Dalyvaukime 1941 m. Tautos (Birželio) sukilimo 80-ųjų metinių minėjime

Visi laisvę mylintys Lietuvos žmonės 2021 m. birželio 23 d. (trečiadienį) 16:00 kviečiami į Nepriklausomybės aikštę Vilniuje

kur aidint kariuomenės orkestro atliekamam himnui, bus pakeliamos vėliavos ir pagerbiami 1941 m. Birželio sukilimo dalyviai, išklausomi garbių svečių šiai sukakčiai skirti pasisakymai bei trumpas Krašto apsaugos ministerijos reprezentacinio orkestro koncertas

LKKSS VAS nariai kviečiami suformuoti LKKSS rikiuotę su LKKSS VAS vėliava. Apranga – juoda beretė su kokarda, tamsus kostiumas (jei vėsus oras) arba tamsios kelnės ir juodi VAS marškinėliai (jei šiltas oras). Rikiuotės dalyviai laukiami iki 15:45 Nepriklausomybės aikštės šiaurės rytiniame kampe (artimiausiame Mažvydo bibliotekai)

15:00 val. iš Nepriklausomybės aikštės pajudės baikerių pagerbimo kolona Gedimino prospektu, kur šventės organizatorių numatytose vietose padės gėles bei uždegs atminimo žvakeles ir atlikę pagerbimo ritualą grįš į aikštę. 

Renginio metu būtina laikytis visų su pandemija susijusių nurodymų bei reikalavimų.

Minėjimo iniciatorius Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos narys Kęstutis Balčiūnas. Informacija tel. 8699 34880.


Kiti renginiai Vilniuje Birželio sukilimo 80 metų sukakčiai paminėti

Birželio 21 d. (pirmadienį) 15:00 Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje  mokslinis seminaras „1941 m. Birželio sukilimas: atminties, istorijos ir politikos sankirtose“

Konferenciją rengia Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje veikiantis Adolfo Damušio demokratijos studijų centras. Visuomenei bus pristatyti naujausių tyrimų rezultatai ir aptariamos kontroversijos, susijusios su šia tematika.
Seminare sutiko dalyvauti ir tyrimų rezultatais bei įžvalgomis pasidalyti aktyviai tiriantys šią tematiką Dainius Noreika, Kęstutis Ignas Skrupskelis, Simonas Jazavita, Arūnas Bubnys, Arūnas Streikus.
Renginio dalyvius ir žiūrovus sveikins Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, Adolfo Damušio demokratijos studijų centro Tarybos narė Gintė Damušytė.

Programa (atsisiųsti PDF ›). Būtina registracija ›

Birželio 22 d. (antradienį) 14:00  Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje konferencija „Birželio sukilimas: faktai ir atmintis“

Konferenciją rengia Jaunimo sambūris „Pro Patria“. Pranešimus skaitys prof. Rasa Čepaitienė, publicistas Vidmantas Valiušaitis, istorijos mokytojų asociacijos pirmininkas Robertas Ramanauskas, Auksė Ūsienė (Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas).
„Birželio sukilimas – vienas reikšmingiausių modernios Lietuvos istorijos įvykių, tačiau šiandien yra kontraversiškai vertinamas, juodinamas Lietuvoje ir pasaulyje. Menkas mūsų visuomenės susipažinimas su sukilimo istorija sudaro tam puikią terpę, kurioje sklinda tiek sovietiniai, tiek naujai kuriami mitai. Pasitinkant sukilimo sukaktį prasminga plačiau aptarti ne tik patį Birželio sukilimą ir mažiau žinomus jo aspektus, bet ir tai, kaip jį atsimename, ko apie jį mokoma mokyklose, kokie išoriniai veiksniai prisideda tą atmintį formuojant“, – teigia renginio organizatoriai.

Būtina registracija ›

Renginiai Kaune Birželio sukilimo 80 metų sukakčiai paminėti

2021 m. birželio 22 d.  17:30 Vytauto Didžiojo karo muziejuje muzikos ir poezijos vakaras „Nusileisk, dangau, ant žemės“

 1941 m. birželio 23 d. rytą per Kauno radiją sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ir Lietuvos laikinosios Vyriausybės sudarymą: „Susidariusi laikinoji vėl naujai atgimstančios Lietuvos Vyriausybė skelbia atstatanti Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševizmo teroro iškankinta Lietuvių Tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais“.
Kovos su besitraukiančiais Raudonosios armijos daliniais ir komunistų aktyvistais vyko visoje Lietuvoje. Lietuvoje, vienintelėje iš sovietų okupuotų kraštų, prasidėjus nacistinės Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui kilo ginkluotas sukilimas, kuris vyko birželio 22–28 d.

RENGINIO PROGRAMA

 Sodelyje:

 17:30 Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos pakėlimas kariliono bokšte.

17:35 80 Laisvės varpo dūžių. Atlieka KASP, Lietuvos šaulių sąjungos, Generolo P.  Plechavičiaus kadetų licėjaus ir Skautų organizacijos atstovai.

17:45 Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, gėlių prie „Laisvės“ ir „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ paminklų padėjimas.

 Muziejuje:

 18:00 Kauno styginio kvarteto koncertas (Karolina Beinarytė-Palekauskienė (1-as smuikas), Aistė Mikutytė (2-as smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė), vadovas – Saulius Bartulis) ir poezijos skaitymas. Eiles skaitys aktorius Petras Venslovas.

Norintys dalyvauti renginyje, kviečiami registruotis el. paštu: registracijavdkm@gmail.com. Registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę ir telefono numerį. Renginyje privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.


Besiruošdami birželio 23-ąjai skaitykime ir žiūrėkime šios svetainės skiltyje Istorinė atmintis—>Antroji savanorių banga skelbiamas publikacijas apie 1941-ųjų Birželio sukilimą:

Aut. dail. T.Rinkevičius

Aut. dail. T.Rinkevičius Aut. dail. T.Rinkevičius Aut. dail. T.Rinkevičius Aut. dail. T.RinkevičiusAut. dail. T.Rinkevičius Aut. dail. T.Rinkevičius Aut. dail. T.Rinkevičius

Paskelbta Antroji banga, Skelbimai, VAS veikla.
  1. Ačiū ,kad paskelbėte šią kitų patriotinių organizacijų organizuojamus minėjimus ,nors ir pavėluotai .
    Deja liūdna ,kad LKKSS sugeba tik pastovėti kaip fonas valdžioje esantiesiems žmonėms ,kurie per 30 metų neturėjo politinės valios apginti kovose su raudonuoju okupantu žuvusių Lietuvos dvasios milžinų. Iki šiol 1941m. LIETUVIŲ TAUTOS sukilimo faktą nori ištrinti raudonojo teroro vykdytojai ir jų parankiniai bei jų atžalos .
    Gaila ,kad LKKSS valdyboje neatsirado jokios iniciatyvos tinkamai prisidėti prie šio LIETUVOS PASIPRIEŠINIMO okupantams 80 metų sukakties paminėjimo.Ar ne prisiekusio SAVANORIO PAREIGA YRA tesėti savo duotą PRIESAIKĄ , o ne tik būti bestuburių valdininkų fone ?

  2. 2021 m. birželio 23 d. Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (noriu atkreipti dėmesį, kad LLKS – visuomeninė organizacija, ne valstybinė įstaiga) organizuotame renginyje Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų, Vilniuje minint 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo 80-ąsias metines dalyvavo LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus 12 narių rikiuotė su skyriaus vėliava. Renginyje apie 16:30 val. viso buvo 200 dalyvių (įskaitant ir LK karinį orkestrą, šaulių rikiuotę, baikerius ir kitus dalyvius). Taigi LK kūrėjai savanoriai sudarė maždaug 6 proc. visų dalyvių, o su atskirai stovėjusiu G. Genzbigeliu – net 6,5 proc. Žinant, kad birželio 23 d. yra penktadienis, t.y. darbo diena, o pandeminis karantinas dar neatšauktas, tokia LKKSS VAS narių rikiuotės „gausa” yra natūralus reiškinys.
    Labai ačiū visiem renginyje dalyvavusiems LKKSS VAS nariams… Mes nepamirštame savo didvyrių, nors kai kada kai kas teigia priešingai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *