LKKSS VAS su Sausumos pajėgomis pasirašė bendradarbiavimo sutartį

IMG_5755 Pranešimas žiniasklaidai.

LIETUVOS KARIUOMENĖS SAUSUMOS PAJĖGOS

Vilnius, 2014 04 04

Vienybėje jėga, tikėjime – pergalė!

 Sausumos pajėgos aktyvins bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomenės kūrėjais savanoriais

Balandžio 4 d. Sausumos pajėgų štabe Vilniuje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus (toliau – LKKSS VAS). Šia sutartimi bus stiprinami ir plėtojami draugiški profesinės karo tarnybos ir atsargos karių tarpusavio santykiai, siekiant prisidėti prie abiejų organizacijų tikslų įgyvendinimo.

„Glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos kariuomenės kūrėjais turime ne vien todėl, kad tai buvę kariai, buvę mūsų kolegos, bet ir todėl, kad mes visi turime bendrą tikslą – atsakingai ruoštis ir, esant reikalui, ginti savo šalį. Juk ginant savo šalį svarbu, kad iššautų kiekvienas vamzdis, o tam reikia ir drąsių, motyvuotų bei parengtų žmonių. Neabejotinai, vieni iš tokių buvo, yra ir bus Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai“, – sakė Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika.

Generolas pažymėjo, kad nemažai LKKSS narių yra rezervo kariai, todėl prisidėdamos prie jų žinių ir įgūdžių atnaujinimo Sausumos pajėgos prisidės ir prie kariuomenės rezervo parengties gerinimo. Be to, šių vyrų turima karinė patirtis, motyvacija ir puoselėjamos vertybės labai pravers ugdant mūsų karius.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis numato, kad Sausumos pajėgos kvies LKKSS VAS narius dalyvauti organizuojamuose renginiuose, mokymuose ir pratybose, supažindins organizacijos narius su pajėgose naudojama ginkluote, karine technika, įranga ir ekipuote, esant poreikiui, praves pažintines ekskursijas pavaldžiuose kariniuose vienetuose. LKKSS VAS nuo šiol ketina aktyviai dalyvauti Sausumos pajėgų organizuojamuose šventiniuose renginiuose, pagal savo kompetenciją skaityti paskaitas ir vesti užsiėmimus pajėgų kariams, dalintis turima patirtimi bei, esant poreikiui, konsultuoti profesinės karo tarnybos karius dėl problemų, su kuriomis gali susidurti į atsargą išėję kariai, sprendimo.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga – tai savanoriška asociacija, vienijanti apie pusantro tūkstančio visų laikų Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir tęsianti 1927 m. įkurtos sąjungos tikslus, uždavinius ir tradicijas. Ji atkurta 1993 m. sausio 23 d. Vilniuje vykusio atkuriamojo suvažiavimo metu. Organizacijos siekiai ir tikslai išliko nepakitę nuo tarpukario meto organizacijos: puoselėti ir saugoti Lietuvos nepriklausomybę, ugdyti tautinę savimonę, visuomenės pagarbą Lietuvos kariuomenei, saugoti jos istorinę atmintį, auklėti jaunąją kartą pilietiškumo ir patriotizmo dvasia, istoriškai atkurti visų laikų, visų kartų savanorių nueitą kovų kelią ir jo reikšmę atkuriant Lietuvos valstybingumą. LKKSS struktūra grindžiama teritoriniu principu. Vilniaus apskrities skyrius yra vienas iš dešimties sąjungos struktūrinių vienetų.

***

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos yra skirtos Lietuvos valstybės sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai. Pajėgų užduotis – rengti karinius vienetus LR sausumos teritorijos ginkluotai gynybai bei dalyvauti tarptautinėse operacijose, siekiant užtikrinti LR teritorijos vientisumą ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.

Daugiau apie LKKSS Vilniaus apskrities skyrių: www.kariuomeneskurejai.lt 

Sausumos pajėgų viešųjų ryšių karininkas kpt. Mindaugas Neimontas,

mob. 8 640 45380, el. paštas: mindaugas.neimontas@mil.lt  

_________________________________

Sausumos pajėgos internete

 

PASTABA: daugiau nuotraukų galite rasti fotogalerijoje. Sutarties tekstą galite rasti Veikla-Vykdomi projektai.

Ši informacija paskelbta ir kariuomenės tinklapyje: http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/sausumos_pajegos_aktyviau_bendradarbiaus_su_lietuvos_kariuomenes_kurejais_savanoriais.html#komentarai

Paskelbta Naujienos.
  1. Man, karių (ypač atsargos ir dimisijos) suaktyvinimao LKKSS VAS veikloje iniciatoriui, džiugu matyti Skyriaus nuveiktus darbus. Dar niekada VAS taip glaudžiai nebendradarbiavo su Lietuvos kariuomene.

    Gediminas Juškevičius

  2. Pasirašyta sutartis tarp LK Sausumos pajėgų ir LKKSS Vilniaus apsk. skyriaus – tai Lietuvos kariuomenės dabartinės realios savanorių kūrėjų veiklos įvertinimas (ir pagarba jiems). Savanoriai kūrėjai ir toliau išlieka aktyvi „grandis” tarp Lietuvos kariuomenės ir visuomenės. Kaip sakė vienas savanoris kūrėjas – „parakas mūsų dar sausas…”, o nuo saves pridėsiu – „…savą kariuomenę dar paremsim ugnimi”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *