NAUJIENOS

Raketų sindromas

Pastarųjų dienų „raketų saliutai“ – priminimas, kad kariauja visa ukrainiečių tauta, o ne tik Ukrainos ginkluotosios pajėgos, – E. Dykyj

A.A. Algis Baltaduonis

2022 m. birželio 18 d. mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dim. kapitonas Algis Baltaduonis