Konferencija apie komunistinės ideologijos praktiką praeityje ir šiomis dienomis

Kovo 13 d. Seimo NSGK organizavo konferenciją „Komunistinė ideologija ir jos praktika vakar ir šiandien. Lietuvos sovietinės okupacijos istorinis, moralinis ir teisinis įvertinimas“. Konferencijos pradžioje buvo demonstruojamos komunizmo aukų nuotraukos, giedamas Lietuvos himnas.

Lietuvos komunistų partija (toliau – LKP) visada veikė prieš Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1919 m. dėl antivalstybinės veiklos LKP buvo uždrausta, todėl veikė nelegaliai ir „legalizavosi“, kai Lietuvą okupavo ir aneksavo SSRS. Nuo tada LKP tapo pagrindiniu okupacinės valdžios įrankiu, siekiant įtvirtinti ir išlaikyti okupacinį režimą.

1949 m. vasario 16 d. Lietuvos partizanų vadų pasirašytoje Deklaracijoje LKP pripažįstama kaip neteisėta ir nusikalstama grupuotė, kuri visapusiškai trukdo atkurti valstybingumą.

LKP padarė milžinišką žalą Lietuvos politinei, kultūrinei ir socioekonominei raidai. Istorija moko, kad klaidinga pasaulėžiūra ir šiandien kuria pasaulines problemas: komunistinių Lotynų Amerikos režimų valdymas, lemiantis valstybių žlugimą (angl. failed state), komunistinės Kinijos spaudimas ir grasinimai demokratiniam Taivanui, galiausiai Putino komunistinės imperialistinės ideologijos metastazės, utopinės rusiškojo pasaulio vizijos atveda prie brutalios plataus masto karinės agresijos Ukrainoje.

Seimo narys Audronius Ažubalis teigia: „Istorinis teisingumas reikalauja, kad Lietuvos okupacijos periodas būtų įvertintas. Mes dabar tik kalbame, kad buvo okupacija, bet juridiškai mes nesame įvardiję, iš kur ji atsirado, kas vykdė nusikaltimus ir padarė, kad okupacinė-komunistinė sąmonė Lietuvoje vešėtų.

Lietuvoje veikę ir veikiantys komunistai vis dar nėra konkrečiai įvardyti Lietuvos Respublikos teisinėje jurisprudencijoje kaip Tėvynės išdavikai – nusikaltėliai. Viena iš pagrindinių sąlygų sėkmingai Lietuvos dekomunizacijai – pagaliau baigti pradėtą Lietuvos komunistų partijos teisinį įvertinimą ir siekti okupacinės žalos atlyginimo.

Kalbame apie pasipriešinimą totalitariniam, komunistiniam režimui, tokiam kaip Kinija. Pavyzdžiui, palaikome Taivaną, piktinamės komunistų diktatūra Kuboje arba Venesueloje, o patys nesame atlikę reikalingų namų darbų.“

2017 m. birželio 27 d. Seimas priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo ir pakvietė Vyriausybę parengti įstatymo projektą, kuriuo Lietuvos komunistų partija būtų pripažinta nusikalstama organizacija. Šiuo metu Seimo narių A. Ažubalio ir Lauryno Kasčiūno parengtame įstatymo projekte siūloma LKP pripažinti nusikalstama organizacija, 1940–1941 m. ir 1944–1990 m. SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje įtvirtinusią diktatūrą, veikusią kaip paklusni ir iniciatyvi Sovietų Sąjungos komunistų partijos valios reiškėja ir įgyvendintoja. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą konstatavo lemiamą komunistų partijos vaidmenį okupuojant ir aneksuojant Lietuvą bei kitas Baltijos valstybes (pavyzdžiui, J. Kuolelis ir kiti prieš Lietuvą, T. Ždanoka prieš Latviją ir kt.).

„Viena didžiausių klaidų vertinant komunizmo nusikaltimus žmonijai yra ta, kad šie nusikaltimai siejami tik su Stalino ir kitų diktatorių asmenybėmis, bet ne su pačia pražūtinga ideologija. Komunizmas, kaip ir nacizmas, atvedė prie žmonijos istorijoje dar nematyto barbarizmo. Todėl komunizmą įvertinti yra svarbu. Juk esmė – ne kerštas, bet istorinis teisingumas ir pamokos ateities kartoms. To reikia, kad mūsų ateities kartos komunizmui uždėtų politinę ir moralinę užkardą“, – teigia Seimo narys L. Kasčiūnas.

Konferencijos metu buvo pateikiami ir pagrindžiami istorinis, moralinis-filosofinis ir teisinis-legalistinis požiūriai bei argumentai, atskleidžiantys Lietuvos komunistų partijos ir jos antivalstybinių veikėjų, kolaborantų vietą Lietuvos valstybingumo istorijoje.

Konferencijos programa

Konferencija suformulavo išvadą ir vienbalsiai pritarė nutarimui „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos institucijas dėl Lietuvos komunistų partijos veiklos ir susijusių asmenų vietos teisinėje sistemoje nustatymo, įstatymo dėl „Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas“ sklandaus įgyvendinimo ir sutarties dėl ES veikimo papildymo“.

Konferencijos nutarimas

Pagal lrs.lt

Konferenciją buvo transliuojama Seimo „Youtube“ paskyroje „Atviras Seimas“:

14‘10“ Komunizmo aukų pagerbimas. Malda. Lietuvos himnas
23‘10“ Įžanginis žodis. Audronius Ažubalis, Seimo narys
28‘56“ Sveikinimo žodis. Laurynas Kasčiūnas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas
34‘46“ Sveikinimo žodis. Pavel FIisher, Čekijos Senato Užsienio reikalų komiteto pirmininkas
41‘50“ Sveikinimo žodis – gairės konferencijai. Jonas Burokas, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos garbės pirmininkas
1:04‘25“ Sveikinimo žodis. Žygimantas Povilionis, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas
1:08‘13“ Komunistinės ideologijos praktika šiandienos pasaulyje – iššūkis  taikai ir demokratijai. Prof. Valdas Rakutis, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys
1:24‘20“ Lietuvos komunistų partija ir Lietuvos sovietizacija. Dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorius, istorikas
1:43‘32“ Komunistinės ideologijos sklaida Lietuvoje okupacijos akivaizdoje: ar aiški riba tarp simpatijų ir kolaboravimo? Dr. Simonas Jazavita, Kauno miesto muziejaus istorikas
2:13‘17“ Komunizmo minkštoji galia šių dienų pasaulyje. Regina Statkuvienė, istorikė, publicistė
2:26‘17“ Sovietinis genocidas: kas atsakingas už jo praktiką? Vidmantas Valiušaitis, istorikas, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausiasis tyrėjas
3:00‘50“ Teisinis komunistų partijos kolaboravimo Lietuvoje įvertinimas. Iššūkis. Kas padaryta? Prof. Alfonsas Vaišvila, Mykolo Romerio universiteto garbės profesorius
3:21‘34“ Konferencijos apibendrinimas. Prof. Valdas Rakutis, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys
Paskelbta Naujienos, Rusijos agresija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *