A.A. Jonas Kliauza

2020 m. spalio 14 d. mirė buvęs SKAT štabo viršininko pavaduotojas, dimisijos pulkininkas leitenantas Jonas Kliauza

Jonas Kliauza gimė 1946 vasario 10 d., mokėsi Skuodo rajono Šačių vidurinėje mokykloje. Baigė Vilniaus valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą, jaunystėje aktyviai užsiiminėjo sportu, sambo, dziudo. Dirbo finansininku Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas) administracijoje.
Devyniasdešimtaisiais, kuomet Lietuvai iškilo grėsmė, stojo ginti nepriklausomybę, tapo besikuriančios Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) savanoriu, prisiekė Lietuvos Respublikai. Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu. 1991 m., suformavus pirmąjį SKAT štabą, Jonas Kliauza paskirtas SKAT štabo viršininko pavaduotoju užnugario tarnybos, aprūpinimo reikalams.
Išėjęs į atsarga, nuo 1999 m. vadovavo Lietuvos rezervo karių asociacijai, buvo Karių veteranų asociacijos prezidentas. Praeityje aktyviai bendradarbiavo karinėje spaudoje, rašė žurnale „Trimitas“, laikraštyje „Savanoris“.
1995 – 2011 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriuje.

Su dim. plk. ltn. Jonu Kliauza galima atsisveikinti Vilniaus laidojimo namuose, Sietyno g. 14 (Karoliniškės), Vilniuje.

spalio 16 d. nuo 17 iki 21 val.,
spalio 17 d. nuo 9 iki 10:30 val.,
11 val. Šv. mišios vyks Šv. Ignoto bažnyčioje.
Po mišių velionio urna bus išlydima į Kairėnų kapines.

Velionio artimieji prašo atnešti du gėlės žiedus ir laikytis visų saugumo priemonių.

pagal KASP inf.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams

LKKSS VAS valdyba

Paskelbta Pro memoria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *