Daša Dugina kaip rusiškos mokytuomenės veidrodėlis

Pagal LKKSS VAS garbės nario Ukrainos karo veterano Evgen Dykyj 2022-08-22 13:00 įrašą facebook‘o sienoje (jau 17:00 užblokuotą, dar kartą paskelbtą…)

Kaubojų salūnas. Įskrieja ant žirgo kaukėtas kaubojus, šauna iš revolverio į lubas, vienu mauku  išgeria viskio ir nulekia tolyn. Lankytojai šoke, barmenas ramiai sako: „Taigi, jūs pamatėte nepagaunamąjį Džo.“
Lankytojai: „Ar niekas negali jo sugauti?!“
Barmenas: „Žinoma, gali. Bet kam, po velnių, jo reikia?…
(„barzdotas“ anekdotas)

Oi, seniai nerašiau „visiems suprantama kalba“ 🙂 bet vis tik reikia 🙂

Kas dar turi drauguose „gerų rusų“ (ne tų, kurie tikrai geri, nes nebešviečia termovizoriuje, o tų baltais paltais su užrašu „ch*j karui“) –pasidalinkite, tegul paskaito, gal bent jau protingiausius tai šiek tiek pagydys. Turbūt geriau dalintis kopijuojant, nes 100%, kad labai greitai atsiras minia įžeistųjų, kurie prisibels į „Zuckerberg glavlitą“, ir įrašas bus užbanintas – bet ekrano nuotraukos tai nedega 🙂

Taigi, brangūs rusų inteligentai, šiomis dienomis ten jūsuose pas kobzoną išėjo tūla daša dugina. Išėjo, tai ir išėjo, žemė stiklo vata, mes čia, Ukrainoje, to būtume nė nepastebėję – jei ne visos rusiškos mokytuomenės choro staugimas nuo pamaskvės pelkių iki Londono „gražiųjų tolių“.

Ir įdomu, kad šiame kauksme nuostabiai suderėjo putinistų, vadovaujamų pačios simonianšos, tų ruckopactrijotų, kuriems putinistai nėra pakankami pactriotai ir net beveik masonai, balsai, ir – tadam! –liberalų baltuose paltuose, vadovaujami ksiušos-chriušos sobčiakovos, tų pačių, kurie neva „aš ne tokia, aš tramvajaus laukiu“.

Galima būtų diskutuoti, kokius mūsų kovos už išlikimą metodus jūs malonėtumėte mums leisti, o kokius iš „aukštos moralės“ pozicijų mums draudžiate – ir apie pačius metodus, ir apie jūsų teisę apie juos svarstyti ir apskritai kaip nors mus vertinti.

Galima būtų iki pasibjaurėjimo prisijuokti iš jūsų dejonių apie „vaikelį“, dedikuotų  suaugusiai moteriškei, kuri jau seniai buvo užsiėmusi savo vietą kremliaus propagandonų gretose.

Galima būtų patarti ksiušai-chriušai ir kitiems panašiems suvažinėti į Mariupolį ir visą savo tolstojizmą dėl „vaikelio ašarų“ pabandyti papasakoti ten per stebuklą išgyvenusiems vaikams, o dar geriau – tėvams tų šimtų vaikų, kuriuos nužudė jūsų kariai. Arba pasidomėti likimais tūkstančių vaikų, filtravimo lageriuose prievarta išplėštų iš motinų rankų ir išsiųstų priverstinam įvaikinimui į jūsų gražiąją šalį.

Tačiau visoje šioje istorijoje juokingiausias ir kartu liūdniausias yra net ne jūsų moralinis išsigimimas ir dviveidiškumas – mes jau seniai prie to pripratome ir jau seniai nebesidomime eiliniais jūsų bedugnio dugno gilinimais. Įdomus ir savaip net kažkaip žavingas (kiek gali būti žavi tobula bjaurastis :)) jūsų nepalaužiamas, nepagydomas savęs vertinimas.

Kažkodėl jūs visi, nuo simonianšos iki ksiušos-chriušos, nuoširdžiai tikite, kad duginą likvidavome mes.

Išeitų, jog jūsų įsivaizduojamame pasaulėlyje mums būtent dabar, mūsų Tėvynės karo įkarštyje, dar rūpi kažkoks senstelėjęs ir prieš šimtą metų užmirštas rašeiva – „euroazijietis“? Ar jo glamūrinė dukrelė? Ar jūs čia visai rimtai?

O vis tik rimtai. Lygiai taip pat jūs, visiškai pra***ote savo šalį, sužlugdę visas savo apgailėtinas baltųjų kaspinų pastangas ir išsibėgioję į emigracijas, visai rimtai neseniai Vilniuje surengėte seminarą „dėl demokratijos idėjų propagavimo masėms“, kaip buvo pareikšta „rusams (jūsų reikalas), baltarusiams (kurie pastaruosius dvejus metus jau kai ko jus gali pamokyti) ir ukrainiečiams (tiesiog net nekomentuoju…)“.

Na, jūs, visiški nevykėliai ir nevykusios menkystos, esate tiek užkietėję savo išsigalvotoje „sostinės didybėje“, kad vis dar bandote mokyti visus aplinkui, įskaitant tuos, pas kuriuos jūs patys prašotės prieglobsčio. Ir net nesusigaudote, kokie atrodote juokingi tuo pasitikėjimu savo išskirtinumu, kurį demonstruojate kaip baigimo kaspiną ant balto palto 🙂

Vaikinai, pabuskite: mums nereikalinga nei „dugina docia“, nei jos pusprotis tėtušis. Kaip ir niekas iš jūsų, „minčių valdovai“ ir „žmogiškųjų sielų inžinieriai“ 🙂

Už parebriko esančių objektų likvidavimas yra visiškai įmanomas mūsų specialiosioms tarnyboms ir net privatiems asmenims. Atradot Niutono binomą (c) 🙂 Bet, kaip ir bet kuriai kovinei misijai, tam reikia resursų – laiko, pinigų, informacijos. Ir kaip bet kuri operacija priešo užnugaryje, ji susijusi su rizika vykdytojams. Karo metu ištekliai išleidžiami kuo racionaliau – tiems tikslams ir uždaviniams, kurie tiesiogiai veda į pergalę tame kare. O užduočių ir tikslų prioritetas, įskaitant ir likvidavimo objektus, reitinguojamas kaip tik pagal svarbą pergalei.

Dašos duginos ir jos tėtušio vaidmuo priimant sprendimus kremliuje dabar yra šiek tiek mažesnis už nulį, ir tuo jie turi bendro su visokiomis ksiušomis-chriušomis. Ir jų mirtis priartina mūsų pergalę daug mažiau, nei mirtis bet kurio eilinio buriato, kuriuos fronte per dieną utilizuojame šimtais.

Žinoma, niekas nesiims švaistytis ištekliais, o juo labiau nerizikuos žmonėmis, kad būtų likviduoti tokie „pavydėtini“ objektai. Kiekvienam, kuris yra bent kiek susijęs su šiuo karu, ir bet kuriam sveiko proto žmogui tai yra akivaizdu, jei nesakyti banalu. Bet – ne rusiškai mokytuomenei ir maskvietiškai „aukštuomenei“.

Atrodo, kad paskutinis sutvirtinimas, ant kurio laikosi ruckointeligentas – tai niekuo nepagrįstas ir net seniai gyvenimo paneigtas, bet vis tiek gelžbetoninis įsitikinimas savo svarba. Dašos duginos istorija puikiai išryškino šį paskutinįjį ir, ko gero, esminį rusiškos mokytuomenės paklydimą.

Vaikinai, supraskite – jūs seniai ir jau visam niekam nebereikalingi. Tai iš žodžio „visiškai“.

Manyti, kad mūsų specialiosios pajėgos medžios duginą ir kitus „euroazijizmo stulpus“, yra taip pat juokinga ir absurdiška, kaip ir jūsų bandymai išmokyti visus aplinkui to, ką jūs patys seniai sužlugdėte.

Jūs – nuobodūs nevykėliai, kartais iš inercijos bent jau suteikiate juokelių, ir nieko daugiau. Archajiškas apibrėžimas „atitarnavusios ožkos būginininkas“ (menkas žmogelis) turbūt geriausiai apibūdina ir duginą su prochanovu, ir visokias ksiušas-chriušas.

Priimkite šį faktą ir pagaliau susitaikykite su realybe. Sakoma, jog psichiatrinis išgydymas kaip tik nuo to ir prasideda 🙂

Bet jei kas nors dašos duginos nebūtų pašalinęs (kas tiksliai – jei jums tikrai įdomu, ieškokite patys už savo parebriko; aiškinkitės savo vorų stiklainyje, „tarp kremliaus bokštų“, ištirkite, kur baigiasi fsb ir prasideda gru, ir atvirkščiai, kas kieno biudžetą pripjovė – mums, jei atvirai ir nuoširdžiai, visiškai nerūpi, pas mus šiaip jau gi karas), šią istoriją vertėjo išgalvoti. Nes ji viską labai gerai nušvietė.

Ir jūsų moralinis lygis žemiau plintuso. Ir tai, kad „blogieji“ ir „gerieji“ rusai skiriasi tik finansavimo šaltiniais, o iš tikrųjų jūs visi esate vienodi ir džiaugsmingai vienijatės prieš mus – savo šalies agresijos aukas ir vienintelius tikrus kremliaus priešus.

Ir dar – kokie jūs visi bailiai! Jūsų baimė visur esančio ir visagalio „ukromosado“ tokia miela ir juokinanti 🙂 Jei dar kam nors liko jūsų tolstojizmo stiliaus klausimas, kas dabar yra „drebantis padaras“, o kas „turi teisę“ – jūs į jį  atsakėte labai įtikinamai ir nedviprasmiškai 🙂

Ir taip, tie, kurie tikrai daro įtaką šio karo eigai ir kurių pašalinimas mums galėtų būti naudingas, turėtų pasitempti ir ruoštis;) Šiek tiek anksčiau ar vėliau, bet vis tiek juos prigriebsime: fronte, Kryme ir kitose okupuotose žemėse, Kurske, Belgorode ir net gi pačioje „baltaakmenėje“ lygiai taip pat.

Bet juos, o ne jus, apsisnarglėję inteligentėliai 🙂 jūs gi ir toliau galite ramiai gyventi, guosdami save anekdotu apie kaubojų Džo 🙂


2022-08-22 19:20

Na, ką aš sakiau? ? Vadinti ruckointeligentiją tuo, kuo ji iš tikrųjų yra – „politiškai nekorektiška“, o „Zuckerbergo glavlitas“ jau nunešė mano rytinį įrašą. Šį kartą vadovai pasirodė labai operatyvūs ?
Atkreipiu dėmesį visų, kurie norėjo tą įrašą paplatinti, bet patingėjo paspausti copy-paste – visos sąsajos taip pat dingsta. Taigi paskelbsiu dar kartą, o kas turi žinomus „gerus ruckius“ – lai nepatingi įrašą nukopijuoti ir įklijuoti (copy-paste), o ne pasidalinti (repostinti).
Ir dar kažkaip pamastykime, nejaugi mes, sugebantys sustabdyti ordą ir pirkti palydovus, tiesiog nerasime kokios rodos feisbuko vaiduokliams?! Kadangi čia taip pat yra frontas, informacinis, ir tai, kad bet kuris mūsų įrašas (nesvarbu, ar jame tikrai yra neapykantos kurstymo, ar ne – iš pateikto teksto matote, kad neapykantos kurstymo gali ir nebūti) gali būti maskvos trolių užblokuotas, o amerikoniškas „Zuckerbergo glavlitas“ nesivargina svarstyti apeliacijų (nes pas juos ten „covid-19“ – kad mes teturėtume jų bėdų… o jie turėtų keletą mūsų)…), tai yra, uždraudimo iš tikrųjų neįmanoma apskųsti – tai jau mūsų pralaimėjimas informaciniame kare. Gal kas turėtų idėjų, kaip būtų galima įveikti tokią kiaulystę.


ДАША ДУГИНА КАК ЗЕРКАЛЬЦЕ РУССКОЙ ОБРАЗОВАНЩИНЫ

Ковбойский салун. На коне влетает ковбой в маске, стреляет из револьвера в потолок, залпом выпивает виски и мчится вдаль. Посетители в шоке, бармен спокойно говорит: “Вот вы и увидели Неуловимого Джо”
Посетители: “Неужели его никто не может поймать?!”
Бармен: “Конечно может. Но кому он на фиг нужен?..”
(“бородатый” анекдот)

Ох, давно не писал на “общепонятном” 🙂 но таки надо 🙂

У кого во френдах еще остались “карошие руцкие” (не те, которые реально хорошие, ибо уже в тепловизоре не светятся, а те что в белых польтах с надписью “х*й войне”) – расшарьте, пусть почитают, вдруг хоть самых умных чуток полечит. Расшаривать вероятно лучше путем копирования, ибо 100% очень скоро найдется толпа обиженных, которые настучат в “цукербергов главлит”, и пост забанят – но скрины-то не горят 🙂

Итак, дорогие русские интеллигенты, у вас там днями ушла к кобзону некая даша дугина. Ушла, да и ушла, земля стекловатой, мы бы тут в Украине вообще этого не заметили бы – если б не хоровое завывание всей русской образованщины от подмосковных болот до лондонских “прекрасных далек”.

И ведь что интересно в этом завывании – в нем дивным образом сплелись голоса путинистов во главе со самое симоняншей, тех руцкопоцреотов, для которых путинисты это недостаточно поцреоты и даже почти масоны, и – тадам! – белопальтовых либерастов во главе с ксюшей-хрюшей собчаковной, тех самых которые якобы “я не такая, я жду трамвая”.

Можно было бы дискутировать о том, на какие методы в нашей борьбе за выживание вы нам так и быть любезно даете право, а в каких “высокоморально” отказываете – и о самих методах, и о вашем праве о них судить и вообще давать нам какие-либо оценки.

Можно посмеяться сквозь омерзение над вашими причитаниями о “ребенке” касательно взрослой бабы, давно уже занявшей свое собственное место в строю кремлевских пропагандонов.

Можно было бы посоветовать ксюше-хрюше и иже с ей съездить в Мариуполь и всю свою толстоевщину насчет “слезы ребенка” попробовать рассказать тамошним чудом выжившим детям, а еще лучше – родителям сотен убитых вашими солдатами детей. Или поинтересоваться судьбой тысяч детей, насильно выдранных из рук матерей в фильтрационных лагерях и отправленных на принудительное усыновление в вашу прекрасную страну.

Но во всей этой истории самое смешное и грустное одновременно даже не ваше моральное уродство и двуличие – мы к нему давно привыкли, и давно прекратили следить за очередными углублениями вашего бездонного днища. Забавно и по- своему даже как-то восхитительно (как бывает восхитительно совершенство в безобразном 🙂 ) ваше ничем не пробиваемое, неизлечимое самомнение.

Вы все, от симонянши до ксюши-хрюши, почему-то искренне считаете, что дугину ликвидировали мы.

Ну то есть в вашем воображаемом мире нам вот сейчас, в разгар нашей Отечественной войны, есть дело до какого-то престарелого и сто лет как призабытого писаки – “евразийца”? Или до его гламурной доченьки? Вот вы это все всерьез?

А ведь таки всерьез. Точно так вы, прое**вшие свою страну от и до, проигравшие все свои жалкие белоленточные потуги и разбежавшиеся по эмиграциям, на полном серьезе проводили недавно в Вильнюсе семинар “по продвижению идей демократии в массы”, как было заявлено “для русских (ваше дело), белорусов (которые уже вас кое-чему поучить могут последних два года) и украинцев (просто даже не комментирую…)”.

Ну то есть вы, конченные лузеры и несостоявшиеся ничтожества, настолько заскорузли в своем выдуманном “столичном величии”, что все еще пробуете поучать всех вокруг, в том числе тех, у кого сами же просите убежища. И даже не осознаете, насколько смешны с этим своим ЧСВ, одетым как выпускная ленточка поверх белого пальто 🙂

Ребята, окститесь: нам не нужна ни “дугина доця”, ни ее полоумный папаша. Равно как и никто из вас, “властители дум” и “инженеры человеческих душ” 🙂

Ликвидация объекта за паребриком – вполне посильная задача и для наших спецслужб, и даже для частных лиц. “Тоже мне бином Ньютона” (с) 🙂 Но как любая боевая задача, она требует ресурса – времени, денег, информации. И как любая операция в тылу врага, она связана с риском для исполнителей. Во время войны ресурс тратится максимально рационально – на те цели и задачи, которые непосредственно ведут к победе в этой войне. И приоритетность задач и целей, включая объекты ликвидации, ранжируется именно так – по степени важности для победы.

Роль даши дугиной и ее папаши в принятии решений в кремле сейчас равна чуть менее чем нулю, и это у них общее со всякими ксюше-хрюшами. И нашу победу их смерть приближает куда меньше, чем смерть любого рядового бурята, которых мы утилизируем на фронте сотнями за сутки.

Разумеется, никто не стал бы тратить ресурсы и тем более рисковать людьми ради ликвидации таких “завидных” объектов. Для любого, кто хоть как-то связан с этой войной, да и просто для любого здравомыслящего человека, вышесказанное – очевидно, чтоб не сказать банально. Но – не для русской образованщины и московского “бомонда”.

Похоже, последняя скрепа, на которой держится руцкоинтелигент – это ни на чем не основанное, и даже давно опровергнутое жизнью, но все равно железобетонное убеждение в собственной важности. История даши дугиной прекрасно высветила это последнее и возможно самое фундаментальное заблуждение русской образованщины.

Ребята, поймите – ВЫ ДАВНО И УЖЕ НАВСЕГДА НИКОМУ НЕ НУЖНЫ. Вот от слова „совсем”.

Думать, что наш спецназ будет охотиться на дугина и других “столпов евразийства” – столь же смешно и нелепо, как ваши потуги обучать всех вокруг тому, что вы сами давно провалили.

Вы – скучные лузеры, иногда по инерции еще хотя бы доставляющие лулзы, и не более того. Архаичное определение “отставной козы барабанщик”, пожалуй, наилучшим образом характеризует что дугина с прохановым, что всякую ксюшу-хрюшу.

Примите этот факт, и вы наконец примиритесь с реальностью. Говорят, психиатрическое исцеление начинается именно с этого 🙂

Но если бы дашу дугину кто-то не убрал (кто именно – если вам это действительно интересно, ищите сами у себя за паребриком; разбирайтесь внутри своей банки с пауками, “между башнями кремля”, расследуйте где кончается фсб и начинается гру и наоборот, кто чей бюджет попилил – нам это глубоко и искренне по фиг, у нас тут вообще-то война), эту историю стоило бы выдумать. Ибо очень уж она все хорошо осветила.

И ваш моральный нижеплинтусный уровень. И то, что разница между “плохими” и “хорошими” русскими только в источниках финансирования, а на деле вы все одинаковые, и радостно объединяетесь против нас – жертв агрессии вашей страны и единственных РЕАЛЬНЫХ врагов кремля.

А еще – какие же вы все трусливые! Ваш страх перед вездесущим и всесильным “укромоссадом” так мил и забавен 🙂 Если у кого-то еще оставался вопрос в стиле ваших толстоевких, кто сейчас “тварь дрожащая”, а кто “право имеет” – вы на него ответили очень убедительно и недвузначно 🙂

И да, тем кто реально влияет на ход этой войны, и чья ликвидация может принести нам пользу, стоит напрячься и приготовиться 😉 Чуть раньше, чуть позже – но мы их таки достанем: на фронте, в Крыму и других оккупированных землях, в Курске, Белгороде и таки да, в самой “белокаменной” точно так же.

Но их, а не вас, сопливые интеллигентики 🙂 вы же можете дальше жить спокойно, утешая себя анекдотом про ковбоя Джо  🙂

2022-08-21 Evgen Dykyj pasakojimas Telekanale „Апостроф TV“

Paskelbta Rusijos agresija, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *