Amžinoji šviesa tešviečia Juozui Tolvaišai

1 komentaras

Juozai, tegul Dievas bus Tau gailestingas, tegul bus Tau lengva Lietuvos žemelė, už kurios laisvę ir nepriklausomybę kovojai ir kentėjai Sibiro lageriuose. Užuojauta dėl netekties šeimai. Juozas buvo šviesios atminties iš didžiosios raidės žmogus, priklausė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungai, su savo, anksčiau amžinybėn išėjusia žmona dainavo tremtinių chore. Turėjau garbės dalyvauti švenčiant jo 90-ties metų jubiliejų, kuris buvo švenčiamas Visų Šventųjų bažnyčioje, jos parapijos patalpose, dalyvaujant bendražygiams tremtiniams. Juozas buvo ir geležinės sveikatos žmogus, todėl svajojo sulaukti ir 100-to metų. Svajonės išsipildymui sutrukdė pandemija.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *