NAUJIENOS

VAS narių jubiliejiniai gimtadieniai: vasario mėn.

LKKSS Vilniaus skyriaus valdybos vardu sveikinu visus skyriaus narius, 2015 m. vasario mėn. švenčiančius savo gimtadienius, ir ypač jubiliejinius gimtadienius: vasario 14 d. – Žuką Regimantą – 50-ąjį gimtadienį; vasario 17 d. – Vidzicką Gintarą – 45 –ąjį gimtadienį; vasario 28 d. – Boguševičių Dalių – 45 –ąjį gimtadienį.

Kariuomenės kūrėjas vedė neformalaus ugdymo užsiėmimus moksleiviams

LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus narys ats. mjr. Albertas Daugirdas 2014 m. spalio – 2015 m. sausio mėn. vedė neformalaus ugdymo būrelį Jonavos ,,Lietavos“ pagrindinės mokyklos moksleiviams. Būrelis buvo pavadintas ,,Išgyvenimo ir asmenybės tobulėjimo“, tad jo metu vaikai ir jaunimas buvo mokomi ne tik išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis pagrindų, bet ir komandinio darbo įgūdžių bei problemų sprendimo […]

Pėsčiųjų žygis Marijampolėje

Mėgstantys dalyvauti pėsčiųjų žygiuose, turinčiuose istorinę, patriotinę ir auklėjamąją prasmę, kviečiami 2015 m. vasario 21 dieną dalyvauti pėsčiųjų žygyje Marijampolėje. Žygio maršrutai – 17 km ir 31 km. Daugiau informacijos surasite internetinėje svetainėje www.pza.lt  

Kariuomenės kūrėjai perduoda patirtį šauliams

2015 m. sausio 23 d. vakare Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės užsiėmimai. 60 šaulių iš dviejų kuopų susirinko į teorinės paskaitos apie išgyvenimo pagrindus išklausymą prieš išvykstant į praktines pratybas.

Užuojauta Gediminui Ruzgiui

LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdybos vardu reiškiu užuojautą Visuomeninių organizacijų būrio nariui Gediminui Ruzgiui, sekmadienį mirus mylimai mamai Stasei Danutei Ruzgienei. 

2015 M. SAUSIO 24 D. LKKSS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS KAUNE

LKKSS valdybos pirmininkas S. Ozgirdas pranešė, kad LKKSS visuotinis narių susirinkimas organizuojamas Karininkų ramovėje, Kaune, 2015 m. sausio 24 d. Susirinkimo pradžia 11.00 val. Planuojama VAS narius organizuotai nuvežti į Kauną ir parvežti. VAS valdybai svarbu laiku žinoti vykstančių organizuotai VAS narių skaičių.