Vatikano radijui – 90 metų

Keitėsi laikai ir technologijos, bet misija išliko ta pati

Vasario 12 d. Vatikano radijui sukanka 90 metų. 1931 m. vasario 12-osios popietę popiežius Pijus XI per radiją kreipėsi į viso pasaulio katalikus. „Klausykitės, dangūs“, – šiais žodžiais prasidėjo pirmoji Vatikano radijo transliuota popiežiaus kalba. Sukakties proga Italijos jėzuitų žurnalas „La Civilità Cattolica” paskelbė gana ilgą istorinę apžvalgą, kurios autorius – buvęs ilgametis Vatikano radijo direktorius tėvas jezuitas Federico Lombardi.

 

Šia proga galima pridurti, kad Vatikano radijo laidų lietuvių kalba redakcija pradėjo devintąjį savo istorijos dešimtmetį. 2020 m. lapkričio 27 d. sukako 80 metų nuo pirmosios Vatikano radijo transliacijos lietuvių kalba.
Vatikano radijo laidos lietuvių kalba eilę okupacijos metų buvo vienintelės lietuviškosios radijo programos iš laisvojo pasaulio. Jos pradėtos tada, kai Lietuvą ištiko didžioji nelaimė — pirmoji sovietinė okupacija, ir vėl atnaujintos po karo, 1946-ųjų birželį, kai vietoj išsiilgtos taikos ir laisvės Lietuva pasruvo jos gynėjų krauju.
Partizanų pasiuntinių dėka ir išeivijos rūpesčiu nuo 1948-ųjų Vatikano radijo laidos lietuvių kalba buvo dvigubai prailgintos.

Komunizmo atžvilgiu Vatikano radijo linija visada buvo nuosekli, nesvyruojanti, bekompromisinė, laisva nuo bet kokio principinio ar taktinio oportunizmo. Tai todėl, jog Katalikų Bažnyčia ir komunizmas yra dvi nesutaikomos idėjinės pozicijos. Bažnyčia komunizme yra atpažinusi didįjį žmonijos priešą ir jį pasmerkusi dar tada, kai jis tebebuvo užuomazgoje, kaip miglota XIX-jo amžiaus revoliucinių teoretikų svajonė; nesiliovė su juo kovoti ir jam priešintis, neprarado drąsos ir su juo nesitaikstė komunizmui Sovietų Sąjungos pavidale išaugus į pasaulinę grėsmę.

Pagal http://www.partizanai.org/i-laisve-1960-20-57/1106-lietuviskas-laisvojo-pasaulio-ir-sovietu-propagandos-dialogas

Paskelbta Antroji banga, Naujienos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *