Apdovanojimas po 30 metų

Balandžio 30 d. Pasieniečių mokyklos muziejuje Medininkuose statybininkui ir restauratoriui Kazimierui Balsiui buvo įteiktas atminimo ženklas „Pasienietis savanoris 1990–2020“.

2021-04-30 Pasieniečių mokyklos muziejuje Medininkuose. G.Stalnionio nuotr.

2021-04-30 Pasieniečių mokyklos muziejuje Medininkuose. G.Stalnionio nuotr.

Tokį apdovanojimą 2020 m. lapkričio 19 d. įsteigė Pasieniečių klubo, vienijančio buvusius šios tarnybos pareigūnus, Vilniaus būrio iniciatyvinė grupė. Šitaip klubas įvertino Kazimiero nuopelnus 1991 –aisiais bendradarbiaujant ir remiant Šalčininkų pasienio kontrolės posto vyrus.  Atminimo ženklą K. Balsiui į švarko atlapą įsegė Pasieniečių klubo ir Vilniaus būrio iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narys Vilniaus Apskrities skyriaus (VAS) Pasieniečių būryje, ats. kpt. Artūras Armonavičius. Įžanginę teikimo ceremonijos prakalbą išsakė ir atminimo ženklą lydintį pažymėjimą įteikė LKKSS valdybos pirmininko pavaduotojas, LKKSS VAS narys ltn., dr. Vytautas Račkauskas. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Pasieniečių mokyklos viršininkas plk. Deividas Kaminskas, viešųjų ryšių vyriausiasis specialistas Gintautas Stalnionis, muziejininkė Gerda Urbonienė ir ceremonijos „kaltininko“ žmona Aušra Balsienė.

Po apdovanojimo ceremonijos muziejininkė G. Urbonienė dalyvius supažindino su muziejaus ekspozicija ir pasienio tarnybos istorija bei įdomybėmis; mokyklos viršininkas plk. D. Kaminskas prieš renginį pavaišino skania kava, o vėliau pravedė ekskursiją po mokyklą, paaiškino kaip ir ko mokosi busimieji jaunieji pasieniečiai. Atvykę svečiai buvo išties labai nuoširdžiai priimti.

Kazimieras Balsys atminimo ženklu „Pasienietis-savanoris 1990–2020“ buvo apdovanotas už tai, kad sudėtingu Lietuvai laikotarpiu 1991 m. sausio-gegužės mėn. slapta daug kartų skolino savo asmeninį lygiavamzdį medžioklinį šautuvą IŽ-27 Krašto apsaugos departamento Pasienio apsaugos tarnybos Šalčininkų pasienio kontrolės posto (PKP) pasieniečiams, kad jie galėtų apginti save ir valstybės sieną. Po 1991 m. sausio 13-osios visi turimi ginklai praktiškai buvo telkiami Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynybai, ir  pasieniečiai buvo praktiškai beginkliai. Tuo metu Sovietų sąjungos ginkluotosios pajėgos – desantininkai, OMON ir pan. – nuolat terorizavo (puldinėjo) LR PKP, pastoviai grasindami, sumušdami ir niekindami LR pasieniečius, atimdami jų asmeninius daiktus, degindami būstines (vagonėlius). 1991 m. gegužės 18 d. besigindami Šalčininkų PKP pasieniečiai iš minėto medžioklinio šautuvo nukovė juos nuolat terorizavusį Baltarusijos SSR Varanavo rajono Benekainių apylinkės inspektorių milicijos kapitoną A. Fijazį, kuris gegužės 5 d. Makarovo pistoletu grasino Lietuvos pasieniečiams, gegužės 8 d. su AKM grasino posto budėtojui Norkūnui, o gegužės 18 d. pasieniečius apšaudė iš TT pistoleto. Taip pasienyje buvo atliktas pirmas kovinis šūvis, Lietuvos Respublikos pasieniečiams ginantis nuo išorės priešų teroristinės veiklos.
Jei karinis rugpjūčio pučas Maskvoje (1991 m. rugpjūčio 19-22 d.) būtų pavykęs ir Lietuvos nepriklausomybė būtų užgniaužta, visų LR pareigūnų ir jų rėmėjų, ypač parėmusių ginklais, būtų laukusios žiaurios bausmės – teismai, tremtys ar net mirties bausmės…

Įdomiausia, jog Lietuvos pasieniečių veteranų padėka slapta parėmusį juos ginkluote žmogų pasiekė nepraėjus ir pusmečiui nuo apdovanojimo įsteigimo, ir daugiau kaip 30 metų po 1991-ųjų įvykių. Bet pasiekė…

Nuoširdus Ačiū Kazimierui Balsiui už ginklą, kuris buvo labai reikalingas mūsų pasieniečiams, kad galėtų apginti save ir Lietuvos valstybės sieną.

Šis istorinis pavyzdys rodo, kad tik remiant Lietuvos ginkluotą gynėją 10–20 žmonių grupei (visa logistika: maistas, nakvynė, vedliai, gydymas ir pan.) galimas totalus, visuotinis pasipriešinimas prieš nekviestą neprietelių, besikėsinantį į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, mūsų visų laisvę ir nepriklausomybę. Ir gynyba visada prasideda nuo pasienio – Lietuvos pasienio, kurio dalis sudaro beveik 10 proc. ES ir NATO išorinės sienos.

Prisimenant teigiamus paramos gynėjams pavyzdžius (K. Balsio atvejis) reikėtų ir pagalvoti, kaip tokią paramą bei vienybę tarp gynėjų ir ginamųjų išlaikyti dabar ir ateityje…

ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS valdybos pirmininko pavaduotojas,
LKKSS VAS narys

2021-04-30 Pasieniečių mokyklos muziejuje Medininkuose. G.Stalnionio nuotr. 2021-04-30 Pasieniečių mokyklos muziejuje Medininkuose. G.Stalnionio nuotr. 2021-04-30 Pasieniečių mokyklos muziejuje Medininkuose. G.Stalnionio nuotr. 2021-04-30 Pasieniečių mokyklos muziejuje Medininkuose. G.Stalnionio nuotr.

P.S. Šių metų spalį sueis 35 metai kai buvo restauruotas (1986 m.) Lietuvos valstybės simbolis  Vytis ant Aušros vartų atiko. Aušros vartus restauravęs ir dėl to sovietmečiu nukentėjęs Kazimieras Balsys net atgavus nepriklausomybę ilgai tylėjo… Tik 2006 m. jam buvo įtektas Vilniaus mero padėkos raštas…

Apie renginį taip pat rašoma pasienietis.lrv.lt, pasienieciuklubas.lt

Paskelbta Fotogalerija, Naujienos, Trečioji banga, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *