carl Gustaf Emil Mannerheim), vadovavusio Suomijai Žiemos kare, kova. Galima sakyti, kad Seimo barikados yra pavėluota Manerheimo linijos tąsa“, – pridūrė Seimo narys.
Siekdamas įamžinti K. G. E. Manerheimo, kuris, beje, yra dviejų aukščiausių tarpukario Lietuvos ordinų kavalierius, ryžtą ginant demokratiją, E. Zingeris yra pasiūlęs vieną iš Seimo rūmų erdvių pavadinti K. G. E. Manerheimo vardu. Šiam pasiūlymui yra pritarę Seimo Užsienio ir Europos reikalų komitetai. Siūlymas dar bus svarstomas Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijoje.

Žiemos karas – tai SSRS ir Suomijos karas, vykęs nuo 1939 m. lapkričio 30 d. iki 1940 m. kovo 13 d. Karą su SSRS išprovokavo Molotovo ir Ribentropo paktas, pagal kurį Suomija turėjo atitekti SSRS. Formalus pretekstas – neva suomių įvykdytas artilerinis rusų kariuomenės dalinių apšaudymas. Vėlesni duomenys rodo, kad tą apšaudymą įvykdė pati sovietinė kariuomenė. Skirtingai nuo daugelio Vakarų šalių, Suomija nebandė tobulinti XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tranšėjinio karo metodų. Suomijos pastatyta Manerheimo linija buvo orientuota ne į stabilią fronto liniją, o į mobilius veiksmus, kai priešui leidžiama užimti teritoriją, o paskui jis sunaikinamas, naudojant mobilius padalinius ir užmaskuotus dotus.
Suomijai padėjo ir klimatas – oro temperatūra nukrisdavo iki –43 °C. Suomijos kariai pirmieji panaudojo baltą kamufliažą ant sniego. Be to, neturėdami pakankamai sunkiosios karinės technikos, kovodami su priešo tankais, suomiai išrado vadinamuosius „Molotovo kokteilius“.
Suomija sugebėjo išsaugoti nepriklausomybę, tačiau šalis neteko apie 40 tūkst. km2 teritorijos – Karelijos sąsmaukos, vakarinės Ladogos ežero pakrantės su 11 proc. dirbamos žemės, miškų ir pramonės. Kare žuvo apie 25 tūkst. suomių karių, 43 tūkst. buvo sužeista. Tuo metu SSRS nuostoliai daug didesni – žuvo, buvo sužeista apie 272 tūkst. Raudonosios armijos karių, sunaikinta apie 1600 tankų ir apie 1000 lėktuvų.
Agresija prieš Suomiją nusmukdė SSRS karinį ir politinį autoritetą, lėmė dar didesnę jos izoliaciją. Demokratinės valstybės pasmerkė SSRS kaip agresorę ir ji buvo pašalinta iš Tautų Sąjungos.

lrs.lt 2019-12-02 pranešimas žiniaskaidai

Konferencijos video įrašas LRS mediatekoje:

Apie Žiemos karą trumpai rekomenduojame paskaityti 15.min.lt

 

 

Paskelbta Naujienos, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *