Pagerbti „Lietuvių legiono” kovotojai ir rėmėjai

2022-11-05 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. A. Buroko nuotr.

Lapkričio 5 d. LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje buvo įteikti medaliai „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ legionieriams iš Lietuvos, kovojantiems Ukrainoje

Visuomeninės komisijos sprendimu garbingas apdovanojimas skirtas penkiems legionieriams, tačiau įteiktas tik dviems – likusieji šiuo metu tarnauja Ukrainoje arba gydosi sužeidimus ir apdovanojimus atsiims vėliau. Simboliška – „Tautos kariuomenės“ kariai apdovanoti medaliais už nuopelnus Tautai!

Asociacijos „Tėvynei“ vadovai įteikė padėkas asmenims, remiantiems „Lietuvių legioną“.

Renginį vedė LKKSS VAS narys ats. plk. ltn. Valerijus Šerelis, susirinkusiuosius sveikino Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus šaulių kuopos vadas Kostas Ivanauskas. Skambėjo V. Šerelio ir grupės „Plieninės varlės“ atliekamos dainos.

Renginio pabaigoje LKKSS VAS nario Arūno Surdoko fotografijų iš kovojančios Ukrainos parodos fone A. Surdokas įteikė LKKSS VAS narei Ukrainos karinio dalinio už paramą perduotą apdovanojimą.

Apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ steigėjais yra „Krašto apsaugos bičiulių“ bei „Vilniečių ainių“ klubai. Medaliai suteikiami ypač nusipelniusiems Sostinei, Tautai ir Lietuvai asmenims. 

Lietuvių legionas“ – tai Ukrainoje tarnaujantys legionieriai iš Lietuvos ir užsienio lietuviai. „Lietuvių legionas“ nėra juridinis asmuo. Išimties tvarka „Lietuvių legionui“ gali priklausyti ir legionieriai iš Latvijos. „Lietuvų legionas“ finansinę ir materialinę paramą gauna iš fizinių ir juridinių asmenų per VšĮ „Atvira širdis“ Lietuvoje arba tiesiogiai iš paramos teikėjų Ukrainoje. Legionieriai tarnauja Ukrainos ginkluotosiosioms pajėgoms priklausančiame Tarptautiniame Ukrainos teritorinės gynybos legione. Nemaža dalis lietuvių tarnauja Konstantino Kalinausko pulke. Tai gudų pagrindu sudarytas kovinis dalinys, kuriame tarnauja „Lietuvių legiono“ kariai, tačiau yra ir legionierių iš kitų valstybių – Čekijos, Serbijos, Latvijos. Pulkas priklauso Tarptautiniam Ukrainos teritorinės gynybos legionui. Lietuvių legionieriai yra vertinami, bei užima įvairiausias pareigas – nuo eilinio legionieriaus, skyriaus, būrio ar kuopos vado iki instruktoriaus ir štabo karininko.
Vieša paslaptis, jog legionieriai iš Lietuvos yra „Nematomo fronto“ kariai. Jie nefigūruoja jokiose oficialiose Lietuvos institucijų suvestinėse, Lietuvos ambasada Ukrainoje neturi jokių duomenų apie juos, o Lietuvos gynybos atašė Ukrainoje niekada jokios informacijos apie juos neteikia. Lietuviams nepriklauso jokia oficiali parama iš Lietuvos, jie neapdovanojami nei medaliais už pasižymėjimą, kai pamuša šarvuotą priešų techniką, negauna nei medalių už sužeidimus, kuomet būna peršauti ar kontūzyti ir guli ligoninėse.
„Mums oficialiai jiems niekas nepriklauso, nes mes nesame Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemos dalis.
Mes jau vadinami „Tautos kariuomene“, kadangi esame aprūpinami ir išlaikomi tik Lietuvių tautos, kurios dalimi esame ir patys. Viskas priklauso nuo Tautos – jeigu tautiečiai remia, mes perkame už mūsų visų pinigus, jei trūksta lėšų, perkame ekipuotę, o kartais ir ginkluotę iš asmeninių lėšų. Mes patys čia atvažiavome savanoriais, tad neturime ir teisės kažko iš Jūsų reikalauti. „Lietuvių legionas“ neprašo paramos, kaip ir tikras legionierius, kuris niekada paramos nepaprašys – mes neprašome padėti, mes – kviečiame prisidėti! Jeigu mums ko nors trūksta – mes kovojame tuo, ką turime! Pergalė aukščiau visko!“ – rašoma Facebook’o viešosios Lietuvių legiono grupės įraše.

Kviečiame pažiūrėti LKKSS VAS nario dim. mjr. Antano Buroko fotoreportažą iš renginio, publikuojamą skiltyje FOTOGALERIJA–>2022 METAI

2022-11-05 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.

Paskelbta Naujienos, VAS nariai.
  1. Kai vartai mūsų kompiuterinio tinklalapio puslapius, tai, jei spręstum pagal komentarų beveik nebuvimą, galėtum susidaryti klaidingą nuomonę, kad jo niekas neskaito, jis niekam nereikalingas, todėl daug kam gali būti gaila Sąjungos lėšų, skirtų jo išlaikymui, gali būti gaila to darbo, įdėto dėl jo gyvavimo. Tačiau, į visą tai pažvelgus iš kito kampo, iš mūsų LKKSS tinklalapio galima sužinoti, kad Lietuvoje apstu žmonių, kurie neabejingi Ukrainos žmonių nelaimei, kurie pasirengę atiduoti savo gyvybes ne tik už Lietuvos, bet ir už Ukrainos laisvę. Vieni, kaip „Tautos kariuomenė“, kariauja Ukrainoje. Kita dalis pasiaukojančiai organizuoja lėšų rinkimą pagalbai Ukrainos kariams, šios pagalbos transportavimui į paskirties vietąs, suorganizavo, kad ir šį renginį. Šiame renginyje pasigedau mūsų tautos kitos dalies – valdžios atstovų. Garbė Ukrainai, kuri turi valdžią, esančia kartu su „Tautos kariuomene“.
    P.S. Gal yra žinoma, kaip prisideda prie pagalbos Ukrainos kariams mūsų valdžia ne valstybės, bet savo asmeninėmis lėšomis?

  2. Atsakant į Gedimino „P.S.“: Prie mūsų skyriaus organizuojamos akcijos „parama Ukrainai“ prisidedančių aukotojų sąraše iki dabar nemačiau nei R. Juknevičienės, nei Z. Zingerio pavardžių, bet už tai matau S. Pečeliūno ir brig. gen. R. Vaikšnoro pavardes.

    Taigi, kiekvienas renkasi, ar būti aktyviu LKKSS VAS nariu ir aukotoju Ukrainai, ar remti tik kalbomis per televizorių bei valstybės pinigais… Viskas, tikiuosi, pasimatys, kai per visuotinį skyriaus susirinkimą bus pateikti aukotojų sąrašai ir jiems padėkota už aktyvumą ir sąmoningą brandumą.

    Ukrainoje karas jau vyksta 9 mėnuo, bent simboliškai paaukojus 10 Eur. = susidaro netektis kas mėnesį 1,1 Eur asmeniame biudžete… Turbūt tai pakeliama…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *