NAUJIENOS

Užuojauta Vytautui Račkauskui

Reiškiame nuoširdžią užuojautą LKKSS VAS valdybos pirmininko pavaduotojui Vytautui Račkauskui dėl mylimos mamos mirties 

A.A. Birutė Barauskienė

Rugpjūčio 7 d., eidama 78-uosius gyvenimo metus, mirė Lietuvos kariuomenės kūrėja savanorė dimisijos kapitonė Birutė Barauskienė (1945 – 2023)