2015 07 06 Valstybės dienos rikiuotė

2 komentarai
Vytautas RaČkauskas

Labai ačiū Mindaugui Abaravičiui, kad patalpino žinutę į LKKSS VAS internetinę svetainę, ir dėkoju Gintautui Šnirui, kad parūpino nuotrauką iš renginio… Mintis parašyti žinutę kilo dėl to, kad norėtasi pasidžiaugti: „kaip dėl rikiuotės liepos 6-ąją” kilo sambrūzdis iš apačios (vos spėjau su taksi į renginį – vien karišką batą besirišant sulaukiau 3-jų skambučių „ar bus rikiuotė”, o kiek skambinta prieš tai…), kaip gausiai sveikintasi nuoširdžiu rankos paspaudimu tarp bendražygių renginio metu (reiškia tradicija „įsivažiavo”) ir visuomeninių organizacijų rikiuotėje stovėjo vien kariškiai (to dar matyti neteko, gal kitos organizacijos bandė išvengti karščio arba dalyvavo šventėje kitose Lietuvos vietose). Atrodytų įprasta šventė, o naujovų yra… ir pasidžiaugti yra kuomi… Dėkoju dar kartą visiem stovėjusiem rikiuotėje, ir visiem priėjusiem pasilabinti su stovėjusiais rikiuotėje… Mes, savanoriai kūrėjai, gyvi žmonių atmintyje tol, kol gyvi ir gerbiame vieni kitus savųjų tarpe…

Vyrai, neužmirškit susitikę padėkoti Vytautui Račkauskui už parodytą iniciatyvą ir sutikimą prisiimti atsakomybę pariktuoti rikiuotę Valstybės dienos minėjime. Mūsų bendražygio dėka, ir, aišku, Jūsų pačių sąmoningumo dėka kariuomenės kūrėjai vis dar neužmirštami kariuomenėje ir visuomenėje. Laikom frontą!

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *