Paskutinė pagarba mirusiam bendražygiui

2021-01-07, ketvirtadienį, 12 val., Vilniuje M. K. Paco g. 4 šarvojimo salėje Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus atstovai pagerbė a. a. dim. plk. ltn. Antaną Gasparą, savo bendruomenės narį. Dėl siaučiančios COVID-19 pandemijos gausesnis LK kūrėjų savanorių būrys dalyvauti pagerbime ir pačiose laidotuvėse negalėjo.
LKKSS valdybos pirmininko pavaduotojas ltn., dr. Vytautas Račkauskas ir LKKSS VAS KASP 8 rinktinės Didžiosios Kovos apygardos  būrio vadas vyr. ltn. Audrius Vareikis Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių vardu prie velionio urnos padėjo paskutinę dovaną velioniui nuo bendražygių – pagal nustatytą tvarką sulankstytą Valstybinę vėliavą – ir gėlių krepšelį su užrašu. Atiduota paskutinė pagarba velioniui ir pareikšta užuojauta velionio artimiesiems bei padėkota už bendražygio indėlį, atkuriant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos valstybę.
Tenka apgailestauti, kad dėl siaučiančios pandemijos paskelbto karantino sąlygų LKKSS VAS atstovai negalėjo dalyvauti pačiose laidotuvėse.

Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS narys

a. a. Antano Gasparo portretas prie įėjimo į šarvojimo salę Nr. 1. V.Račkausko nuotr. LKKSS VAS paskutinė dovana – Valstybinė vėliava – padėta priešais urną šalia apdovanojimų ir LKKSS VAS gėlių krepšelis su užrašu, padėtas ant grindų priešais urnos pakylą. V.Račkausko nuotr.

Paskelbta Naujienos, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *