A. A. Jeronimas Kraulys

2019 m. kovo 18  d. Amžinybėn iškeliavo Lietuvos Vietinės rinktinės karys, Vilniaus vietinės rinktinės karių apygardos pirmininkas, dimisijos kapitonas Jeronimas Kraulys

Atsisveikinimas su velionio palaikais  Šv. Ignoto bažnyčios šarvojimo salėje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius)
nuo kovo 20 d., trečiadienio,  15:00 val.
Šv. Mišios už mirusįjį kovo 20 d., 17:15 val. Šv. Ignoto bažnyčioje
Karstas išnešamas kovo 21 d. 13:00 val.

Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie

Užuojauta velionio artimiesiems ir bendražygiams

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus valdyba

 

Paskelbta Antroji banga, Pro memoria.
  1. Ar bus nešamas gėlių krepšelis nuo LKKSS VAS narių, ar bus organizuojama Garbės sargyba, su atitinkamu aprangos kodu? Dim. kpt. J. Kraulys yra „Antrosios kartos” Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris… ir istorinė asmenybė…

  2. Dėkojame visiems LK „Trečiosios kartos” savanoriams kūrėjams pagerbusiems velionį, LK „Antrosios kartos” savanorį kūrėją, dim. kpt. Jeronimą Kraulį – tiek apsilankymu laidotuvių išvakarėse Šv. Ignoto bažnyčios kriptoje, tiek Šv. Mišiose už velionį, tiek pačiose laidotuvėse…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *